Sağlıkta şiddet sona “ERSİN”

H. Gül KOLAYLI 19 Nisan 2015 Pazar, 06:00
Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 3 yıl içerisinde 18 bini hekim, 13 bini ise diğer sağlık görevlisi olmak üzere 31 bin 767 sağlık çalışanı şiddete uğradı. Saldırıların üçte biri, 10 bin kadarı ise fiziksel. Yani ayda bine yakın, her gün ise 30'dan fazla şiddet yaşanmış! Sağlık çalışanları Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümünde "Sağlıkta Şiddet ve Kaos Sürüyor" başlıklı ortak basın açıklaması yaptılar... Bursa Tabip Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın açıklamasına Bursa Tabip Odası Başkanı Ertuğrul Aydın, SES Bursa Şubesi Başkanı Ergül Çiçek, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa Köse, Genel Sağlık-İş Sendikası Bursa İl Temsilcisi Göksel Çakan Söğüt, 1. Basamak Sağlık Çalışanları Dayanışma Derneği Başkanı Okan Ahmet Şener katıldı.   Bursa Akademik Odalar Yerleşkesi Dönem Sözcüsü BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilciliği Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü ve çok sayıda hekim de oradaydı... Hekimlerin, kanlı ellerin temsili baskısının bulunduğu "Sağlıkta şiddet sona ERSİN" yazılı önlükleri giymesi dikkat çekti... Öte yandan son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddette ciddi bir artış olduğu herkesin malumu... Hastanelerde eskisi kadar yığılmalar olmamasına karşın, başta doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları şiddete, saldırılara maruz kalıyor... Sağlıkta her şey çok iyileşti, düzeldi, her bir şey tastamam, harika!... Herkes mutlu mesut ya!... Eeee... Öyleyse niye sağlık çalışanları sözlü hakarete uğruyor, dayak yiyor, bıçaklanıyor, kurşunlanıyor, yaralanıyor, öldürülüyor? Dr. Ersin Arslan; 17 Nisan 2012 tarihinde henüz 30 yaşındayken, Gaziantep'te ölen bir hastanın torunu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmış ve yaşamını yitirmişti... Ortak basın açıklamasını gerçekleştiren BTO Başkanı Ertuğrul Aydın sözlerine şöyle başladı: "Her ölüm erkendir, ama Ersin'inki çok erken oldu! Sağlık örgütlerinin yıllardır haykırdığı şiddeti Sağlık Bakanlığı da nihayet gördü ve 113 bildirim sistemini kurdu." Ardından da Sağlık Bakanlığı 113 Beyaz Kod verilerine göre sağlık çalışanlarına şiddeti gündeme getirdi: "14 Mayıs 2012'den 2015 Mart ayına kadar 31 bin 767 sağlık çalışanı şiddete uğramıştır... Bunların 18 bini hekim, 13 bini ise diğer sağlık çalışanlarıdır. Saldırıların üçte biri yani 10 bini fiziksel saldırı... Bakanlığa her ay bine yakın, her gün 30'dan fazla şiddet olgusu bildirilmiştir. Bu rakamlar hastanelerde, polikliniklerde, aile sağlığı merkezlerinde yaşanan kavgaların, itiş kakışın sadece bir bölümüne aittir!" Sağlıkta taşeronlaşma ve kamuda performans özelle de ciro baskısına işaret ederek "Sağlıkta dönüşüm tramvayı, sağlıkta kaos durağına getirmiştir... Böyle sağlık sistemi olmaz, bu şartlarda iyi hekimlik, diş hekimliği, hemşirelik teknisyenlik yapılmaz. Nitelikli sağlık hizmeti verilmez..." dedi... Özetle... Ortak basın açıklamasında, sağlık örgütü temsilcileri şiddeti doğuran ve besleyen bu sisteme karşı mücadele edecekleri mesajını   *     *      *   CHP'de bütçe / adayların çalışmaları CHP'de milletvekili adaylıkları 29 Mart'ta kesinleşti... Aradan 20 gün geçti... Şunun şurasında 7 Haziran seçimlerine 49 gün kaldı... 6 -7 Haziran'ı saymayın, 47 gün... Yani neresinden bakarsanız bakın 1,5 aylık bir süre... Eeee... 30 Mart tatildi. Ertesi gün çalışmalar başlayacaktı... İzlediğim kadarıyla milletvekili adayları, çoğunluğu da ilk 7 olmak üzere kendi çabalarıyla yani parti sistematiği içinde yönetilmeyen bir seçim kampanyası yürütüyorlar... Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Asude Şenol ve Mustafa Şenyurt'un sahada olduklarına dair bilgiler geliyor... Mesela... Nurhayat Altaca Kayışoğlu; geçen gün Karacabey'de Nestle işçilerinin direniş çadırını ziyaret etti... İşe iade davasını kazanmalarına karşın bir kısmı işe alınmayan işçilerin sorunlarını dinledi... Aynı zamanda hukukçu olan Kayışoğlu, işçilerin onurlu mücadelesinde yanlarında olduğu mesajlarını verdi...   Emekten yana olduğunu söyleyen bir partinin milletvekili adayının işçi sınıfına desteğini, yanlarında olduğunun mesajını vermesi önemlidir... Ceyhun İrgil, şimdilik Bursa il sınırları dışında... 21 Nisan'da BUTTİM'de gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısında Bursa'da olur, diye düşünüyordum... Ancak bir başka bilgi de İl Yönetimi'nin milletvekili adaylarından yüklü bir bağış istediği ve bu bedelin bazı adayları ekonomik olarak çok zorlayacağı yönünde... Artık kredi mi çekerler bilemem... Artı; adayların bağış dışında 1,5 ayda harcayacakları ciddi meblağlar da var... Bu mesele tam da CHP Genel Başkan Yardımcısı'na sorduğum soruydu... Seçim kampanyasının mali bütçesi... Bu çözüm arayışı bir yanıttır aslında... Ve diğer muallâktaki sorum ise; seçim deneyimi olan ama ön seçimden çıkamayan kıdemli siyasilerin küskünlüklerinin seçime etkisiydi... Bu konu hâlâ belirsiz... Ancak CHP şu andaki tempo ile giderse; Bursa'da 6, 7 bir yana mevcudu bile muhafazada zorlanabilir... Zira ön seçimin yarattığı heyecan ve sinerji sönümlenmeye başlıyor...