İMO Başkanı Albayrak: 'Tek odağımız meslek ve meslektaş!'

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, seçime hazırlanıyor. Mevcut başkan Mehmet Albayrak, Çalışma Grubu'nun başkan adayı olarak aralıksız çalışıyor. Albayrak, "Grubumuzu birleştiren tek nokta mesleğimizi ve meslektaşımızı hak ettiği yere taşıyarak, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaktır" dedi.

EKONOMİ, 12 Şubat 2018 Pazartesi, 09:11
İMO Başkanı Albayrak: 'Tek odağımız meslek ve meslektaş!'

-N. Nuri YAVUZ-

İMO Bursa Şubesi seçimleri hep çekişmeli geçse de uzun yıllardır çalışma grubu tarafından kazanılıyordu, ancak geçen seçim ilk kez liste deldirdiniz, bunu neye bağlıyorsunuz?

Bahsettiğiniz gibi uzun yıllar seçim kazanmış olmamızın rehavetini seçmenimiz sandığa gelmeyerek gösterdi ve listemiz 1 kişi ile delindi. Ancak geçen seçim bizim için liste deldirmekten daha üzücü olan meslektaşlarımızın oyları ile seçilmiş başkanımız Maksut Kaya'nın seçim sonucu mazbatasını alamamış olmasıdır. Maksut Kaya'nın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarınca beraat ettiği dava sonucu ne yazık ki meslektaşını korumakla yükümlü İMO Genel Merkez Yönetimlerince yok sayıldı ve bu durumu; meslek etiğini ve üyelerimizin verdikleri oyları hiçe sayarak;  etik olmayan itirazları sonucu koltuğu zapt edildi. İşin garip yanı bu dönem de rakibimiz olan grubun meslektaşlarımıza hukuki danışmanlık vadetmesi. Hukuku yok sayanların hukuki danışmanlıktan bahsetmeleri gerçekten düşündürücü.

Rakibiniz bu yıl daha istekli görünüyor. Çeşitli seçim vaatleri var, bu konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Tabi rakiplerimiz geçen sene elde ettikleri başarı neticesinde daha azimle çalışıyorlar ve farklı yöntemlerle üyelerimizin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Ancak o kadar konunun uzağındalar o kadar odacılıktan kopuklar ki bazen vadettikleri gerçekten bizleri hayrete düşürüp gülümsetiyor. Mesela Kütahya ve Yalova'yı şube yapacaklarıyla ilgili bir vaatleri var. Ancak çalışma grubu yönetimlerince 2002 den beri yapılageldiği gibi bu dönemde yetkimiz çerçevesinde her iki ilimiz içinde yapılabilecek her türlü çalışma yapılmış ancak karar mercii olan Genel Merkezimiz tarafından her seferinde gerekçe belirtilmeden ya reddedilmiş ya ertelenmiştir. Biz bu çalışmaları seçimde propaganda malzemesi yapmadan ve buralardan gelecek oyların hesabını yapmadan yıllardır sürdürüyoruz çünkü yerelde güçlü il odacılığını savunuyoruz.

İşin garip tarafı buralardan gelecek oyları hedefleyerek şube olma sözü veren rakip gruptaki eski yöneticiler 1994 yılı seçimlerinde Kütahya'da yaşayan meslektaşlarımızın oylarını geçerli saymayarak, demokratik haklarını kullanmalarını engellemişlerdir. Benzer bir durumda Yalova'da gerçekleşmiştir. Yalova depreminin akabinde aynı zihniyetçe yönetilen İstanbul Şube'ye bağlı Yalova'da yaşayan meslektaşlarımız yalnız bırakılmış tabiri caizse örgütten dışlanmışlardır, o dönem en büyük destekçileri yine çalışma grubu yönetiminde ki Bursa şubesi olmuştur.

Genel merkez tarafından onaylanmadığından bahsettiniz, şubeler üzerinde bu kadar etkili midir?

Evet, hem de o kadar etkili ki bağımsız olarak ajandamızı bile bastıramıyoruz. Neredeyse sadece seçiliyoruz, onun dışında kararların büyük bir bölümünde genel merkezden onay almamız gerekiyor. Üstelik 81 il sadece 26 şube ile idare ediliyor. Geri kalan illerimiz temsilciliklerden ibaret ve onların kendi yönetimlerini seçmek gibi demokratik hakları bile yok, atamalarla temsilcileri belirleniyor. Hal böyle iken çok hantal bir yapı oluşuyor ve gerekli aksiyon kolaylıkla sağlanamıyor. Mesela odaların SGK ile yaptıkları protokol iptal edildi ve gelinen noktada mühendislik asgari taban ücreti diye bir durum kalmadı. Meslektaşlarımız zaten aldıkları sorumluluğun karşılığında hak ettikleri ücretleri alamıyorlardı şimdi durum daha da vahim bir hal aldı.

