İrgil’den 4 Bakan’a Batı OSB sorusu

H. Gül KOLAYLI 10 Nisan 2016 Pazar, 12:07

 

 

Bursa CHP Milletvekili Ceyhun İrgil, Batı OSB'yi TBMM gündeminde tutmaya devam ediyor...

Ceyhun İrgil, bu defa da 4 Bakan'a Batı OSB hakkında soru önergeleri verdi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın, verdiği soru önergesini "Batı OSB'nin kurulması planlanan yer yüzde 100 tarım alanı. Mevcut OSB'lerde 743 adet boş parsel vardır" diye yanıtlaması üzerine, Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, dört Bakan'a birden yeni soru önergeleri verdi.

Bakan Fikri Işık'a yönelik önergede şu sorular yer alıyor:

"743 adet boş parsel kaç hektarlık alanı kapsamaktadır?

Batı OSB'nin tarım alanı olduğu Bakanlığınız tarafından doğrulandığına göre, Batı OSB'nin kurulmak istendiği bu alan 5403 Sayılı Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu'na göre mutlak kuru tarım arazileri ve DSİ'nin sulama proje sahası içindedir. Bakanlığınız bu kanunu hiçe mi saymaktadır?

Tarım alanlarının yok olmayacağı varsayımı üzerinden organize sanayi bölgesi kurmak doğru mudur? Tarım alanlarının yok olmayacağının garantisi nedir?"

Bakan Veysel Eroğlu'na yönelttiği sorular ise şöyle:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi sınırları içinde kalan bu alanın OSB yeri olarak işlenmesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın da onayı gereklidir.

Bu bağlamda;

Yer Seçimi Komisyonu üyesi olan Bakanlığınız, yüzde 100'ü tarım alanı olan Batı OSB'nin yer seçimi işlemini onaylamış mıdır?

Batı OSB tarım alanı olduğuna göre, kurulmak istendiği alan 5403 Sayılı Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu'na göre mutlak kuru tarım arazileri ve DSİ'nin sulama proje sahası içindedir. Bakanlığınız bu kanunu hiçe mi saymaktadır?

Tarım alanlarının yok olmayacağı varsayımı üzerinden organize sanayi bölgesi kurmak doğru mudur? Tarım alanlarının yok olmayacağının garantisi nedir?"

Ceyhun İrgil'in Bakan Fatma Güldemet Sarı'ya verdiği önergede yer alan sorular da şöyle:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi sınırları içinde kalan bu alandan arsa satım işlemleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir.

Bu bağlamda;

Batı OSB olarak sınırları belirlenen bu bölgeden son üç yıldır kimler arsa satın almıştır?"

Son olarak Bakan Faruk Çelik'e verdiği soru önergesinde şu sorular yer alıyor:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi sınırları içinde kalan bu alanın OSB yeri olarak işlenmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da onayı gereklidir. Bu bağlamda;

Yer Seçimi Komisyonu üyesi olan Bakanlığınız, yüzde 100'ü tarım alanı olan Batı OSB'nin yer seçimi işlemini onaylamış mıdır?

Batı OSB tarım alanı olduğuna göre, kurulmak istendiği alan 5403 Sayılı Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu'na göre mutlak kuru tarım arazileri ve DSİ'nin sulama proje sahası içindedir. Bakanlığınız bu kanunu hiçe mi saymaktadır?

Tarım alanlarının yok olmayacağı varsayımı üzerinden organize sanayi bölgesi kurmak doğru mudur? Tarım alanlarının yok olmayacağının garantisi nedir?"

Milletvekili Ceyhun İrgil'in konuya yönelik açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Boş sanayi parselleri olmasına karşın, üstelik de tarım arazisi üzerine kurulmak istenmesi nedeniyle tartışmalara neden olan Batı OSB'ye ilişkin Meclis'in açıldığı dönemde Bakan Fikri Işık'a bir soru önergesi vermiş ve 'Batı OSB olarak tanımlanan bu bölge 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda sulu tarım alanında mı kalmaktadır?' diye sormuştum...

Geçtiğimiz günlerde Bakan Işık bu soruya 'Batı OSB alanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi sınırları içerisinde kalmakta olup, 837 hektar büyüklüğündedir. Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 19/01/1998 tarihinde onaylı olan ve halen yürürlükte bulunan Bursa 2020 yılı 100 bin ölçekli çevre düzeni planında OSB alanının yüzde 65'i diğer tarım alanı, yüzde 35'i ise tarımsal niteliği korunacak alan içinde kalmaktadır' yanıtını vermişti.

Diğer bir deyişle Batı OSB'nin yüzde 100'ünün tarım alanı olduğunu söyleyen Bakan Işık, böylece Şehir Plancıları, Ziraat Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ve Mimarlar odalarının Batı OSB'nin kurulmasıyla tarım alanlarının yok olacağı görüşünü de doğrulamıştı..."

Açıklamada, İrgil'in, "Planlanmış ve tanımlanmış 25 sanayi bölgesinde boş duran sanayi parsellerinin nasıl doldurulacağı belirlenmiş midir?" sorusuna ise Bakan Işık'ın verdiği şu yanıt da yer alıyor:

"Bursa ilimizde yer alan OSB'lerde 743 adet boş parsel mevcuttur. Boş parsellerin çoğunluğu yeni kurulan ve planlaması devam eden, parsel tahsis aşamasına gelmeyen OSB'lerde bulunmaktadır. OSB'lere verilen krediler ve teşvikler ile yatırımların artırılmasını hedefliyoruz."