Avrupa Birliği programları projelerinde Bursa’nın yeri?

Bay Diplomat 13 Mart 2017 Pazartesi, 08:13

28 üye ülkeden oluşan ülkeler birliği.

10.180.000 km² yüz ölçüme sahip Avrupa anakarasının 4,381,376 km²lik bölümünü kapsayan alanın sahibi.

1 Ocak 2016 itibarıyla 731, milyon kişinin yaşadığı Avrupa anakarasının 510,1 milyon kişiye ev sahipliği yapan topluluk.

1959 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti'ni bağrına(!) basmak istemeyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin de "Biz olmadan siz olmazsınız. Siz olmazsanız biz olmayız." anlayışı içinde inatla kapısında beklediği, "Bugün olmazsa yarın olur" düşüncemize bile saygı(!) göstermeyen Avrupa Birliği bu haftaki konumuz.

Öyle bir topluluk ki, üye ülkeleri arasında sınırları kaldırılmış, topluluk organlarında 24 ülke dili topluluk dili olarak kabul edilmiş, kendisini dünya süper güçleri ile aynı kefeye koyma cesaretini(!) gösteren bir topluluk.

Bu topluluk, siyasi topluluk olmanın yanı sıra kendisini babacan, sevecen, herkese tebessüm ederek tanıtmasıyla da ünlüdür.

İşte bu topluluk, belirli bir süre için kendi politikaları ile ilgili alanları kapsayacak şekilde üye ülkeleri arasında iş birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünü adı altında bir dizi programları uygulamaktadır.

Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu birlik programlarına önemli bir bölümü aday ve potansiyel aday ülkelerin katılımının yanı sıra çeşitli şartları sağlamak kaydıyla üçüncü ülkeler de katılım sağlayabilmektedir.

O programlara, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının katılım imkânı mevcuttur.  Öyle ki, aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da birlik programı adı verilen programlar önemli katkılar yapmaktadır.

Aday ülkelere verdikleri ev ödevi şeklindeki aba altından sopa gösterme türündeki, bu eksik. "Tamamla gel. Burada kullandığın anlatımını beğenmedim. Daha düzgün anlatım kullan." yapıcı(!) ifadelere nasıl ve ne şekilde yanıt verebilmek için saçlarını başlarını yolarcasına didinenlere güzel bir ip ucu.

Ne uğraşıyorsunuz?

Avrupa Birliği programlarından yararlan.

O da sana ev ödevinden iyi not alabilmen için katkıda bulunsun.

Birlik programlarının teması, sağlanan mali desteklerin yatırım projesi içermemesi olacak.

Diyor ki "Gez, toz, ye, iç (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) temalı çalışmana mali destek veririm. Ama yatırım amaçlı olursa benden sana hayır gelmez."

Bu duygu ve düşünce içinde Türkiye Cumhuriyeti aday ülke sıfatı ve şartları mutabakat zabıtlarıyla belirlenmek kaydıyla birlik programlarına 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile programlara katılım sağlamaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından 2007-2013 döneminde uygulanmış olan 26 birlik programından 9'una Türkiye Cumhuriyeti katılım sağlamıştır.

2007-2013 dönemini kapsayan ve 2004-2010 döneminde de devam edecek olan programlar nelerdir?

Hayat boyu öğrenme yoluyla birliği ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkânı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek, çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak ve birlik içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, iş birliği ve hareketliliği güçlendirmek amacını taşıyan Hayat Boyu Öğrenme Programı Lifelong Learning Programme (LLP),

Avrupa Komisyonu tarafından gençler için uygulamaya konulan Avrupalı gençlerin aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü duygularının gelişmesini ve onların AB'nin geleceğinin şekillenmesinde rol almalarını sağlamayı amaçlayan Gençlik Programı,

Programa katılım sağlayan ülkelerdeki kültür operatörleri arasında iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ile Avrupalılar tarafından paylaşılan ve ortak kültür mirasına dayanan kültürel alanı iyileştirmek üzere, Avrupa vatandaşlığı kavramının oluşmasını teşvik etmek amacıyla geliştirilen Kültür Programı,

Sosyal ve ekonomik kalkınma sağlamak üzere bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini artırmak olarak tanımlanan Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı,