Bana gençler soruyorlar, maaşlarımız düşük, sigortalarımız maaşlarımız üzerinden yatmıyor, oda neden ses çıkarmıyor diye. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ancak önümüzdeki dönem gerekli bütün başvuruları ve işlemleri gençlerle birlikte yapacağım, en azından onlar için gösterilen gayretin farkında olsunlar istiyorum.

Birde mesela odaların kurulmasının en büyük sebeplerinden biri mesleği, meslektaşı geliştirmektir. Gelinen noktada bütçelerimizi kontrol yetkimiz olmadığından bir takım eğitimleri ücretleri mukabilinde vermek zorunda kalıyoruz. Bugün gönül isterdi ki özellikle en ihtiyacı olan yeni mezun arkadaşlarımıza ve mümkün olsa bütün meslektaşlarımıza bu eğitimleri ücretsiz sağlayalım. Ya da gönül isterdi ki henüz mesleğinden tek kuruş para kazanmamış yeni mezun meslektaşımızdan oda üyelik ücreti almayalım. Ancak yine bahsettiğimiz gibi günümüzün ihtiyaçlarını karşılamayan mevzuatlar sebebiyle bu konularda teklif vermekten öteye gidemiyoruz. Bu sebeplerle yıllardır gerekli kanun değişikliklerinin yapılarak il odacılığının hayata geçirilmesi hususunda azami gayreti sarf ediyoruz, sarf etmeye devam edeceğiz.

Peki, bu kadar yetkileri kısıtlı bir şubeye başkan olmak için bunca çaba neden?

Biz Çalışma Grubu olarak il odacılığı fikrini savunuyoruz ve yıllardır bunu başarabilmek adına durmaksızın çalışıyoruz. Grubumuzu birleştiren tek nokta mesleğimizi ve meslektaşımızı hak ettiği yere taşıyarak, şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaktır. Grubumuzda bütün gruplardan siyasilerimiz vardır ancak siyasete yer yoktur. Şimdi bu birlikteliği yakalamışken, bunun yapılabilirliğinin en güzel örneği olmuşken İMO Bursa Şubesi'nin siyasi bir partinin arka bahçesi olmasına gönlümüz elvermiyor. 

Şimdi birçok konuda yetkisiz olsak bile meslektaşlarımızın tamamının rahatlıkla açabileceği bir kapı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bakın buna bir örnek vereyim; bugün rakip grubun içerisinde aktif olan iki arkadaşımız, geçtiğimiz dönemlerde grubumuz yönetimlerince siyasi düşünceleri bilinerek işe alınmış ve uzun yıllar odamızda görev almışlardır. Bunu ideolojik gayelerle yönetilen hiçbir oda da göremezsiniz. Ve başka örneğini göremeyeceğiniz bir durumda seçimlerde üye listelerini rakiplerimizle paylaşıyor olmamızdır. Üyelerimizle kendilerine hizmete talip insanlar arasına asla engel koymadık. Oysa bizler odamız rakip grup tarafından yönetilirken, kendimizi tanıtabilmek adına şantiye şantiye inşaat mühendisi aramaktaydık.

Son dönemlerde odanın sessiz kaldığı gerekli refleksleri göstermediği eleştirilerine ne diyorsunuz?

Bizleri odayı sessizleştirmekle suçlayanlar odayı; mesleğe, meslektaşa ve vatana faydalı işler yapmaktan öte siyasi bir şov alanı olarak görmekte, gerekli yerlerde gereği kadar yapılan uyarı, eleştiri ve çözüm önerilerini yeterli bulmamaktadır. Tek gayemiz görevimizi şahsi hiçbir çıkar gözetmeksizin hakkıyla yapabilmektir.

Ayrıca üslubumu yumuşak bulunlar var. Ancak bu da faydalı olabilmek adına yaptığım bilinçli bir tutum. Kutuplaşmayı artırarak bir yere varılamayacağı kanaatindeyim. Bugüne kadar gerek meslek odalarından gerek sivil toplum kuruluşlarından gelen sert üsluplu eleştiriler, şahsi veya siyasi zarar vermek adına yapıldığı gerekçesiyle dikkate alınmamıştır. Bizim kimsenin açığını yakalamak, kimseye zarar vermek gibi bir derdimiz olmayacağı gibi aksine her türlü eleştirimiz, uyarımız şehrimize, ülkemize ve yönetenlerimize yardım etme gayesi gütmektedir. Ayrıca şehrimizin sorunları hakkında detaylı görüşlerimi sevgili meslektaşlarımız daha evvel yaptığımız gazete röportajlarından okuyarak değerlendirebilirler.

