Çağdaş Tarımcılar güven tazeledi

H. Gül KOLAYLI 10 Ocak 2018 Çarşamba, 06:09

Bursa'da, TMMOB'a bağlı şubelerde kongre süreci devam ediyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, olağan genel kurulunu tamamladı. Çağdaş Tarımcılar ile Bağımsız Ziraat Mühendisleri'nin yönetime talip olduğu genel kurulun seçimli oturumunda bin 729 üyeden 744'ü sandık başına gitti.

Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu'nun öncülüğündeki Çağdaş Tarımcılar Yönetim Kurulu 460 oy alırken, Bağımsız Kardelen Grubu 268 oyda kaldı. İki yıl öncesi seçimlerde Çağdaş Tarımcılar 364, Bağımsız Kardelen Grubu ise 296 oy almıştı. Genel kurulda Çağdaş Tarımcılar'ın oylarını artırdıkları görülüyor...

Geçmiş dönemde ZMO Bursa Şubesi'nde başkan olarak görev yapan Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu güven tazelemiş oldu. 

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Asıl: "Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Dr. Fevzi Çakmak, Dr. Murat Alkan, Derya Ak, Hasan Kayın, İsmet Ateş, Serkan Durmuş,

Yedek: Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, Talat Usta, N. Burçak Türker, Özkan Sarıoğlu, Cihan Taş, Yalçın Sarıkaya, Ali Sarıbal..."

Genel kurulu değerlendiren Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu "Dün yapılan seçimlerimiz sonucunda bizlere güvenip, bu onurlu görev için yeniden yetkilendirdiğiniz için Çağdaş Tarımcılar adına sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" derken...

Eleştirilere, Oda üyelerine ve Bursa kamuoyuna ise şu mesajı verdi:

"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da mesleğimiz, Odamız, toprağımız, havamız, suyumuz adına verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Gelecek nesillerimiz; çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli ve üretken bir çevrede yaşama haklarının savunulması için sizlerden aldığımız güçle daha büyük bir aşk ve gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. 

Doğruları bilimsel ve teknik analizlerle kamuoyuyla paylaşmaya ve meslek onurumuzu sonuna kadar korumaya devam edeceğiz..."

Üyelere şu çağrıda bulundu:

"Mesleğimize katkı koymak adına bize iletilen tüm eleştiri, öneri ve görüşleri her zaman olduğu gibi yine dikkate alacağımızı bilmenizi isteriz..."

Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu, yönetim ilkelerini de vurguladı:

"Önümüzdeki 2 yıllık süreçte, bilgi ve deneyimlerinizi meslektaşlarımızla paylaşacağınıza, mesleğimizi daha ileriye taşımak için bizlere her konuda destek olacağınıza inancımız tamdır.

 ZMO Bursa Şubesi dün olduğu gibi gelecekte de adil, katılımcı, şeffaf ve demokratik bir anlayışla yönetilmeye devam edecek, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerine her zaman bağlı kalacaktır..."

 

 

 

KİMYA MÜHENDİSLERİ'NDE ALİ AKÇA ADAY

 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi de olağan genel kurula hazırlanıyor...  Oda'da durum şöyle: Mevcut Başkan Ali Uluşahin yeniden aday olmayacağını açıkladı.  Ardından da Bursa kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden olan Ali Akça bir basın açıklamasıyla yönetime talip olduğunu bildirdi.

Şu ana kadar gelen bilgilere göre KMO Bursa Şubesi'nde uzlaşma sağlandı ve Çağdaş Mühendisler seçime tek listeyle gidiyor. Muhtemelen ikinci bir liste çıkmayacak...

Çağdaş Kimya Mühendisleri adına açıklama yapan Ali Akça şunları söyledi:

"TMMOB Dayanışması ve Türkiye halkının çıkarları doğrultusunda daha fazla hizmet için adayız. Gücünü üyelerin desteğinden alan KMO, gelecekte de üyeleri ile birlikte var olmaya devam edecek ve meslektaşları ile iletişim ağını geliştirerek birlikte çalışmalar yapacaklardır..."

