İşte Cumhurbaşkanı'nın atayacağı kadro, pozisyon ve görevler!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kadroların atama ve görev sürülerine ilişkin detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla ataması yapılanların görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek.

SİYASET, 10 Temmuz 2018 Salı, 12:09
İşte Cumhurbaşkanı'nın atayacağı kadro, pozisyon ve görevler!

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 3 numaralı kararnamede yer aldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak kadro, pozisyon ve görevler şu şekilde oluştu:

"Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri,  Savunma Sanayii Başkanı ve Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları,  Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, Daimi Temsilci/Delegeler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri (RTÜK Ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun TBMM'ce seçilen üyeleri hariç), Tasarruf  Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, İç Denetim  Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Yunus  Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  Başkan ve Üyeleri, Rektörler (Milli Savunma ve Türk-Japon Bilim Ve Teknoloji  Üniversitesi Rektörleri dahil), Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Gelir  İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli  İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türk İşbirliği ve  Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler  ve Akraba Topluluklar Başkanı, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme  Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Ulusal Bor Araştırma  Enstitüsü Başkanı, Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı, Bakanlıkların  Teftiş Kurulu, Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri  Başkanları ile diğer kurul başkanları, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve  Teftiş Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı,  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan  Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat  Teşkilatı Başkanlığı Başkanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter  Yardımcıları, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum  ve Kurul Başkan Yardımcıları, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Din İşleri  Yüksek Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Toplu Konut  İdaresi Başkanı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı, Türk Patent  ve Marka Kurumu Başkanı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Türkiye Yazma  Eserler Kurumu Başkanı, Türkiye Tıbbi Cihaz Ve İlaç Kurumu Başkanı, Bölge  Kalkınma İdaresi Başkanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Tarım  ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik  Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı, Türkiye Su  Enstitüsü Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi  Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Türk  Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri, Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri,  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkan  Yardımcıları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcıları, Genel  Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanları, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim  Kurulu Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü,  Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu  Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Avrupa  Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası  anlaşmalar gereği kurulan üniversitelerin mütevelli heyeti, yönetim ve denetim  kurulu başkan ve üyeleri."

Cumhurbaşkanı onayıyla ataması gerçekleştirilecek kadro, pozisyon ve görevler de şöyle oluştu:

"Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyeleri, Diplomasi Akademisi  Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu  Üyeleri, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye  Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Toplu Konut İdaresi Başkan  Yardımcıları, Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları, Atatürk Kültür, Dil  Ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kurum başkanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan  Yardımcıları, Sayıştay Savcıları, Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcıları,  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları, Polis Akademisi  Başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcıları, İhtisas Kurulları Başkan ve  Üyeleri, Bakanlık Daire Başkanları, Bakanlık Müfettişleri (adalet, mülkiye, vergi  ve iş müfettişleri dahil) Hazine kontrolörleri, sigorta denetleme uzmanları,  sigorta denetleme aktüerleri, 1. Hukuk Müşavirleri (bakanlık ve bağlı, ilgili,  ilişkili kuruluşları) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı  Genel Müdür Yardımcıları (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dahil), Gelir  İdaresi Daire Başkanları, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri (3),  Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkan Yardımcıları, Türk Patent Ve Marka  Kurumu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Atom Enerjisi  Kurumu Başkan Yardımcıları, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları,  Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Spor Toto Teşkilat Başkanı, Daimi  Temsilci Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ile bakanlık ve bağlı ilgili, ilişkili  kuruluşlarının yurtdışı sürekli görevlerine atanacaklar, İller Bankası Genel  Müdür Yardımcıları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli  Piyango İdaresi Yönetim Kurulu Üyeleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri  Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan Yardımcıları, Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma  Kurumu Başkan Yardımcıları, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı, Türkiye İş Kurumu  Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcıları, Ulusal  Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu  ve Danışma Kurulu Üyeleri, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreter Yardımcıları,  spor müşavirleri, Bakanlıklardaki kurul üyeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik  Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakıflar Meclisi Üyeleri, bölge  müdürleri (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dahil), defterdarlar, bakanlık il  müdürleri, il emniyet müdürleri, il Müftüleri, vali yardımcıları ve kaymakamlar,  vergi dairesi başkanları, Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanları, Vakıflar  Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı."

