PMO 21. yılını kutluyor...

H. Gül KOLAYLI 14 Mayıs 2015 Perşembe, 06:06
Peyzaj Mimarları Odası Bursa 21. kuruluş yıl dönümünü kutluyor... Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi'nde düzenlenen basın açıklamasına TMMOB'a bağlı oda temsilcileri de katıldı... Peyzaj mimarlığının Bursa kamuoyunda duyulur, görülür hale gelmesinde büyük katkısı olan PMO İl Temsilciliği Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü söze, "Yüreğimiz Soma'da, içimiz buruk" diye başladı... Ve... İş cinayetlerine, katliamlarına atıfta bulunarak bu durumun neoliberal politikaların bir sonucu olduğunu söyledi... Ardından da TMMOB PMO'nun 21., mesleğin 71 yılında hâlâ peyzaj mimarlığı mesleğinin tanınmak istemediğine dikkat çekti... (Çok da haklı... Bir özeleştiri... Ben bile Özyürüklü'ye dek mesleğin adını doğru yazmıyordum; yani peyzaj yerine peszaj yazıp duruyordum...) Peyzaj mimarları 2015 yılını dayanışma ve mücadele yılı kabul etmiş...   PEYZAJ MİMARLIĞI YÖNETMELİKLERDE OLMALI Özyörüklü, taleplerini şöyle sıraladı: "Peyzaj mimarlarının, bilimi ve tekniği toplum yararına kullanmasını, Ülke ve çevre sorunlarına duyarlı, yaşam alanlarının nitelikli bir şekilde biçimlendirilmesinde etkin rol üstlenir hale gelmelerini; Doğal ve kültürel varlıkların korunması ve kullanımı konusunda karar mekanizmalarının ayrılmaz parçası haline gelmeye başlamış olmalarını; Doğal, kırsal, kentsel tüm alanların şekillendirilmesinde etkin ve karar verici olmalarını istiyoruz..."   Planlamadan tasarıma, korumadan onarıma ve peyzaj yönetimine uzanan geniş yelpazede katkısı ve başarısı ispatlanmış bir meslek disiplini olduğuna dikkat çekti... Ardından da Avrupa Peyzaj Sözleşmesi imzalanmışken yasa ve yönetmeliklerde halen yer almadığını gündeme getirdi... Akademik eğitimin planlanması ve PMO ile sürekli iletişim içerisinde olması gerektiğine dikkat çekti... Özyörüklü'nün önerileri arasında şunlar da yer aldı: "Devletin anayasal görevi olan sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler için; doğal varlıkları, ekolojik, tarihi, kültürel, toplumsal değerleri koruyan, yaşatan, geliştiren bir arazi kullanımı ve yerleşim politikası temelinde bütüncül planlama yaklaşımı benimsenerek, baskı altında bulunan bu peyzaj alanlarının korunarak kullanılabilmesi için ülkenin bütüncül peyzaj planı acil olarak hazırlanmalıdır." Tüm açık ve yeşil alanların ticaret alanlarına ve yapılaşmaya açılmamasını, depremsellik açısından daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin önemini, yenilenebilir enerji kaynaklarının gereğini vurguladı... Yörüklü, PMO olarak şu sözü verdi: " Kendi işyerinde, ücretli ve akademilerde çalışan meslektaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi peyzaj varlıklarına sahip çıkacağız..."     ***** Maliyeciler sokağa çıktı... Dün KESK'e Büro Emekçileri Sendikası (BES) Bursa Şubesi üyesi Maliye çalışanları iş bırakarak sokağa çıktılar... Önce İhsaniye'deki vergi daireleri önünde basın açıklaması Şube Başkanı Süleyman Ayyılmaz tarafından yapıldı... Ardından da... Fevzi Çakmak'taki vergi daireleri önünde buluşuldu... Ve Maliye teşkilatı çalışanları hep birlikte Kapalıçarşı'dan Heykel'e yürüyerek Vergi Daireleri Grup Başkanlığı binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi... Süleyman Ayyılmaz basın açıklamasında seçim sürecindeki vaatlere atıfta bulundu: "Özellikle muhalefet partilerinin art arda açıkladığı seçim beyannameleri sonrasında asgari ücret, emekliye ikramiye, emekçiler ve yoksul halkımız üzerindeki vergi yükü vb. konularda ortaya konulan vaatler, AKP ile muhalefet partileri arasında kaynak tartışmalarını da beraberinde getirmiştir...." İktidarın bir yandan kaynak yok derken öte yandan da pembe tablolar çizdiğini, kamu emekçilerine düşük zammın, işçilere ise düşük asgari ücretin alışkanlık haline geldiğini belirtti... Ayyılmaz konuşmasında Soma iş katliamına da atıfta bulunarak iş cinayetlerinin artarak devam ettiğini söyledi... Ardından da taleplerini sıraladı... Taleplerden bazıları şunlar: 2013 sözleşmesinden kaynaklanan kayıpların karşılanması... Açlık sınırı altındaki ücretler vergi dışı bırakılmalı, yoksulluk sınırı altındaki ücretlerin ise ilk vergi diliminden vergilendirilmesi... Her türlü ek ödemeler emekli aylığa esas kazanca dâhil edilmesi... Personel alım ve görevde yükselme sınavlarında adalet sağlanmalı, sözlü sınavlar kaldırılmalı... Temel kamu hizmetleri nitelikli ve ücretsiz olmalı. Adil bir vergi sistemi kurulmalı, temel tüketim maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler kaldırılmalı, servet vergisi uygulanmalı. Taşeron yasaklanmalı...