Meclis karıştı! CHP ve MHP'liler birbirine girdi

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. CHP'li Musa Çam'ın, Erdoğan'ın geçmişte Bahçeli'ye yönelik kullandığı bazı ifadeleri kürsüden tekrarlaması gerginliğe neden oldu. CHP ve MHP'liler arasında çıkan kavga nedeniyle ortalık bir anda karıştı.

SİYASET, 13 Mart 2018 Salı, 10:12
Meclis karıştı! CHP ve MHP'liler birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ittifak teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

KOMİSYONDA, 2 DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Teklif, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldüğünde iki küçük değişiklik ile Meclis Genel Kurulu'na sevk edilmişti. Değişlikler 15. ve 20 maddede yapılmıştı.

AK PARTİLİLERDEN BAHÇELİ'YE TEBRİK

Kabul sonrası AK Partililer görüşmeleri başından sonuna Meclis'te takip eden MHP lideri Bahçeli'yi tebrik ettiler.

KULİSTE KAVGA ÇIKTI

CHP'li Musa Çam, Erdoğan'ın geçmişte Bahçeli'ye yönelik kullandığı bazı ifadeleri kürsüden tekrarlayınca TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik çıktı. Gerginlik kuliste CHP ve MHP'liler arasında kavgaya dönüştü. Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ayırmakta zorlandı. CHP'liler Çam'ı çay ocağının yanındaki kapalı bir bölümde korumaya aldı. CHP'li Çam'a Genel Kurul'daki sözleri nedeniyle TBMM'den 3 birleşim çıkarma cezası aldı. Genel Kurul'dan yasaklanması nedeniyle Çam'ın maaşından da 12 bin lira para cezası kesilecek.

 İŞTE YENİ DÜZENLEME

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Seçimlerin Temel Hükümleri ve  Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanuna göre, ilçe birleştirme tutanağında, ittifakların her birinin ortak  oylarının sayısı, ittifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı  oy sayısı ile ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde  edilen oy sayısı gösterilecek.   Kanunla, siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılıyor. Buna göre, Siyasi Partiler Kanununun, "Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamayacakları gibi seçimlerde başka bir partiyi destekleme kararı da alamazlar" hükmünü içeren 90. maddesinin 2. fıkrası,  "Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar" şeklinde değiştiriliyor.

İTTİFAKİLE SEÇİME KATILMA

Kanunla, siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkan tanınıyor. Buna göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler,  ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler kendi aday listelerini verecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler,  seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edecek. Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecek.  İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alacak. Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar,  YSK'ye bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Bu durum, YSK tarafından aynı ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere derhal bildirilecek. Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek.

YSK BELİRLEYİCİ OLACAK 

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına  ilişkin diğer hususlar, YSK tarafından belirlenecek.   Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime  katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi  partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday  gösterilebilecek.  İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dahil edilecek ve  oy pusulasında yan yana yer alacak.   Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek.  Bu durumda ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı iki  santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının  aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı  ortak bir bölüm bulunacak. İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız "İTTİFAK"  ibaresi yazılacak. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar  başvuru sırasına göre numaralandırılacak. İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki  boşluk dahil, ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanı  olacak.

Kanunla, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun, "Bir seçim çevresinde seçime  katılan siyasi partinin almış olduğu geçerli oyların toplamı, siyasi partinin o  seçim çevresinde almış olduğu geçerli oyu gösterir." hükmünü içeren maddesine ek  yapılıyor.   Buna göre, aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin  geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına  aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle  elde edilecek. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak  yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna  bölünmesiyle elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde  edilecek.

BARAJ HESABI

Kanunla öngörülen ittifak müessesesine uyum amacıyla, Milletvekili  Seçimi Kanunu'nda düzenleme yapılıyor.İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının  yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş  sayılacak. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında  ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak,  bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak. Kanunla, dahil olduğu ittifak yüzde 10 barajını aşan siyasi partilerin  çıkaracağı milletvekillerinin tahsis usulü düzenleniyor.   İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak  yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam  milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı  geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

OY PUSULALARI AYNI ZARFA KONULACAK

Kanunla; belediye, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde  oy pusulalarının farklı zarflara konulmasının, seçmenlerce başka seçim türüne ait  oy pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya zarfın atılacağı  sandıkların karıştırılmasına ve bunun da oyların geçersiz sayılmasına sebebiyet  vermesi nedeniyle düzenleme yapılıyor.

Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi  üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Ancak seçim  bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy  pusulası ayrı zarfa konulacak ve bu zarf ayrı sandığa atılacak.

Seçmen kütükleri, "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak  düzenlenecek. Böylece, seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri  esas alınacak, askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı mevcut  uygulamada olduğu gibi sürdürülecek.

