60 yıllık çınar: Makine Mühendisleri Odası

H. Gül KOLAYLI 01 Aralık 2014 Pazartesi, 08:00
1954 yılında 902 üye ile kurulan Makine Mühendisleri Odası'nın (MMO) bugün 94 bini aşan üyesi 20 bini aşkın üniversitelerde örgütlü öğrenci üyesiyle Türkiye'nin en etkin meslek örgütlerinden biri konumunda... MMO Bursa Şubesi ise 1987 yılında il temsilciliği iken, üye sayısı 1500'e çıkınca şubeye dönüştü. Halen Şube bünyesinde Balıkesir, Çanakkale ve Yalova İl Temsilciliği ile Bandırma, Edremit ve İnegöl İlçe temsilcilikleri; 150 işyeri temsilciliği, Uygulamalı Eğitim Merkezi, Meslek İçi Eğitim Merkezi, LPG Test İstasyonları bulunuyor... 7 bin 100'ün üzerindeki kayıtlı üye ve bin 500 civarındaki öğrenci üyesine sahip olan MMO Bursa Şubesi, Güney Marmara Bölgesi'ndeki en etkin akademik odalar arasında ön sıralarda yer alıyor... Hafta sonu MMO Bursa Şubesi'nin 60. Kuruluş yıldönümü nedeniyle şube konferans salonunda basın toplantısı düzenlendi... Basın toplantısında Başkan İbrahim Mart'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Fikri Düşünceli, Ferudun Tetik, Fikret Çaral, , Alpaslan Gürbüzer, Ercan Mastar ile Şube Müdürü Serdar Sönmez, bazı odaların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda makine mühendisi de hazır bulundu... Makine Mühendisleri Odası'nı "Demokrasi mücadelesinde 60 yaşındaki bir genç olarak tanımlayan" İbrahim Mart, MMO'nun Türkiye'nin sanayileşmesi ve kalkınmasında, demokratikleşme mücadelesinde önemli bir işleve sahip olduğunu söyledi... Başkan Mart, MMO Bursa Şubesi olarak bir yandan ülke ve kent sorunlarına müdahil olmaya çalıştıklarını, diğer yandan üyelerine yönelik eğitim, bilgilendirme, iş bulma, sosyal ve kültürel etkinler düzenlediklerini aktardı... Ve dedi ki: "Bir yandan da, asli görevimiz olan kamusal hizmet ve kamusal denetim çalışmaları yapıyoruz..." TMMOB ve MMO'nun baskı ve engellemelere maruz kaldığını ve işlevsizleştirilmeye çalışıldığına da dikkat çekti.. Yaşanan sürece vurgu yapan Mart, "üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu bir Türkiye amacına yönelik gelişmeler için mücadele edilmesi gereken önemli bir süreç içerisindeyiz" dedi. Kral çıplak demeyi sürdüreceklerini söyledi... Ve ekledi: "... Herkes bilsin ki; MMO 60. yılında da aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çalışmalarına, çıkarılan tüm engellere rağmen kararlılıkla devam etmektedir. MMO, 60. yılında da; meslek sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, siyasi iktidarın anti demokratik uygulamalarına karşı durmaya, bunları deşifre etmeye, her türlü saldırıya karşı dik durmaya devam etmektedir."   **   Mehmet Dağ'ın insana dokunan eserleri Ve... 60. Yıl etkinlikleri kapsamında bir de fotoğraf sergisi açıldı.. Makine mühendisleri arasında önemli fotoğraf sanatçıları da var... Bunlardan biri de uluslararası pek çok ödülü olan Mehmet Dağ... Dağ'ın fotoğraflarını elli fotoğraf arasından ayırabilirim.. Zira Mehmet Dağ'ın fotoğraflarının her birinin hikayesi var ve ille de insana odaklanıyor... Kendisiyle daha önceden de yaptığım söyleşilerden anımsadığım kadarıyla fotoğrafın öznesi olan insana mutlaka dokunuyor... Yani konuşuyor, anlıyor... Ve insana dair gözlemini, doğa, yaşanılan çevre ile bütünleştirerek muhteşem bir sanatsallıkla fotoğraf karesine aktarıyor... Dünkü sergide çok başarılı fotoğraflar vardı... Ama aralarındaki Mehmet Dağ'a ait tüm fotoğrafları uzaktan görür görmez, altındaki imzayı okuyamadan (zira ben miyobum, yakın uzak gözlüğü kullanmamak adına, camın derecesini orta bir numarada fiksledim, uzakta çok net değilim.. ) "İşte bu, Mehmet Dağ fotoğrafı" diyebildim... Artık neredeyse yok olmakta olan köy ve kasaba panayırları temalı muhteşem eserlerden oluşan bir albümü var... İki yıldır yayımlanmayı bekliyor... Sponsorluk bağlamında,   Sanata dair duruşu olan kurum, kuruluş ve kişilere duyurulur...  Fotoğraf sanatına gönül verenler için... Sergi, BAOB Yerleşkesi Fuaye Salonu'nda 29 Kasım - 6 Aralık 2014 tarihleri arasında izlenime açık...