Peki, sizlerin seçim vaatleri neler, tekrar göreve gelirseniz neler yapacaksınız?

Bir takım vaatlerle yapacaklarımı sınırlamıyorum, tek sınırım meslektaşlarım. Ben çalışma grubunun başkan adayıyım, arkamda tek hedefi mesleğini, meslektaşını ve kentini daha iyiye taşımak adına çalışmak olan yüzlerce her biri kendi alanında uzman olan deneyimli mühendis ile yüzlerce gelişmek geliştirmek adına istekli, enerjik genç mühendis arkadaşım var. Yönetimi komiteler vasıtasıyla meslektaşlarımla paylaşıyorum. Bu güne kadar komiteler de tartışılarak bizlere sunulan her konuda elimden gelen bütün gayretle çalıştım bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim.

Seçimlerinizin sonuçlarının nasıl olacağını öngörüyorsunuz. Rakipleriniz çok iddialı olduklarını dillendiriyorlar bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Evet, rakiplerimiz hem iddialı hem çok çalışıyorlar ama vaatlerinden bile aslında odaya ne kadar uzak olduklarını görebiliyoruz. Bunu seçmenimiz de fark ediyordur diye düşünüyorum. Burada sadece genç meslektaşlarımız aldanmasın diye biraz bahsetmek isterim ki açıkladıkları 16 maddelik vaadin tamamı odamızca zaten yapılagelen şeylerdir.

Mesela Yalova ve Kütahya Temsilciliklerinin Şube yapılması ile ilgili gerçeklerden az evvel az evvel bahsetmiştim.

Başkanlar Konseyi kuracaklarından bahsediyorlar. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de başkanlarımız ve tüm eskimeyen yöneticilerimizle alınan ortak karar ile odamız yönetimine adaylığımız ortaya konulmuş, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için yapılacak tüm çalışmalar içinde onların tecrübeleri ışığında hayata geçirilmeye devam etmiş, etmeye de devam edecektir.

Komitelerin aktif hale getirileceğinden söz ediyorlar;  komisyonlarımız her dönem üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, dalında uzman meslektaşlarımız tüm bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaşmaktan geri durmamış ve her zaman yol gösteren teknik oda olmamızda büyük katkılar ortaya koyarak şehrimizin sorunlarının çözülmesinde önemli rol oynamışlardır. Bu dönemde yaklaşık 20 komisyon ile hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Temsilciliklerin verimliliğinin artırılması konusuna gelirsek, geçmiş yıllarda mali durumlar gerekçe gösterilerek kapatılan temsilcilikler bu dönem tarafımızdan aktif hale getirilmiş ve meslektaşlarımızın bulundukları bölgelerde odamızdan daha iyi hizmet almaları sağlanmıştır, daha da iyi şartlarda hizmet vermek için çalışmalarımız sürecektir.

Deneyimli mühendis projesi; bizim dönemimizde hayata geçirdiğimiz bir projedir. Yeni mezun meslektaşlarımızın meslek yaşamlarına odalarının ve deneyimli meslektaş abi, ablalarının destekleri ile bir adım önde başlayabilmeleri için yapılan bir dizi etkinlik ile gerçekleşmiş ve önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.

Kamu kurumlarındaki meslektaşlarımıza kurslardan kontenjan ayrılmasından bahsediyorlar. Odamız tüm üyelerine hizmet için vardır ve ayrım yapmaksızın hizmet vermektedir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın taşeronluk sistemi ile özlük haklarının ellerinden alınması gibi kurs kontenjanından daha önemli sorunları mevcuttur. Bununla ilgili gerekli girişimler yapılacak ve tüm memur meslektaşlarımızla aynı şartlara sahip olabilmeleri için azami gayret sarf edilecektir.

Yapı denetim hizmet bedel oranlarının artırılması gibi bir vaadin yapı denetim sahibi bir rakipten gelmesini oldukça manidar bulduk. Oysa bizce yapı denetimlerin asıl sorunları işverenlerini denetliyor olmalarıdır. Bu konuda e-dağıtım yapılması hususunda bakanlık düzeyinde görüşmeler yapılmıştır ve neticelenmesi için çalışmalar devam edecektir. Kaldı ki görev yaptığımız dönemde en fazla çalıştığımız konulardan birisidir.

