2018’DE BORÇLANMALAR YÜKSELDİ   

Bünyamin ÇOLAK 08 Ocak 2018 Pazartesi, 06:00

Sigortalıların kendi istek ve arzusu dışında, sigortalılık sürelerinin kesilmesi halinde, kesilen bu sürelerin primlerinin ödenerek sigortalılık sürelerinden saydırılmasına hizmet borçlanması denir. Hizmet borçlanması, çalışılamayan sürelerdeki günlerin satın alınması anlamına gelir. Hizmet borçlanmasını sigortalının yanı sıra hak sahibi de yapabilir.                                                                                                                                    

BORÇLANILACAK SÜRELER                                                                                      

Sosyal güvenlik mevzuatımızda şu tür borçlanmalar bulunmaktadır;                                                                                          

*Doğum, yani analık borçlanması,                                                                                   

*Askerlik borçlanması,

*Yurt dışı borçlanması, 

*Kısmi süreli olarak çalışanlar,                                         

*Memurların aylıksız izin borçlanması,                                                                                                                

*Öğrencilik ve staj süreleri,                                                                                                                       

*Tutukluluk ve gözaltında geçen süreler,                                                                                            

*Grev ve lokavtta geçen süreler,                                                                                                                     

*Seçim kanunları gereği istifa eden kamu görevlileri.

BORÇLANMA ORANI YÜZDE 32'DİR     

Hizmet borçlanması başvurusunda bulunanlar, talep tarihinde prime esas kazançların alt sınırı ile üst sınırı arasında kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si tutarında prim öderler. Bu oranın açılımına baktığımızda ise yüzde 20'si emeklilik primi, yüzde 12'si ise Genel Sağlık Sigortası Primi' dir.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ ETKİSİ

Her yıl ocak ayından geçerli olmak üzere açıklanan asgari ücret hizmet borçlanmalarını da etkilemektedir. 2018 yılında geçerli olmak üzere, brüt 1.777,50 TL olan asgari ücret 2.029,50 TL'ye yükseltilmiştir.

ÖRNEK HESAPLAMA  

Günlük asgari borçlanma, brüt 2.029,50'nin yüzde 32 oranı olan 21,65 TL'dir. Bu tutar üzerinden kaç gün hizmet borçlanması yapılacak ise ona göre tutar tespit edilecektir.

       12 ay askerlik yapan kişi 360 gün *21,65 TL = 7.794,00 TL.

       3 çocuk borçlanması yapacak kişi 1080 gün * 21,65 TL = 23.382,00 TL,

       10 yıl yurt dışı borçlanması yapan kişi ise 3600 gün*21,65 = 77.940,00 TL.

BORÇLANMALARDA 1 AYLIK SÜREYE DİKKAT!                                                         

Borçlanma tutarı, 1 ay içinde ödenmek zorundadır. Bir ay içinde ödemenin yapılması halinde borçlandırılan süreler sigortalı hizmet süresinden sayılır. 1 ay içinde tahakkuk ettirilen prim ödenmez ise başvuru geçersiz hale gelir. Tabi sigortalının aynı usullerle tekrar başvuru hakkı bulunmaktadır.  

ÖDENEN TUTARIN ÖNEMİ                                                                                                            

Eğer sigortalı veya hak sahipleri, tahakkuk ettirilen borcun tamamını değil de bir kısmını ödemişler ise ödenen kısma karşılık gelen süre kadar sigortalı hizmet süresinden sayılır.