JMO’da seçim yarışı başladı

H. Gül KOLAYLI 07 Ocak 2016 Perşembe, 09:02

TMMOB'a bağlı odalarda seçim takvimi işliyor...

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi'nin de olağan genel kurulu 23 Ocak, seçimleri ise 24 Ocak'ta gerçekleşecek...

Görünen o ki, seçimlerde 2 liste yarışacak...

Biri daha önce uzun yıllar oda başkanlığını yapmış olan Engin Er'in öncülüğündeki liste...

Diğeri ise Çağdaş Jeoloji Mühendisleri'nin listesi...

Geçen hafta içerisinde Çağdaş Jeoloji Mühendisleri grubunun mevcut yönetim kurulu üyelerinden ve önümüzdeki dönemde de yine yönetim kurulu aday listesinde yer alan Özer Akbaş ile görüşmüştüm...

(Muhtemelen de önümüzdeki günlerde değer verdiğim eski oda başkanlarından olan Engin Er ile görüşüp, onun da düşüncelerini okurlarla paylaşacağım.)

 

GENÇ VE TECRÜBE BULUŞMASI

Özer Akbaş muhtemelen JMO Güney Marmara Şube Yönetim Kurulu'nun en genç üyelerinden... 

Yaşının gençliğine karşın oldukça olgun, sakin bir duruş sergiliyor ve oda çalışmalarına da hâkim...

Bir önceki dönem seçimlerinde genç bir ekip olarak 7 kişilik yönetim kurulunda 4 üye ile çoğunluğu sağlamışlardı.

Özer Akbaş, iki yıllık süreçte genç ve dinamik bir yapı ile deneyimli, birikimli meslektaşlarla bütünleşerek tüm üyelere hizmet götürme anlayışında çalıştıklarını anlatıyor ve diyor ki:

"Bu süreçte eksik kaldığımız yanlar olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ancak torba yasalarla meslek odalarının etkisizleştirilmesi sürecinde mücadele edip,  bir yandan da meslektaşlarımız birlik ve beraberliğimizi ayakta tutmaya çalışırken, öte yandan da kentimizin sorunlarıyla ilgili diğer meslek odalarıyla birlikte hareket ettiğimizden yetişemediğimiz yerler de olmuştur."

 

YAPI RUHSATLARINA İMZA

Gerçekten de önceki 2 yıl TMMOB için oldukça zor bir dönemdi...

Sonraki 2 yıl öncekini aratmasın da!

Şaka bir yana, TMMOB'da yeni seçilecek oda yöneticilerini oldukça zorlu bir dönem bekliyor...

Özer Akbaş, yönetimleri döneminde mesleğe, meslektaşlara yönelik önemli kazanımlar elde ettiklerini anlattı ve şöyle örnekledi:

 "Mesela bunlardan ilk ve en önemlisi yapı ruhsatlarına jeoloji mühendislerinin imzasının eklenmesiydi.

Meslektaşlarımız diğer illerde yapı ruhsatlarına imza atmasına karşın Bursa bu konuda geri kalmıştı.

Tek tek ilçe belediyelerini dolaşarak statik projeye esas olacak zemin ve temel etüt raporunun bir proje olduğunu, jeoloji mühendislerinin de müellif olarak yapı ruhsatlarına imza atması gerekliliğini anlattık.

Bir belediyemiz hariç tüm belediyeler bu gerekliliği yerine getirdi. O belediye ile de görüşmelerimiz devam ediyor."

 

İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Özer Akbaş yapı ruhsatına imza konusunda üyelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatırken, ilçe belediyelerini ziyaret sırasında zemin etüt bürosu kurulması ve jeoloji mühendisleri istihdam edilmesiyle ilgili de görüşmeler yaptıklarını aktardı...

Akbaş, belediyelerde 'Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri' kurulduğunu, Kentsel Dönüşüm Yasası'nın deprem odaklı bir yasa olmasına karşın bu müdürlüklerde jeoloji mühendisi istihdamının olmadığını vurguladı...

"Önümüzdeki dönem üzerinde duracağımız çalışmalardan biri de bu olacak" dedi.

Ve organize sanayi bölgelerinde bulunan İmar Grubu'nda jeoloji mühendisi istihdamı için görüşmeler yaptıklarını söyledi...

Özer Akbaş halk eğitim merkezleri ile protokol yaparak mesai arkadaşları olan sondör ve operatörlerin mevzuata uygun eğitim almalarını sağlayarak 6331 sayılı yasaya uygun MEB onaylı yeterlilik belgeleri almalarını sağladıklarını anlattı.

 

'ÜYEYE GİDİP ÜYEYİ DİNLEYEN'

Özer Akbaş'ın anlattığı çalışmalar arasında en çok dikkatimi çeken oda üyelerini çalışma alanlarında ziyaret ederek mesleki sorunlar ve çözümleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulması... 

Akbaş, bunu "Üyeye gidip üyeyi dinleyen" yönetim anlayışı olarak tanımladı ve Şube'ye bağlı Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'deki üyeleri de ziyaret ettiklerini anlattı:

"Biz üyelere dokunduk. Yönetim Kurulu toplantı yapar, üyeleri çağırır, biz üyelere gittik. Sorunlarını dinledik. Önümüzdeki dönem kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimizi buluşturacağız. Bir anlamda bilgi paylaşımı sağlanacak."

Teknik gezi, eğitim çalışması, dayanışma kahvaltısı ve iftarı,  17 Ağustos Marmara depremi, 12 Kasım Düzce depremi ve 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca okullarda bilgilendirme, basın açıklamaları, paneller gibi çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlattı...

Önümüzdeki dönemde TMMOB kültürü çerçevesinde çalışmayı sürdüreceklerini, meslek, meslektaş ve kent sorunlarına duyarlı olacaklarını dürüst, tarafsız, katılımcı meslektaş merkezli yönetim anlayışıyla çalışacaklarını söyledi...  

Yeni dönemde eğitim çalışmalarına, sosyal ve kültürel etkinliklere, teknik gezilere ağırlık vereceklerini de anlattı...  Jeoloji mühendislerinin yerel yönetimlerde, OSB imar gruplarında ve yapı denetim bürolarında istihdamı için yoğun bir gayret içerisinde olacaklarını da söyledi...