Açıkladıkları 16 maddelik vaat listesinden gördük ki ortaya yeni bir proje koymak konusunda rakiplerimizi oldukça sıkıntıya düşürmüşüz. Ancak bir madde var ki biz okurken onlar adına utandık ve sıkıldık. Yapı denetimde çalışmış ve ceza almış meslektaşlarına sicil affından bahseden rakip grubumuz, mahkemeye verilerek kanunlarca beraat edilen aynı cezayı gerekçe göstererek seçilmiş başkanımız Maksut Kaya'nın koltuğunu elinden almışlardır. Bunun tek bir açıklaması vardır o da samimiyetsizliktir.

Sonuç olarak şunu belirtmeliyim ki;

Bizler başarılı bir dönemi geride bırakıyoruz. Başta üyelerimiz olmak üzere bütün kesimlerle barışık ama söylenmesi gerekenleri de yeri geldiğinde uygun bir dille ifade ederek gerek mesleki meselelerimiz gerekse kent sorunları ile ilgili konulara her zaman müdahil olageldik. Eğer meslektaşlarımda uygun görürlerse yeniden aday olarak oylarına talibim.

Kaynak: Yenidonem

GÜNCEL
Bursa'yı felç eden selle ilgili Vali Küçük'ten açıklama geldi
Bursa'yı felç eden selle ilgili açıklama yapan Vali İzzettin Küçük, Bursa-Orhaneli karayolunda şi...
GÜNCEL
Bursa Büyükşehir ekipleri sel ve heyelandan zarar gören yerlere müdahale etti
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile aşırı yağmurdan dolayı Orhaneli Yolu'nda yaşanan toprak ...
EKONOMİ
Başbakan Yıldırım: 'İçerideki iş birlikçilerine söylüyorum, başaramayacaksınız'
Kurdaki yükselişle ilgili önemli açıklamalar yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Kurdaki dalgalanma ...
GÜNCEL
Bursa'da sel suları kamyonu devirdi!
Bursa'da meydana gelen sel felaketinde bir kamyon sularla birlikte sürüklendi. Taşmak üzere olan ...
TÜRKİYE
Sosyal medyada 'Halkbank' soruşturması
Halkbank, ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halkbank'a önemli miktarda para cezası verildiği yön...
EKONOMİ
Emekliye müjde! Tarih verildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı ...
Morgen Freeman'a şok taciz suçlaması! 'Herkesten özür diliyorum'
Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde!
Gülben Ergen çocuklarla fotoğraf çektirirken şaşkına döndü!
Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy sorusuna bakın ne yanıt verdi!

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da aldığı cezayı duyan adam gözyaşları...

Bursa'da 1 yıldır devam eden uyuşturucu davasında tu...

Bursa'da cinnet getirip ailesini katletti! İ...

Bursa'da dün akşam psikolojik sorunları olan ve ifta...

Bursa'da sahur vaktinde dehşet! İmam nikahlı...

Bursa'da cezaevinden firar eden adam, Yıldırım ilçes...

Bursa konut sektöründe deprem! Durma noktası...

Bursa konut sektöründe deprem üstüne deprem gerçekle...

Bursalılar şaşırıp kalıyor! Pir Emir asasını...

Bursa'da Piremir Mahallesi'ndeki Piremir caminin hem...

Bursa'yı dehşete düşürdü! Pusu kurduğu eşini...

Bursa'da kendisinden ayrılmak isteyen eşi Fatma Açık...

Bursa'da esrarengiz olay! Davulcuların başın...

Bursa'da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve cami...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi!

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmaya...

Bursalı Tosun'un son görüntüsü! Mafya da peş...

Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle 132 bin kişiyi 1 mil...

Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve ya...

Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu o...

Bursa'da akılalmaz olay! Türbenin kapısı kül...

Bursa'da iddiaya göre madde bağımlıları, Kanuni Sult...

İşte Bursa'da ilçe ilçe 5 büyüklerin tarafta...

Feedback Reporting Systems Araştırma Şirketi yine ço...

Bursa'da göz yaşartan olay! Kaplumbağayı kur...

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde seyir halindeyken yol...

Bursalılara müjde... Faturanızı indirimli öd...

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da görevli ted...

Bursa'da türbenin kapısı açıldı, 40 gün sonr...

Bursa'da ebedi olarak dinleneceği görkemli bir türbe...