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ'lerin) inovasyon faaliyetlerini desteklemiş finansman kaynaklarına erişim olanaklarını iyileştirmiş ve bölgesel bazda iş destek hizmetleri sunan Avrupa Birliği'nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP),

'İstihdam, Sosyal İçerme ve Sosyal Koruma, Çalışma Şartları, Ayrımcılıkla Mücadele ve Cinsiyet Eşitliği' politika alanlarında gelişmeyi ve koordinasyonu desteklemek amacıyla oluşturulan Progress Programı,

Mali konular ve gümrük işlemlerinde eşleştirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü proje bazlı olmayan Fiscalis ve Gümrük Programları,

2010 yılında İstanbul'un 'Avrupa Kültür Başkenti' ilan edildiği Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2007-2013 yıllarında katıldığı Programların bütçesi yaklaşık 65 milyar avro'dur.

Ekonomide kuraldır. Yapılan işin bir karşılığı vardır. Bu kimi zaman nakdi, kimi zaman ise ayni olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, "Avrupa Birliği'ne eninde sonunda gireceğim. Benden ne istiyorsunuz?"sorusunu sorduğu anda önüne teker teker istek klasörleri yığılmaya başlanmış.

Biz de demişiz ki.

"Hepsi bunlar mı? Ne olacak, hepsini hazırlar size takdim ederiz."

Bu ricalardan(!) birisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin bakanlık düzeyinde olmasıymış.

Ne yapmışız?

1003 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi hazırlayarak ve de onaylayarak önceden Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nce yürütülen işleri KHK ile yasal statü kazandırdığımız T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI'na devretmişiz.

İşte bu Bakanlığın hazırladığı AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ kataloğu 2007-2013 döneminde Kocaeli, Yozgat, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Aydın, Bolu, Kütahya, Antalya, Erzurum, Kayseri, Konya, Tekirdağ illerinde yürütülen projelerden en iyilerini kapsamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Finlandiya, Hollanda, İtalya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Portekiz ve Belçika'nın ortak olduğu Akıllı Şehir Hizmetleri Geliştirme Aracı ve Pilot Uygulamaları (CitySDK) niye ilimizde üretilmedi?

 

Güzel ilimizin, katalogda yer alıp almadığını biliyor musunuz?

İsterdim ki, ilimiz bir değil birkaç proje ile kataloğun güzel sayfaları içinde yer alsın.

Bu çalışmada da YOKUZ!

İlimizde görev yapan merkezi yönetim, yüksek öğretim kurum, yerel yönetim ve STK'ların üst yöneticileri!

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI PROJE ÖRNEKLERİ Kataloğunu (http://www.ab.gov.tr/files/SBYPB/birlik%20programlari/avrupa_birligi_katalog_ic_sayfalar.pdf) okumanızı öneriyorum.

Günlük çalışma programınızı aksatmaz o kataloğu okumanız!

Ama okuduktan sonra!

Bursa ilinin projelerini(!) o katalogda göremediğiniz için hayıflanacaksınız.

Avrupa Birliği projeleri ile ilgili olarak görevlendirdiğiniz kişilere şu soruyu sorabilecek misiniz?

"BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK?"

 

Avrupa Birliği programlarında en çok kazanan ise Ulusal Havayolumuz.

Avrupa Birliği projelerinde yurt içi ve yurt dışı yolculuklarda ulusal taşıma araçlarının yararlanma zorunluluğu var.

Gezme merakımız önde olduğundan, özellikle 'Hayat Boyu Öğrenme' projelerinde nerede ise yurt dışına gitmeyen yönetici kalmamış.

Nedeni de kurum yöneticisi onaylanmadan proje dosyası tamamlanmış sayılmıyor.

Avrupa Birliği programları kapsamında yürütülen ilimizdeki projelerin ilimize sağladığı YARAR oldu mu?

Yemek, içmek, güzel yerleri görmek var iken bu soru sorulur mu şimdi?

Bu sefer beni nereye göndereceksiniz?

Proje onayını veren yöneticilerin proje hazırlayanlara sordukları en önemli soru bu olmamalı. Olması gereken, projenin sağlayacağı yararın ne olduğudur?

Günü kurtarma düşüncesinde olan yönetim anlayışının sonucu bu soruyu kendimize daha çok soracağız.

"BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK?"