Albayrak: ‘Planlı kentsel dönüşüm şart!’

H. Gül KOLAYLI 12 Ocak 2018 Cuma, 06:06

Bursa'da TMMOB'a bağlı şubelerde genel kurul süreci devam ediyor. İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Bursa Şubesi de genel kurula hazırlanan meslek odaları arasında yer alıyor.

4 bin 400 üyesi bulunan İMO Bursa Şubesi'nin genel kurulu 20-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek...

Dün, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak başkanlığında Çalışma Grubu heyeti ziyaret etti...

Çalışma Grubu olarak mevcut Başkan Mehmet Albayrak ve arkadaşları İMO Bursa Şubesi Yönetimine yeniden aday...

Başkan Albayrak ile uzun uzun konuştuk. En çok vurguladığı husus genç inşaat mühendisleri oldu.

1994'TEN BERİ ÇALIŞMA GRUBU VAR

Albayrak Çalışma Grubu'na atıfta bulundu:

"Çalışma Grubu, 1994 yılında seçimi kazanmış önemli bir gruptur. 34 yıldır da aralıksız olarak İMO Bursa Şubesi'ni yönetmeyi sürdürüyor..."

Ve Çalışma Grubu ilkelerine de değindi:

"1994'ten beri yönetim anlayışımız var. Bayrağın onurunu gözeten, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan inşaat mühendisliği ortak paydasında bütün üyelerimize kapımız açıktır. Çalışma Grubu'nun tarifi budur. Bu düşüncede olan herkesi kapsar. Geçmiş yıllardan beri seçimler biter bitmez bütün meslektaşlarımızı bütün üyelerimizi kapsayan çalışmalar yaparız. Birlikteyiz, bir ayrımcılık söz konusu olmamıştır."

Başkan Albayrak ile Bursa'nın sorunlarına da değindik. Meslek gereği kentin sorunlarıyla iç içe yaşadıklarına vurgu yaparak "Şehrin sorunlarını da elbette inşaat mühendisleri gündeme getirecek" dedi...

 

1999 ÖNCESİNDE DE UYARMIŞTIK

Ardından da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim bir defa meslek örgütü olarak olmazsa olmazımız kentsel dönüşüm ve deprem riskinin bertaraf edilmesidir.

1999 Marmara Depremi öncesinde de, sonrasında da gündemimizdeydi, kentimizin öncelikli konusudur.

Bakın 1999 depremi sonrasında, daha öncesinde yaptığımız açıklamaların, uyarıların yer aldığı gazete kupürlerinden oluşan sergi açmıştık.

Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde. 1994 yılından beri Çalışma Grubu olarak en önemli hassasiyetlerimizden birisi de deprem riski olmuştur. Önerilerimizi ve riskleri hep gündeme getirdik. Bursa'daki yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi yönündeki çalışmaları 2000'li yıllarda başlatmıştık. Depremden sonra hazır beton kullanımını Valilik genelgesiyle mecbur bırakan ilk il Bursa'ydı.

Biz o zamandan beri Bursa'da yapı stokunun yenilenmesini savunuyoruz. '17 Ağustos'u unutturma!' diyerek yürüttüğümüz çalışmalarımız şu anda kentsel dönüşüm adı altında yürütülüyor..."

 

PLANLI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞART

Çok iyi hatırlıyorum... İMO Bursa Şubesi depremsellik konusunda sürekli uyarılarda bulunmuştu; depreme dayanıksız okulları, binaları sürekli gündeme getirmişti...

Söz 0,50 emsale geldi. Başkan Albayrak şunları söyledi:

 'Şu anda her şey yargı sürecinde. Büyükşehir Belediyesi'nde bir komisyon kurulmuş çözmeye çalışılıyor. Kentsel dönüşümü doğru algılamak lazım.

 Biz parsel bazlı dönüşümü hiçbir zaman tasvip etmedik!.. Bununla ilgili beyanatlarımız da var. Bir defa adil bir çözüm değil, uzun süre gerektirdiği ve pratik olmadığı için bir çözüm değil.  Asıl olan plan bazlı çözümdür!..

 Yıldırım Belediyesi bunu yapıyor. En azından iki mahalleyi alarak bir planla dönüştürmeye gayret ediyor. Onlar başlayınca örnek olacak. Değirmenönü Karapınar planları örnek olacak diye düşünüyorum.

Biz kentsel dönüşümün plan bütünlüğünde yapılmasını destekledik. Parsel bazlı emsal artışlarını desteklemedik. Bir hesap yaptık, Bursa'da parsel bazlı kentsel dönüşümün tamamlanması için depreme dayanıksız binaları hesapladık, 75, 100 yıl gerekiyor..."

 

'GENÇ MESLEKTAŞLARI ÖNEMSİYORUZ'

Ve sözü genç inşaat mühendislerine getirdi;

"Biz meslektaşlarımıza özellikle genç meslektaşlarımıza odayı, mesleği, Bursa'mızı anlatmaya çalışacağız. Onlara rehber olacağız.

Geçmişte de bunu çok yaptık. Meslektaşlarımızla odaya ayak bastıklarından itibaren konuşuyoruz, inşaat mühendisliğinin ne olduğunu, onları nelerin beklediğini anlatıyoruz. Tecrübe paylaşımı gerçekleştiriyoruz.

 Mesleki anlamda karşılaşacakları sorunları, karşılaşmadan anlatıyoruz, çözümler sunuyoruz... Her yıl 200 civarında genç meslektaşımız geliyor. Onlara iş bulmaya gayret ediyoruz..."

 

 

DİKEY VE YATAY BÜYÜME

1990'lı yıllardan beri Çalışma Grubu'nda aktif olan Albayrak, mezuniyetinden 33 yıl sonra yüksek lisans yaptığını anlatırken şunları söyledi:

"Bir şeyler öğrenmek için genç meslektaşlarımız geliyor. Birikimlerimizi aktarmaya çalıştık. Meslektaşlarımızın misyonu güçlü olursa, kentimize de bundan fayda olur.

Eğitim çalışmaları, Bursa ile ilgili konuların teknik olarak dile getirilmesi asli görevimizdir. Bursa'nın yeşilini ve doğal çevresinin korunmasını da önemsiyoruz.

Düşey ve yatay büyüme meselesi var.

Dikey büyümeye de çok karşı durmamak lazım. Yatay büyümeyi ovaya yaymamak lazım. Bursa'nın çok verimli ovası var. Onu da korumak gerekiyor. Planlı büyüme diyoruz. Planların önden, vatandaşın sonra gitmesi lazım...

Üyeler mesleklerine ve odalarına sahip çıksınlar. Geçmiş yıllarda fiziki olarak yerimiz müsait değildi. Şimdi çok güzel bir yerleşkemiz var. Türkiye'de örneği yok. Tüm yeni mezun meslektaşlarımızı odaya avdet ediyorum. Gelin, oda çalışmalarına aktif olarak katılın..."

Çalışma Grubu'nu temsilen konuşan Mehmet Albayrak "Bizim kendimize güvenimiz tamdır, kendimize güvenmesek seçime katılmayız" dedi.

Geçen dönem Mehmet Albayrak öncülüğündeki Çalışma Grubu ile Yaşar Poyraz öncülüğündeki Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu yarışmıştı. Çalışma Grubu seçimi önde göğüslemiş ancak Yaşar Poyraz listeyi delerek yönetime girmişti... 3 bin 636 üyenin 1553'ü (Yüzde 42,8) sandık başına gitmişti.

Gelen bilgilere göre, Çağdaş Mühendisler, genel kurula bu defa Kemal Cüneyt Erdem öncülüğünde katılıyor.