Akça'nın değindiği çalışma ilke ve projeleri arasında aylık danışma kurulu toplantıları, mesleki etkinliklere ağırlık verilerek odaya gelir sağlanması, komisyon ve eğitim birimlerinin devamlılığı gibi konular da yer aldı...

Güvenli gıda ve GDO'lu ürünlerden, termik ve nükleer santrallere, kimyasalların zararlarına dek pek çok konuda diğer meslek odalarıyla birlikte çalışacaklarını ve halkı bilgilendireceklerini anlattı...
Ve sanayiye yönelik çalışmalara da dikkat çekti:

"Sanayi kuruluşları ve OSB'ler ile yapılacak protokollerle, kimyasalların depolanması ve taşınmasına yönelik denetimlere devam edilecek ve iller geneline yayılması için Bursa, Balıkesir ve Çanakkale valilikleri ve ilgili kurumlar ile temasa geçilecektir."

Akça'nın 31 maddelik yapılacaklar listesinde sivil toplum kuruluşları, belediyeler, sanayi odaları, kamu kurumlarıyla iş birliği de yer aldı.

Genç mezunlar için kariyer günleri,  genç öğrenci üyelerine öğrencilik yaşamlarında destek olacak koç / mentör ataması, meslek tanıtımı, sorunların TBMM'ye taşınması için çalışmalar yürütülmesi, kütüphane oluşturulması gibi hedeflerin de olduğuna dikkat çeken Akça'nın kurulmasını öngördüğü komisyonlar ise şunlar:

"Tekstil Sempozyumu'nun sürdürülmesi, Kauçuk-Plastik Komisyonu, Madeni Yağlar Komisyonu, Enerji Komisyonu, Metal Kaplama (Kataforoz) ve Metal Boyama Komisyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu; Atık ve Atık Yönetimi Komisyonu, Basın ve İletişim Komisyonu, Mesleki Eğitim Komisyonu, Su Komisyonu..."

Ayrıca "KMO'nun kapsamı dâhilinde "Tekstil ve Deri", "Otomotiv Yan Sanayi" "Su" konularında akredite laboratuvar kurma çalışmalarına başlamayı ve bu konuda bir komisyon oluşturmayı da hedefliyorlar...

Oda tarihçesini özetleyen Akça konuşmasında KMO'nun Bursa'da 1978 yılında temsilcilik olarak kurulduğunu anımsatarak şunları söyledi:

"Bizler, 1978'den itibaren başlatılan kurumsal kültür ve kurumsal hafızanın getirileri ile birlikte güçlenerek gelecek dönemlere aktarılabilmesini sağlamak için danışma kurulu ve üyelerimizden aldığımız destek ile 15. Dönem için Oda yönetimine aday olduk.

Bu doğrultuda benimsediklerimiz;

KMO Yönetimi, tek bir kişinin ya da bir grubun düşünce faaliyet ve kontrolünde olmayıp yalnızca 14 kişilik Yönetim Kurulu ile değil, katılmak isteyen tüm üyelere açık, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemektedir.

Aynı zamanda da mesleki ve kurumsal saygınlığın tekrar geri kazanarak muhalif ya da muhtelif olunan tüm yapılarla, kamu kurumu niteliğinde saygın bir meslek odası olmanın gerekliliği doğrultusunda ilişkilerini yeniden kurmalı ve korumalıdır.

KMO Yönetimi, hangi siyasi görüş, düşünce ve inançta olursa olsun öncelikle insan olmanın, sonrasında kimya mühendisi olmanın vermiş olduğu hak ile hareket etmeyi sürdürecektir. Aksi bir düşünce ve davranışın hiçbir insana ve kimya mühendisine yakışmayacağının bilincinde olarak herkese kapımız açık olacaktır.

Halkımızın ve üyelerimizin yararına olan tüm mesleki, sosyal ve bilimsel çalışmalarda bilimin ışığı altında gerçekleri söylemeye devam edeceğiz..."