Emsal artışına tepki

H. Gül KOLAYLI 05 Temmuz 2015 Pazar, 10:42
Bursa Barosu, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Nilüfer Kent Konseyi ve DOĞADER tarafından Atatürk anıtı önünde, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek tarafından ortak açıklama yapıldı... Basın açıklamasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Riskli binalar tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması durumunda 0,50 emsal artışı yapılabilir" kararına yönelik ortak görüş mimarlar tarafından  gündeme getirildi... Toplantıda CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yıldırım Belediye Meclis Üyesi Nimet Yıldız, Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Remzi Çınar, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilcisi,  Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy,  DOĞADER Genel Sekreteri Caner Gökbayrak, Nilüfer Kent Konseyi temsilcileri de hazır bulundu... Can Şimşek basın açıklamasında şunları söyledi: "Son 15 yıldır ülke gündeminde yoğun bir şekilde yer alan kentsel dönüşüm kavramı, deprem tehlikesi ve sanayileşme ile gelen çarpık kentleşme sonucu; aralarında Bursa'nın da bulunduğu büyük kentler için adeta bir umut kapısı olarak ortaya konulmuştur.  Ancak ortaya konan bu "çözüm yolu", rant odaklı imar politikaları, yerel yönetimlerin yanlış uygulamaları ve bilimselliği değil yüklenici rantını gözeten plan çalışmaları ile çözülmez bir sorunlar yumağı haline getirilmiştir..."   KENT BELLEĞİNE ZARAR Ardından Bursa'daki kentsel dönüşüme atıfta bulunan Can Şimşek şunları gündeme getirdi: "Fakat ne yazık ki, yıllardır sürdürülen bu çalışmalara rağmen, ülkemizde sağlıklı bir kentsel dönüşüm örneği henüz gerçekleşmemiştir. Bu dönüşüm denemelerinden bazıları bölge halkının yerinden edilmesi ile sonuçlanmış, bazıları ise Doğanbey gibi kent belleğine çok ciddi zararlar veren örnekler ortaya çıkarmıştır. Yıldırım Kentsel Dönüşümü örneğinde olduğu gibi bir kısmı da büyük iddialar ile gündeme getirilip, uygulamaya geçilmeksizin ortadan kaldırılmıştır. "   BÜTÜNCÜL ŞEKİLDE SAĞLIKLAŞTIRILMALI Kent topraklarının sermayenin rant aracı haline getirilerek sağlıklı bir dönüşüm olmayacağını söyleyen Şimşek şu öneriyi getirdi: "Kentsel dönüşüm, yalnızca binaların taşıyıcı sistem açısından güvenli hale getirilmesi olarak değil, kentin yaşam alanlarının binaları, yeşil alanları, sosyal donatı alanları ile bütüncül bir şekilde sağlıklaştırılması olarak algılanmalıdır." Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarına atıfta bulundu: "Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında, 17 ilçenin nazım imar planlarının tümüne "Riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması durumunda 0.50 emsal artışı yapılabilir" şeklinde bir plan notu eklenmesine karar verilmiştir.  Yapılan bu değişiklik incelendiğinde, kentin fiziksel ve sosyal yapısında çok ciddi etkiler yapabilecek bir değişiklik olduğu görülmektedir." Şimşek, bu değişikliğin bilimsel veriler yerine müteahhitlerin talebinden kaynaklandığını öne sürerek çekincelerini ortaya koydu: "Tüm Bursa il sınırlarını kapsayan alana ilişkin yapılan bu denli büyük bir değişikliğin, kente nasıl etkiler yapacağına ve nelere yol açacağına ilişkin hiçbir çalışma yapılmamıştır: Alt yapı hizmetleri, (elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi.) kişi başına düşen yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları, sağlık ve eğitim kurumları gibi temel ihtiyaçlar bu emsal değerlerinin ışığında planlanır ve uygulanır."   OLASI YOĞUNLUĞA DÜZENLEME YOK! "Emsal artışı ile gelecek yoğunluğa ilişkin hiçbir düzenleme yapılmamıştır" diyen Şimşek, değişikliğin hangi şartlar altında yapılacağına ilişkin herhangi bir kısıt getirilmediğini söyleyerek uyardı: "Bu ciddi emsal artışından faydalanacak riskli yapıların tespitine ilişkin hiçbir çalışma yapılmamış; riskli bölgelere ilişkin jeolojik- geoteknik (zemin ve temel etütleri) inceleme ve araştırmalar yapılmaksızın alınan karar ile kentin herhangi bir yerinde, herhangi bir fonksiyonda kalan bir alanda emsal artışı yapılmasının önü açılmıştır. Bu durum tamamen kontrolsüz bir yapılaşmanın önünü açacak olup, birçok bölgede çok ciddi fiziksel sorunları beraberinde getirecektir." Alınan kararın mevcut sorunları katlayarak büyüteceğini belirten Can Şimşek, bu karardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.