Kanunla, ilgili kanunda yapılan değişiklik sebebiyle, yurt dışı seçmen  kütüğü ve seçmen listelerinin oluşturulmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri  gidermek maksadıyla, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki  Kanun'da değişiklik yapılıyor. Buna göre, yurt dışı seçmen kütüğü ve seçmen listeleri "yerleşim yeri  adresi" bilgileri esas alınarak düzenlenecek. Böylece yurt dışı seçmen kütüğünün  oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak; askı süresi içinde, yerleşim  yeri değişikliği imkanı mevcut uygulamada olduğu gibi devam ettirilecek. Kanunla, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında  Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle "sandık alanı" uygulamasından  vazgeçilmesine bağlı olarak, bazı maddelerde değişiklik yapılıyor. Kanunda yer  alan "sandık alanı" ibareleri "sandık çevresi" olarak değiştiriliyor.  Milletvekili seçilebilmek için aranan "askerlik hizmetini yapmış olma"  şartı, "askerlikle ilişiği olmama" şeklinde değiştiriliyor.

SEÇİLME YAŞI 18'E İNDİ

Kanunla, mahalli idare organları için seçilme yaşının 18'e indirilmesi  sebebiyle ilgili kanunda değişiklik yapılıyor. Böylece, askerlik çağına gelmemiş  olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiş olanlar da milletvekili, belediye  başkanı, il genel meclisi üyesi, muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyesi  seçilebilecek. Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşının 18 olarak  düzenlenmesi nazara alınarak, mahalli idare organları seçimlerinde de 25 olan  seçilme yaşı 18 olarak belirleniyor.

 

 

 

 

Kaynak: Diğer

ASAYİŞ
Çete lideri kadın Bursa'da kıskıvrak yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlık çetesinin lideri kadın gözaltına alındı. Çetenin İstanbul, İz...
SİYASET
Bahçeli: 'Düşmanlar pusuda, yine deneyecekler'
Son mitingini Ankara'da yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz'da yeni bir haçlı akın...
GÜNCEL
Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti
Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
ASAYİŞ
Alibeyköy Barajı'nda dehşet! Cesetlerine ulaşıldı
İstanbul Alibeyköy barajında serinlemek için suya giren üç çocuktan ikisinin cesedine ulaşıldı.
GÜNCEL
Başkan Dündar'dan 24 Haziran mesajı!
Bursa'da 24 Haziran seçimleri öncesi sandık görevlileri ve mahalle temsilcileri ile buluşan Osman...
MAGAZİN
Doğum izni bitti, Yağmur Kaptan göklerde
Yeşil sahalarda top koşturan yıldızların eşlerini nasıl bilirsiniz? Genellikle model, oyuncu ya d...
Bursa'da ilginç görüntüler! Polislere tulumlu karşılama...
'Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır'
Bursa'da Albay Akkuş'un davasında yine karar çıkmadı!
MHP Bursa Milletvekili Adayı Tekin: 'İstikrar siyasetin üstündedir'

En Çok Okunan Haberler

Sigara içmeyenlerin yüzünü güldürecek mesai ...

2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem P...

Bursa'da ilginç görüntüler! Polislere tuluml...

Bursa'da kent genelinde yapılan narkotik uygulamasın...

Bursa'da 10 kurşunla öldürülmüştü! Zanlıdan ...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde daha önce yanında çalı...

Bursa'da meslek odalarından çok önemli açıkl...

Yapı ruhsatlarına mühendis ve mimarlar imza atma zor...

Bursa'da dehşet saçan şahıslar suç makinesi ...

Bursa'da rastgele ateş açarak, bir kadının ölümüne, ...

Muharrem İnce Maltepe'den seslendi! 'Oyumu k...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Hazira...

Erdoğan'a küfür eden 4 kişiye gözaltı

İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bir eğlen...

Kan donduran olay! Öldürdükten sonra üst kat...

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bir şahıs tartıştığı 2...

Alibeyköy Barajı'nda dehşet! Cesetlerine ula...

İstanbul Alibeyköy barajında serinlemek için suya gi...

Adil Öksüz'le ilgili kritik isim yakalandı

Konya merkezli 31 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda...

Sosyal medyada canlı yayın yaparken şarampol...

Afyonkarahisar'da ticari bir taksi sürücüsü sosyal m...

Erdoğan'dan İnce'ye YSK yanıtı! 'Kaybettiğin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt mitinginde, "Bay Muh...

Bursa'da eşini öldüren kadın hakkında karar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün tartıştığı eşini b...

Çete lideri kadın Bursa'da kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlık çetesinin lideri...

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye mesaj!

Oyuncu Kadir Doğulu, seçime çok az bir zaman kala Cu...