Karar metninde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere ilgili  cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama  yapılacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan, bu yetkilerini alt kademedeki  yöneticilere devredebilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla alınan kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması  halinde ilgili cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan tarafından görevlendirme  yapılabilecek, bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla atanan kadro, pozisyon ve görevlere  getirilecek kişilerde şu şartlar aranacak:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan  genel şartları taşımak. En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. Kamuda  ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar  ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak."

Cumhurbaşkanı onayıyla getirilecek kadro, pozisyon ve görevlerdeki  kişilerde şu şartlar aranacak:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan  genel şartları taşımak. En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. Kamuda en  az 5 yıllık hizmeti bulunmak. İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine  atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla  uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş  yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak."

Yurt dışı daimi görevlere atanabilmek için yeterli dil bilgisine sahip  olunduğunu belgelendirme şartı aranacak. Yurt dışı teşkilatında daimi bir göreve  atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile  disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca  çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

GÖREV SÜRESİ

Cumhurbaşkanı kararıyla ataması yapılanların görev süresi, atandıkları  tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek.

Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erecek.  Bu kişiler, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edebilecek.

Görev süreleri sona erenler yeniden atanabilecek, görev süreleri sona  ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilecek.

Görev süresi belli olanlar Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesini beklemeyecek

Görev süresi 3 ve 4 yıl olan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar,  Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesini beklemeyecek. Görev süreleri belli  olan kurumlar ise şöyle:  "Diyanet İşleri Başkanı 4 yıl, Yükseköğretim  Kurulu Üyeleri 4 yıl, rektörler 4 yıl, Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi  Başkanı 4 yıl, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 4 yıl, Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcıları 4 yıl, Türkiye Cumhuriyet Merkez  Bankası Para Politikası Üyesi 4 yıl, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı 4 yıl,  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 4 yıl, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  Başkanı 3 yıl, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı 4 yıl,  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü 4 yıl, Türkiye Radyo-Televizyon  Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri 4 yıl, düzenleyici ve denetleyici kurum başkan ve  üyeleri (RTÜK hariç) 4 yıl, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve üyeleri 4  yıl, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve üyeleri 4 yıl, İç Denetim  Koordinasyon Kurulu üyeleri 4 yıl, Yazma Eserler Kurumu Başkanı 4 yıl, Adli Tıp  Kurumu Başkanı 4 yıl, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanı 3 yıl, Sayıştay Başsavcısı  4 yıl."

ÜST KADEMEDE GÖREV ALACAKLARIN SÖZLEŞME ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı kararıyla göreve gelenler, atandıkları kadro, pozisyon  ve görevlerde 657 sayılı Kanun'un ve diğer kanunların sözleşmeli personel  çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da  çalıştırılabilecek. Bu kişilerin hizmet sözleşmelerini, idare adına  imzalayacaklar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Sözleşme taban ve tavan ücretleri; kurum ve kuruluşlar, unvanlar,  yapılan hizmetin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma  şartları, hizmet yerinin sosyo-ekonomik durumu ve coğrafi özellikleri ile hizmete  ve hizmet yerine ilişkin olarak, aynı kadro, pozisyon ve görevlerde bulunan  emsallerine; emsalinin bulunmaması durumunda da benzer kadro, pozisyon ve  görevlerde bulunanlara göre farklılıkları ayrı ayrı veya birlikte dikkate  alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Sözleşme ücreti, taban ve tavan ücretleri aralığında sözleşme  imzalamakla yetkili kılınan makam tarafından belirlenecek. Sözleşme süresi, üst  kademe kamu yöneticisinin görev süresi ile sınırlı olacak.

Görev süresi sona eren veya görevden alınan üst kademe kamu  yöneticisinin görevi ile ilişiği kesilecek ve sözleşmesi feshedilmiş sayılacak.

GÖREVLERİ SONA ERENLER VE GÖREVDEN ALINANLAR

Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro,  pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara  tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarıyla buna ilişkin diğer hususlar  Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı kadrolarda bulunanlardan görev süresi sona eren veya  görevden alınanlar için ödenecek tazminat miktarı, yurt içindeki emsali  personelin fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, ödeme unsurları üzerinden  hesaplanacak.

Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon  ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar,  Cumhurbaşkanı tarafından daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla  ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara, denetim elemanı  ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara, araştırmacı veya uygun  görülecek diğer kadro ve pozisyonlara atanacaklar.

Atama yapılıncaya kadar bunların görev yaptıkları, kadro, pozisyon  veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları  kurum tarafından yapılacak.

Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması  halinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu kadro veya  pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili  bölümlerine eklenmiş sayılacak.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine kamu  görevlileri arasından atananlardan görev süresi sona eren veya en az bir yıl  görev yaptıktan sonra görevden alınanların, görev sürelerinin sona erdiği veya  görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış  olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik  ikramiyeleri; yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde  30, yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok altı yıldan az (altı yıl dahil)  kalmış olanlara yüzde 40, yaş haddinden emekliliğine altı yıldan fazla kalmış  olanlara yüzde 50 fazlasıyla ödenecek, bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından bir  katına kadar arttırılabilecek.

Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınanların yeni görev ve pozisyonları  da kararnamede belirlendi.

ASAYİŞ
Bursa'da dehşet verici olay! Kızını neden bıçakladığını anlattı
Bursa'da para yüzünden tartıştığı kızını 14 yerinden bıçaklayan baba adliyeye sevk edildi. Öfkeli...
ASAYİŞ
Bursa'da engelli gencin feci sonu! Su kuyusunda cesedini buldular
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün akam evden çıkan ve haber alınamayan 17 yaşındaki engelli genç ...
ASAYİŞ
Bursa'da tır kazası! Yemler yola savruldu
İzmir Aliağa'dan Sakarya'ya tavuk yemi götüren Oğuzhan Y.'nin kullandığı tır, Bursa Ovaakça'da de...
GÜNCEL
Anne babalar dikkat, sizin de başınıza gelebilir! Bursa'da 9 aylık bebek kaşla göz arasında yuttu
Bursa'da 9 aylık bebeklerinin toplu iğne yuttuğunu fark eden aile, hemen Yüksek İhtisas Araştırma...
SAĞLIK
Bu zararını kimse bilmiyor!
Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, sigaranın, kulak ...
SPOR
Bursaspor- Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan ...
'Bozkırın Tezenesi' Bursa'da konserle anılacak
Bursaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Boşanma sürecinde çocuklarınızı zedelemeyin!
Bursa Valisi Canbolat BGC'ye konuk oldu

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da öfkeli baba öz kızını dört yerinden...

Bursa'da psikolojik sorunları olan baba, kendini dol...

Bursalıları yakından ilgilendiren gelişme! P...

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2035 yılında ...

Bursa'da 100 milyonluk büyük vurgun! 20 iş a...

Bursa'da çalıştığı şirketi referans göstererek 20 iş...

Yılmaz Özdil'e 'Servet avcısı' deyip duyurdu...

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Yılmaz Özdil...

Eski 3. Kolordu Komutanı 'FETÖ'den beraat et...

FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe" davasında dosyası...

'Bursalılar logoyu benimsemedi, değiştirilsin'

Bursa'yı yönetecek olanların bundan sonra Bursalılar...

Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti! Zehir z...

Şişli'den belediye başkanı adayı olacağını açıklayan...

Bakan Turhan açıkladı! Uçuş yasağı kalkıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Süleymaniy...

Anne babalar dikkat, sizin de başınıza geleb...

Bursa'da 9 aylık bebeklerinin toplu iğne yuttuğunu f...

Bursaspor büyük umutlarla takıma katmıştı! H...

Bursaspor'da sezon başında büyük umutlarla takıma ka...

Uludağ'a çıkacaklara çok önemli uyarı!

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı...

Erbil, 97 günde 15 kilo kaybetti!

Evinde düşerek rahatsızlanan Mehmet Ali Erbil'in dok...

Sofradakilerin 10 yıllık serüveni! 'Göz yaşa...

Son 10 yılda gıdada üretici tarafında fiyat artışlar...

1.2 milyon kişi iflas sınırında!

Borcunu ödeyemediği için 4.6 milyon kişi takibe düşt...

Bursa'da yan komşunun dairesinde mahsur kald...

Bursa'da bir apartmanın 7'nci katında bulunan daired...