Her yıl binlerce can heba oluyor

H. Gül KOLAYLI 20 Ocak 2017 Cuma, 06:22

Bir süredir insanı yaşamdan ayıran başta trafik kazaları olmak üzere iş cinayetleri, kadın cinayetleri gibi konuları gündeme getirip duruyorum... İnatla...

Zira... Önlenebilir olmalarına karşın can kayıpları yaşanıyor...

Hem de bir, iki, beş, on değil... Binlerce insan canından oluyor...

Toplumsal olarak bir alışkanlık hali oluştu... Hayatın normalleri arasında yer alıyor. Hani insan 98 yaşına gelir de, çoklu organ yetmezliğinden hayata veda eder ya!  Aynen öyle algılanıyor...

Hal böyle olunca da farkındalık oluşmuyor, çözüm tartışmaları kamuoyunun gündemine gelmiyor...

Az sayıda kuruluş bunları görüp, toplum ve yetkililer nezdinde bir farkındalık oluşması yönünde sorumluluk alıyor, çaba gösteriyor...

TMMOB'un yasalarla tanımlanan öncelikleri arasında; toplumun menfaatlerini, kamunun yararını korumak da yer alıyor...

Her dönemde siyasi iktidarların hedefindeki kuruluşlardan olması boşuna değil yani!

(Bundan 15, 20, 30 yıl önce de TMMOB bileşenleri için bu şehirde "İstemezükçü"  dendiğini hatırlayalım... Hala da deniyor!)

Önceki gün Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Trafik kazalarını, iş cinayetlerini, karbon monoksit zehirlenmelerini bir araya getirerek topluca değerlendirdi...

Yani önlenebilir ölümleri...

MMO Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart basın açıklamasında şunları söyledi:

"Trafik sorunu ve trafik güvenliği tüm dünyada önemli sorunların başında geliyor. Dünyada her gün 3 bin 560 kişi, Türkiye'de 21 kişi trafik kazalarında can veriyor. Alınmayan ya da yetersiz kalan önlemler nedeniyle bu tablo giderek daha da vahim bir hal alıyor..."

Başkan Mart, alkol kontrolü uygulamalarının ölümlü kazaları yüzde 20 oranında; ortalama hızda yüzde 5'lik azalmanın ise yüzde 30 oranında azalttığını söyledi...

Başkan Mart uyarıyor:

 "Motosiklet kazasına bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu kafa yaralanmalarından kaynaklanıyor. Kask takma yüzde 40 oranında ölümleri ve yüzde 70 oranında ciddi yaralanmaları önlüyor. Ön koltuklarda emniyet kemerinin bağlı olması yüzde 50 ve arka koltuklarda bağlı olması yüzde 75 e kadar ölümcül yaralanmaları engelliyor.

Araçlarda çocuk koltuğu bulunması bebeklerde yüzde70 ve çocuklarda yüzde 4- yüzde 80 arasında ölümcül yaralanmaları düşürüyor..."

Bu veri ve uyarılar tedbirlerin ne kadar önleyici olduğunu gösteriyor...

( Daha önce de yazmıştım. 10 yıl önce kaza anında 5 bin kişi yaşamını yitirirken, 2015 yılında 3 bin 500'lere düşüyor... Kaza sonrası ölenleri de eklediğinizde 10 binlerden 7 binlere düşmüş. Düşmüş ama yeterli mi? Değil... Depremden beter... 10 yılda 80 binin üzerinde yaşam yitirilmiş!)

 

GÜNDE 25 ÖLÜM,  1516 KİŞİ YARALI

Başkan Mart'ın paylaştığı Türkiye'de 2015 yılında trafik kazaları, iş kazaları, karbon monoksit zehirlenmeleri verilerine gelince:

"Trafik kazalarında 7.530 kişi hayatını kaybederken, 304.421 kişi yaralandı. Yani her gün trafik kazalarında 21 kişi hayatını kaybetmekte 846 kişi yaralanmakta.

İş kazalarında 1.252 sigortalı hayatını kaybederken, 240.295 kişi yaralandı. Yani iş kazalarında her iki günde 7 kişi hayatını kaybederken, 668 kişi yaralanmakta.

Karbon monoksit zehirlenmelerinde 193 kişi hayatını kaybederken, 938 kişi yaralandı. Yani Karbon monoksit zehirlenmelerinde her iki günde 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi zehirlenmekte. Toplamda ise 2015 yılı içinde sadece trafik kazaları, iş kazaları ve karbon monoksit  zehirlenmeleri nedeniyle 8 bin 975 kişi hayatını kaybetti, 545 bin 654 kişi yaralandı. Yani ülkemizde her gün 25 kişi sadece bu üç nedenden hayatını kaybetmekte, yine her gün 1.516 kişi yaralanmaktadır."

 

ÇÖZÜM VE ÖNERİLERDEN BAZILARI

Başkan İbrahim Mart'ın gündeme getirdiği önlem ve çözüm önerilerine gelince, özetle şöyle:

"Ulaşım politikalarında toplum yaranının esas alınması, uzun vadeli Ulaştırma Ana Planı yapılması...

Ulaşım politikaları ve türlerinin genel ve yerelde birbirini tamamlayacak şekilde planlanması.

Ulaştırmada özelleştirme programlarının durdurulması...

Ulaşımda demiryolu ve denizyolunun öncelenmesi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın Genel Müdürlüğe dönüştürülerek güçlendirilmesi.

Trafik Güvenliği Kurulu ve İl Trafik Komisyonlarında TMMOB ve ilgili meslek odaları temsil edilmesi.

Trafikle ilgili yasal düzenleme, planlama ve projelerde meslek odaları ve üniversitelerin karar sürecine katılılmalı...

Trafik güvenliğine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı, planı, stratejisi ve bütçesi olan bir "Trafik Güvenliği Projesi" yürütülmeli...

Toplu taşıma araçları ve ulaştırma sistemlerinde engellileri gözetecek önlemler alınmalı, uygulamalar kalıcı olmalı, yönetmeliklere yeni standartlar eklenmeli...

Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarında kaza tespit tutanakları; zabıta, yol/trafik eğitimi almış inşaat/makina mühendisi ve araç tekniği alanında MMO tarafından belgelendirilmiş makine mühendisleri ile doktorlar tarafından ortaklaşa hazırlanmalı...

Üniversiteler bünyesinde "Trafik Mühendisliği" bölümü açılmalı ve bu bölüme uygun müfredat programlar oluşturulmalı.

Sürücü kurslarında denetlemeler sıklaştırılmalı.

Bakım ve onarım hizmeti veren işletmelerde ve araç fenni muayenesinde teknik hizmet sorumlulukları zorunlu hale getirilmeli, MMO tarafından eğitilip belgelendirilmiş makine mühendislerinin istihdamı sağlanmalı.

Araç İmal, Tadil ve Montaj hizmetleri, MMO tarafından belgelendirilmiş makine mühendislerince yapılmalı, projeler Oda tarafından mutlaka denetlenmeli."

Bireysel önlemlere yönelik de önerilerden bazıları şunlar:

"Kazalara sebep olan araç arızalarının önlenmesi için araç bakımlarının ve periyodik muayenelerinin zamanında yapılması gerekir. Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz vb. konularındaki bakımları da yetkili servislerde mutlaka yapılmalı."