Akdeniz'deki kırmızı çizgi!

Bay Diplomat 16 Nisan 2018 Pazartesi, 06:34

            Tarihin her zaman tekerrür edeceğini, Birleşik Devletler'in esas kimliği emlakçılık olan başkanı Donald J.Trump, 15 gün öncesinden dünya kamuoyuna gösterdi.

            İngilizlerin Kut'ülAmare'de bozguna uğramasının hemen ardından ortaya çıkan Birleşik Krallık Britanya Savaş Bakanı Lord Kitchener'in Orta Doğu işleri danışmanı, milletvekili ve yarbay Sir Mark Sykes ve tüm yaşamı hırs ve kinle dolu olarak geçen I. Dünya Savaşı öncesinde Beyrut'ta Fransız konsolosu iken 1915 yılında Fransa'nın Londra büyükelçiliğinde siyasi danışman olarak görev yapan François Georges-Picot, Orta Doğu'nun yeniden yapılanması amacı ile kafa kayaya vererek o günlerden bugünün Orta Doğu paylaşımının temelini attılar.

            Şimdi bu paylaşımın oyuncuları olan devletleri sahneye çağıralım:

            Önce, Birleşik Krallık.

            Ardından Fransa Cumhuriyeti.

            Son olarak Çarlık Rusya.

            Her üç oyuncu, iki dış politikacının hazırladığı anlaşma metnine sahnedeki büyük masada onay verdiler.

            İlk bakışta çizilen haritadaki tek çizgi ve anlaşma metni o dönemin egemen devletlerin Orta Doğu'ya bakışını ortaya koymaktadır.

            Dış politika literatürüne Sykes-Picot antlaşması[1]olarak giren anlaşmaya göre;

  • Rusya'ya; Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı,
  • Fransa'ya; Doğu Akdeniz Bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları,
  • Britanya'ya; Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecektir.
  • Fransa ile Britanya'nın elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,
  • İskenderun serbest liman olacak,
  • Filistin'de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır

Akdeniz'den İran sınırına uzanan bir hattın kuzeyindeki bölge Fransa'ya, güneyindeki bölge ise Britanya'ya gidecekti.

            Her ne kadar, 1917'deki Rus devriminden sonra Rusya antlaşmadan ve paylaşımdan vazgeçmiş olsa bile dünün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bugünün Rusyası Orta Doğu'da oturabilecekleri bir konut inşası için toprak sahibi olma özlemini taşımıştır.

            1915'li yıllarda dünyada egemen güç olarak, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya ve Alman İmparatorluğu (İkinci Reich) söz sahibi idi.

            Onların düdüğü ötüyordu.

            Önce, Çarlık Rusya darmadağın oldu, ardından Alman İmparatorluğu (İkinci Reich) tarihten silindi.

            Yerlerine kan emici yarasa örneği ağzı burnu kana bulanmış Birleşik Devletler gecenin karanlığından yararlanarak mağarasından çıkıverdi.

            Birleşik Krallık, Fransa gibi onun da fıtratında dünya ülkeleri üzerinde egemen olmak vardı.

            İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden günümüze kadar bu emperyalist güçlerin dış politikadaki ortak noktaları Orta Doğu'ya sahip olmak ve bu bölgede Yahudi devletini kurmak idi.

            Önceleri adına 'Arap Baharı' denildi,

            Bu tanım tutmadı. Bu kez, 'Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine demokrasi getireceğiz' kandırmacısıyla o ülkelerin politikalarına girmeye çalıştılar.

            Girişme eylemlerinde başrolü Birleşik Devletler yönetimi alırken, yardımcı oyunculuk görevlerini de Birleşik Krallık, Fransa, Almanya üstlendi.

            Başrol oyuncusu ile yardımcı oyuncular belirlenmişken, figüran ülke görevini de Türkiye'ye verdiler.

            Verirken de dediler ki:

            "Sen figüran ülke rolündesin ama kimseye söyleme senin bu oyundaki esas rolün eş başkanlıktır!"

            Yönetmen megafonu eline aldı ve MOTOR komutunu verdi.

            Oyuncular kendilerine verilen yazı parçalarındaki rollerini oynamaya başladılar.

            Oyunun final sahnesi belirlenmemiş.

            Yönetmen STOP demiyor.

            Etraf kan gölüne dönmüş durumda.

           Kimi zaman oyuncular rolleri gereği geri çekiliyorlar, dinlenme anlarını kardeşlik görünümüne dönüştürüyorlar.

            Sonra tekrar sahne...

            Orta Doğu coğrafyasında 90'lı yıllardan beri devam edegelen savaşlar bu oyunun canlı sahneleridir.

           Sahne oyunu bugün gerçek oyuna dönüşmüş durumdadır.

            Aynı dinden, düne kadar kapı komşusu olan halk, bu oyun gereği kanlı bıçaklı düşman olup birbirlerini öldürüyorlar.

           Yazımızın başlangıcındaki 'Tarih tekerrürden ibarettir' sözü Birleşik Devletler'in Suriye'ye yaptığı füze saldırıları ile doğruluğunu gösterdi.

            Birleşik Devletler'in füze saldırısında ona destek verenler kim?

            Birleşik Krallık ve Fransa.

            Sykes-Picot antlaşmasını yaratanlar kim?

            Birleşik Krallık ve Fransa.

            Birleşik Krallık ve Fransa'nın Sykes-Picot antlaşmasındaki ortak noktaları Osmanlı İmparatorluğu'nu yok etmek, tarih sahnesinden silmek idi.

            Bugün.

            Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve de Rusya,

            Sykes-Picot antlaşmasını hayata geçirme aşamasındadırlar.

            Dünün Sykes-Picot anlaşmasının günümüzdeki versiyonu Birleşik Devletler'in 2005-2009 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapan Condoleezza Rice'ın, Böl ve Yönet (divide et impera) politikası kapsamında "Fas'tan Çin sınırına kadar 22 ülkenin siyasi ve ekonomik coğrafyasının değiştirilmesi" olarak tanıttığı Büyük Ortadoğu Projesi[2] veya Genişletilmiş Ortadoğu İnisiyatifi  ya da tam adı ile Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi ile Müşterek Bir Gelecek ve İlerleme İçin Ortaklıktır.[3]

            Ne İŞİD, ne El-Nusra, ne YPG, ne de el Kaide...

            Hepsi, Sykes-Picot antlaşmasını Büyük Ortadoğu Projesi olarak hayata geçirmek isteyen ülkelerin kuklalarıdır.

            Bugün Suriye'ye füzeler ile saldıran ülke yönetimleri saldırdıkları ülke yönetimi ile yarın asgaride buluştukları zaman...

            Çölde deve ile giden Bedevi'nin kölesine şehir girişindeki söylediği sözü acaba kim söyleyebilecek?..

           

-------------------------------------------------

[1] Küçük Asya Antlaşması (Asia Minor Agreement)

[2] Greater Middle East

[3] Partnershipfor Progressand a Common Future with the Region of the Broader Middle East and North Africa.