Bursa, teknoloji merkezi ve Ar-Ge üssü olmalı

H. Gül KOLAYLI 29 Ağustos 2015 Cumartesi, 12:10
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Bursa'da son dönemde yoğun olarak tartışılan Batı Organize Sanayi Bölgesi (OSB), İleri Teknoloji OSB - TEKNOSAB Alanı'nda yaptığı incelemeleri bir rapor haline getirerek kamuoyu ile paylaştı... TMMOB İKK Sekreteri tarafından düzenlenen basın toplantısına Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı ve İKK Sekreteri Remzi Çınar, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Hakan Karademir, Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Murat Arabacı, Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilciliği Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü ile Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi temsilcisi katıldı... Geniş kapsamlı olarak hazırlanan raporda, BTSO ve Bursa Valiliği'nin talepleri doğrultusunda 2014 yılında alınan karara atıfta bulunuluyor... Raporun en önemli özelliği, Batı OSB'ye karşı çıkarken, Bursa'nın sanayi stratejisinin belirlenmesini ve Bursa'nın Teknoloji Üretim Merkezi ve AR-GE üssü olmasını önermesi...   KORUNMASI GEREKEN ALANLAR Raporda yer alan saptamalardan biri de şu: "Planlar Batı OSB Alanı arazilerin büyük çoğunluğunun alınacak plan değişiklik kararlarında uyulması gereken koruma ve kullanma kararların raporda detayıyla verildiği tarımsal niteliği korunacak alanlar ile diğer tarım alanlarında kaldığını göstermektedir. Dolayısı ile Batı OSB için alınan yer seçim kararı mevcut ve geçerli üst ölçek plan ve kararlarına aykırı bir karardır." Artı 2011-2013 yılları içerisinde yaklaşık 60 akademisyenin yürütücülüğünde, kentimizdeki 250'den fazla merkezi/yerel yönetim, STK/meslek odası, uzman, medya ve üniversite temsilcisinin ve 2780 kişinin katılımı ile hazırlanan ve onay aşamasında olan Bursa 2030 Yılı İl Çevre Düzeni Planı çalışmasına atıfta bulunuluyor... Ve karar taslağında yer alan şu görüşlere yer veriliyor: "Bursa ilinde Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel, ilçelerinde yeni sanayi alanları oluşturulmayacaktır." Bununla birlikte Mustafakemalpaşa-Karacabey Planlama Bölgesinde ise sanayinin tarıma dayalı olarak gelişmesi sağlanacaktır..."   YENİ OSB'YE İHTİYAÇ VAR MI? Ve ardından yöneltilen sorulardan bazıları şunlar: "Bursa' da yeni bir sanayi bölgesine ihtiyaç var mıdır? Yanıtlanması gereken soru budur.  Bu anlamda, Bursa'da sanayiye ilişkin yukarıda yaptığımız tespit ve öneriler üzerinde çalışmalar yapmak, Bursa sanayi envanterini çıkarmak ve Bursa'ya özgü bir Sanayi Strateji Planı hazırlamak, yani bir yol hartası belirlemek gereklidir... Söz konusu Sanayi Bölgesi, kararı nasıl ve kimler tarafından alınmıştır? Kent yöneticileri, üniversiteler, akademik odalar gibi kent dinamiklerinin görüşleri alınmış mıdır? Bu sanayi bölgesinde tasarlanması ve üretilmesi planlanan "yüksek teknoloji" ürünler tespit edilmiş midir? Edilmişse bu ürünler nelerdir? Bu tür yüksek teknoloji geliştirmeye yönelik Bursalı firmalar var mıdır? Talepte bulunmuşlar mıdır? Mevcut sanayi bölgelerindeki boş kapasite alanları için ne düşünülmekte, eğer teknolojik herhangi bir yatırım söz konusu ise bu boş alanlar yeterli değil midir? Bu alanda bir çalışma yapılmış mıdır?"   İTİRAZLAR VE ÖNERİLER İtiraz noktalarından bazıları ise şöyle: "Seçilen alanın tarımsal potansiyeli nedeniyle korunması gereken kuru tarım arazileri ve DSİ sulama proje sahasında olması. Oluşacak sanayi bölgesinin 1 milyona yakın yeni nüfusun yerleşim, ulaşım gibi ihtiyaçları nedeniyle alan çevresindeki tarım arazilerinin yok olması. Taşpınar, Hürriyet, Badırga, İkizce, Orhaniye gibi köylerdeki tarımsal üretimin durması. Uluabat gölü, Çınarcık baraj suyunun sanayide kullanılma riski..." Önerileri ise özetle şöyle: "Rant ve kâr amaçlı değil insan, çevre ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı odaklı düşünülerek, boş olan OSB kapasitelerinin devlet desteği ve teşviklerle  kullanılmasının sağlanması.  Bursa Sanayi Strateji Planı oluşturulmalı, Bu plan, "Bursa'nın Teknoloji Üretim Merkezi ve AR-GE üssü" olmasını hedeflemeli, Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi, Makine Sektörü Strateji Belgesi gibi belgeler de dikkate alınarak hazırlanmalı; üniversite, sanayi, meslek odaları ve sektör kuruluşlarını da kapsayacak şekilde geniş bir platformda tartışılmalı, çözüm önerileri birlikte geliştirilmelidir. Bilimi ve teknolojiyi esas alan sanayileşme yaklaşımı ile Bursa sanayisi yeniden değerlendirilmeli ve Bursa'nın Teknoloji Üretim Merkezi ve AR-GE üssü olması hedeflenmeli..."