Kadınlar kazan kaldırdı

H. Gül KOLAYLI 31 Aralık 2014 Çarşamba, 10:24
Bursa'da akademik odaların çevreden iş cinayetlerine, tarım alanlarının yok edilmesinden hava kirliliğine dek pek çok konudaki tepki ve eylemlerine alışığız. Ancak bu defa da Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi'nde  (BAOB) TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın Komisyonu öncülüğünde düzenlenen eylemde Elektrik Mühendisleri Odası  (EMO) Bursa Şubesi çalışanı Meliha Taşçı'nın işten çıkartılması protesto edildi. Eyleme bazı oda yöneticileri ve BAOB çalışanlarının yanı sıra Meliha Taşçı'nın üye olduğu Türk İş'e bağlı Tez Koop-İş Sendikası adına Ali Şambaşılı da katıldı. Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "EMO Bursa Şube'sinde çalışan arkadaşımız ve ablamız Meliha Taşçı'ya  10 gün önce yazılmış ancak 25 Aralık 2014 tarihinde tebliğ edilmiş, iş akdi fesih yazısını üzülerek ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Meliha Taşçı, Uzun yıllar boyunca, TMMOB Çatısı altında bulunan, EMO Bursa Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde, emeğini ve özverisini esirgemeden çalışmış, yeri geldiğinde dişini tırnağına takmış, Odalarımızın amaçlarını ve mücadelesini benimsemiş, hiçbir zaman alacağı maaşı önemsemeden ve hatta zaman zaman alacağından feragat ederek odalarımızda özellikle örgütlenmeye katkı sağlamış olmakla birlikte daha sayamayacağımız birçok mücadelenin içinde yer almıştır..." Yine açıklamada akademik odaların yıllardır işçi ve emekçinin yanında mücadele ettiğine dikkat çekildi: "Akademik Odalarımızın, yıllardır işçi ve emekçinin yanında mücadele ediyor olması biz çalışanlar için gurur kaynağıdır. Biz inanıyoruz ki, bu duruş hiç bozulmadan devam edecektir, etmelidir. Leroy Merlin, Sütaş, Nestle gibi süreçlerde odalarımızın tutumu bunun en güzel örneklerindendir.  İşte tam bu noktada, EMO Bursa şubede yaşananlar akıl almaz bir tezatlıktır..." Ve şu ifadelerle basın açıklaması sonlandırıldı: "Biz çalışanlar biliyoruz ki;  ekonomik gerekçeler ile işten çıkarmalar, ancak ve ancak her sendelediğinde, emekçileri feda etmek yöntemini ilk çözüm olarak gören sermayenin hareket tarzıdır. Ülkemizi yönetenlerin torba yasaları ile ortaya koyduğu, odalarımız üzerindeki baskı ve yıldırma politikaları, çalışanıyla, üyesiyle ve yönetimiyle omuz omuza mücadele edilerek aşılabilir. Biz çalışanlar bu mücadeleyi vermeye hazırız. Bu gerekçeler ile, 60 yıllık tarihi boyunca mücadelenin en önemli aktörlerinden olan EMO'nun bu tutumundan vazgeçmesini talep ediyor,  Meliha Taşçı'nın haklı mücadelesinde yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."       TMMOB'TA EKONOMİK SIKINTI Son yıllarda iktidarca toplumsal muhalefetin odağında görülen TMMOB'a bağlı odaların gelir kaynakları çeşitli yasa ve yönetmelikler sonucu oldukça azaldı. Son torba yasa ve yürürlüğe konulması gündemde olan 12 Eylül döneminde çıkartılan ama uygulanman yönetmeliklerle TMMOB'un kuruluş yasasında yer alan ve Anayasal hak olarak kullanılan denetim misyonu işlevsizleştirilirken, etkin olmayan bir odaya dönüşme süreci gündemde... Gelirleri azalan TMMOB'a bağlı şubeler ekonomik açıdan sıkıntıya düşmeye başlayınca tasarruf tedbirleri almaya başladılar... Klasik şirketlerde tasarruf denilince ilk akla personel çıkarımı gelir. TMMOB'a bağlı Bursa'daki bazı meslek odaları eleman çıkartmamak için direnirken, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi gibi bazı odalar ise, emekli çalışanlar başta olmak üzere bazı personeli karşılıklı anlaşarak çıkarma yoluna gittiler. EMO Bursa Şubesi ve aynı zamanda da TMMOB Bursa İKK Sekreteri olan Remzi Çınar'ın gerekçesi ise iktidarın son yaptırımları nedeniyle Şube'nin ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu yönünde... EMO Bursa Şubesi'nde Meliha Taşçı ile başlayan işten çıkartılan personel sayınının 4'e ulaştığı öğrenildi... Ancak Meliha Taşçı'nın işten çıkartılması, beklenmedik bir tepkiye yol açtı... Zira Meliha Taşçı eski bir TMMOB çalışanıydı ve Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi çalışanları ve oda üyeleri tarafından sevilen bir isimdi. Herkesin Meliha Ablası'ydı...  TMMOB Bursa'nın hafızalarından biriydi... Artı, diğer çıkartılacak personelin gerek yaş gerekse elektrik mühendisi olması nedeniyle iş bulabilme şansları oldukça yüksekti. Tepkilerden biri de şöyle: "Madem eleman çıkartılacaktı, en yüksek ücretli personelden değil de, niye en düşük ücretli ve emekli olduğundan en az maliyetli personelden başladı?" Yine iddialara göre, EMO Genel Merkezi Bursa Şubesi'ni toplu sözleşmenin "disiplin suçu olmadan işten çıkarılamaz" maddesinden hareketle Bursa Şubesi'ni uyararak kararı gözden geçirmesini istemiş... Edinilen bilgiye göre, görevi iade davası açan Meliha Taşçı'ya sadece Bursa Şubesi değil, Genel Merkez ve Türkiye genelindeki çeşitli EMO Şube çalışanlarından da destek yağıyor...