Bursa Çimento’da kapasite artırımına tepkiler

H. Gül KOLAYLI 12 Şubat 2015 Perşembe, 07:04
Bursa Tabip Odası, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve DOĞADER'in Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde yaptğı ortak basın açıklamasında, "Bursa Çimento Fabrikası Kapasite Artışı ve Atıl Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi ÇED Raporu" gündeme getirildi...   BAOB Dönem Sözcüsü Necla Özkaplan Yörüklü, DOĞADER Başkanı Murat Demir, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Bursa Şubesi Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Eczacılar Odası Başkanı Kubilay Aydın'ın katıldığı toplantıda açıklamayı Bursa Bursa Tabip Odası (BTO) Başkanı Ertuğrul Aydın yaptı... Bursalılar'a seslenen BTO Başkanı Ertuğrul Aydın, "Bursa Çimento Fabrikası Kapasite Artışı ve Atıl Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi; çevre ve insan sağlığı açısından tehlikelerle dolu olup önemli sağlık riskleri içerir. Bu nedenle bu projeye izin verilmemesini istiyor, başta Bursalılar olmak üzere tüm kamuoyunu, temel insan hakkı olan sağlıklı yaşama haklarına sahip çıkmaya davet ediyor ve bu projenin takipçisi ve tarafı olacağımızı bildiriyoruz" dedi... Aydın'ın verdiği bilgiler arasında şunlar da yer aldı: "Proje kapsamında Bursa Çimento Fabrikası AŞ'nin çimento üretimi 1.850.000 ton/yıl'dan, 4.250.000 ton/yıla çıkarılacaktır. Halen toplam 447.031 ton kömür kullanılırken ilave üretim hattı ile buna ek olarak 417.000 ton kömür daha yakılacaktır. Kömür tüketimi ve çimento üretimi açısından Bursa'ya, kapasite artışı adı altında yeni bir çimento fabrikası kurulacağı söylenebilir. Proje, en yakın yerleşime 540 metre uzaklıkta, artık kent içinde kalmış olan Bursa Çimento Fabrikası AŞ'nin arazisinde yapılacaktır."   KAPASİTE ARTIRIMININ SAKINCALARI   Ayrıca, fabrikanın hava kirliliğine katkısına da değinildi: "Bursa'nın havası kirlidir. Bursa'da mevcut kirliliğe ek olarak kapasite artırımı adı altında ikinci bir çimento fabrikası kurulması kirliliği daha da artıracaktır. Ek kapasite ile 400.000 tonun üzerinde kömür yakılması söz konusudur. Her ne kadar yol açacağı kirlilik düzeyinin izin verilen sınırların altında olacağı iddia edilse de, ÇED raporunda da gösterildiği gibi havaya kirleticilerin salınacağı açıktır. Hava kirliliğinin başta solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları olmak üzere neden olduğu sağlık sorunları uzun zamandır bilinmektedir. Hava kirliliği ile kanserler arasında nedensel ilişki açıkça kurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü 2013 yılında hava kirliliğini kansere yol açan etmenler listesine almış; hava kirliliğinin özellikle akciğer kanserinin nedeni olduğunu ve mesane kanseri riskini de artırdığını açıklamıştır. Çimento fabrikasının etkisi sadece yerel düzeyde kalmayarak ekosistem değişiklikleri, küresel ısınma, asit yağmurları gibi küresel düzeyde de etkili olacaktır. Bölgede yaşayan bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve verimin azalmasına yol açacaktır..."     ÇED RAPORUNA DAİR ELEŞTİRİLER   ÇED raporunun farklı bölümlerinde fabrikanın kirletici özelliğine vurgu yapıldığına değinen Aydın şunları söyledi: "İnsanda her tür kansere neden olduğu bilinen dioksin ve furan emisyonu olacağı belirtilmekle birlikte, ekosistem ve insana olumsuz sağlık etkileri kanıtlanmış metaller ve metal bileşikleri ile birlikte göz ardı edilerek veri sunulmamaktadır..." Raporda azot oksidin hava kirliliği açısından önemli, toz emisyonlarının ise en önemli çevresel konulardan biri olarak nitelendirildiğini belirten Aydın, bunların fabrikanın hava kirliliği nedeni olduğunun itirafı olarak nitelendirdi... Ve "Raporun da belirttiği gibi çimento üretimi çevreyi kirletir" dedi... "Çimento sanayinde, PM10, PM2,5 ve ince toz oluştuğu" hususuna dikkat çeken Aydın "Raporda 'ince toz' olarak geçen toz, daha kolay solunması, akciğerlerin en uç noktasına kadar ulaşması nedeniyle insan sağlığına en olumsuz etkiyi yapar. Ancak raporda bu göz ardı edilmektedir" saptamasında bulundu... Benzen, tolüen, etilbenzen ve ksilen, Poliaromatik hidrokarbonlar ve poliklorlu bifeniller gibi kimyasalların insan sağlığını bozduklarının bilindiğini söyleyen Aydın şunları söyledi: "Bilinmeyen ise, Bursa Çimento Fabrikası'nda özel çalışma koşullarının ve sıcaklık değişimlerinin ne ve ne zaman olacağı ile ne kadar süreceğidir. Önerilen Bursa halkının bu zehirli kimyasalları kabullenmesi ve sonucuna katlanmasıdır." Aydın ÇED raporunda belirtildiği gibi fabrika çevresinde hava kirliliğinin bugüne kadar ölçülmemesini ise çok tehlikeli ve anlaşılmaz bir durum olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Fabrikanın yaptırdığı ölçümler de azot oksit, PM10 ve çöken tozdan ibarettir. Bu ölçümler içinde en önemli hava kalitesi göstergelerinden olan ve özellikle çimento fabrikası gibi kömürün yakıldığı ortamlar için vazgeçilmez kabul edilen SOölçümünün yapılmamış olması kabul edilemez..." Ertuğrul Aydın'ın açıklamalarında yapılan kirlilik ölçümlerinin sağlıklı yapılmadığı vurgusu da yapıldı: Toplantıda konuşan DOĞADER Başkanı Murat Demir ise şunları söyledi "Kent içerisinde bırakın kapasite artırımını, mevcut haliyle bile çimento fabrikasının faaliyet göstermesi doğru değildir. Gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yoktur. Bizim talebimiz fabrikanın Kestel'den taşınması doğrultusundadır... "