Termik santrale binlerce imzalık itiraz!

H. Gül KOLAYLI 11 Nisan 2015 Cumartesi, 07:00
DOSAB Termik Santrali'ne Hayır Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED raporunu kabul etmesi kınandı; ardından da on binin üzerindeki itiraz dilekçesi; İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.   Neredeyse Bursa'nın merkezi sayılabilecek bir yere, insanların yaşadığı yerleşim alanının dibine yapılmak istenen DOSAB Kömürlü Termik Santrali'ne karşı Bursa'da aylardır süren bir mücadele var... Son olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kurullarınca yeterli bulunarak 1 Nisan günü itibariyle Nihai ÇED Raporu olarak kabul edildi... Dün Atatürk Spor Salonu'nun önünde yüze yakın bileşeni temsil eden DOSAB Termik Santrali'ne Hayır Platformu üyesi başta akademik odalar ve DOĞADER olmak üzere çok sayıda sivil toplum kurulu üyesi bir araya geldi... CHP milletvekili adaylarından Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Mustafa Şenyurt ile Orhan Sevinç Cura, Cemile Yılgör, Yüksel Civelek, Bünyamin Yiğit gibi isimler de oradaydı... DOĞADER Başkanı Murat Demir, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü, Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi Başkanı Fazilet Karaözbek, Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Aslı Evke Yetkin de toplantıya katılanlar arasındaydı... Ayrıca Panayır Mahallesi ve Yasemin Park'ta yaşayan vatandaşlar da oradaydı...   KANSER VE ERKEN ÖLÜMLER Basın açıklaması Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bursa Tabip Odası eski Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından yapıldı... Prof. Dr. Kayıhan Pala, aylardır gündeme getirilen çekinceleri yineledi... "DOSAB'ta Termik Santrale Hayır Platformu olarak söz konusu santrale en başından bu yana itiraz ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Pala gerekçelerini sıralarken en başa insan sağlığına olası zararlarını koydu: "İtiraz ediyoruz, çünkü santral kurulursa sağlığımız olumsuz etkilenecek. Bilimsel kanıtlara göre, kömürlü termik santrallerin solunum sistemi ve kalp - damar sistemi hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa, hatta kansere ve erken ölümlere yol açtığını biliyoruz." Prof. Dr. Kayıhan Pala, santralden kaynaklanacak zehirli kimyasalın havaya, suya karışacak olmasının hem asit yağmurlarına hem de iklimi değiştirerek küresel ısınmaya neden olacağını söyledi...   'KENT CİNAYETİNE İTİRAZ" Santralin kirlettiği suyla sulanan tarım arazilerinde yetişen ürünlerin de kirleneceğini, toprak veriminin düşeceğini belirtti... Ardından da ekledi: "İtiraz ediyoruz, çünkü santral kentin içerisine kurulmaktadır. Santralin etki alanı içerisinde yüz binlerce insan yaşamaktadır. Santralin mahallelere çok yakın olması ve hâkim rüzgâr yönünün kent merkezine doğru olması nedeniyle hava yolu ile taşınacak kirleticilerden bütün kent olumsuz etkilenecektir. İtiraz ediyoruz, çünkü santralin kurulmasının kamu yararı yoktur. Santral yalnızca gözünü kâr hırsı bürümüş bazı patronların kârını arttıracaktır. Halkın bu projeden hiçbir kazanımı olmayacaktır. Kaldı ki ülkemizin elektrik kurulu gücü ihtiyaçtan fazladır ve bu durum bizzat elektrik kesintisi sonrasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı tarafından da dile getirilmiştir..." Bursa kent merkezine kömürlü bir termik santral yapılmasının kent cinayeti olduğunu savunan Prof. Dr. Pala "Biz bu cinayet girişimine itiraz ediyoruz" diyerek Sağlık Bakanı'nı görüş açıklamaya; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ise Nihai ÇED Raporu'nu reddetmeye davet etti... Ardından da binlerce vatandaşın imzaladığı dilekçeler, CHP Bursa milletvekili adaylarının da aralarında olduğu bir heyet tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edildi... **** 70 BİNDEN/ 520 BİN TON KÖMÜRE   Anlaşılmaz olan mesele şudur... DOSAB yönetimi neredeyse tüm kenti karşılarına alarak toplamda sayısı 100'ü geçmeyen sanayiciye rant sağlamak adına; tüm kentin, kentlinin, kentin gelecek kuşaklarının yaşam kalitesini etkileyecek bir yatırımı yapma yolundaki girişimlerini sürdürmekte... Buna en başta kenti yönetenlerin "Dur" demesi gerekirken, destek olmaları kabul edilebilir bir durum değildir... Bugün, dünyada kömürlü termik santrallerin çevreye verdiği zararı sıfırlayacak bir teknoloji bulunamamıştır... Artı... En basitinden yıllık kömür tüketimi 70 bin ton olan Bursa'da bu yıl yaşanan tehlike sınırlarının çok üstündeki ölümcül hava kirliliği ortadayken... Yılda 520 bin ton kömür tüketecek bir santralin faaliyete geçmesinden sonra nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalacağımız, bugünden bellidir...