Türkiye'nin Enerji Çözümleri Çalıştayı

H. Gül KOLAYLI 07 Mayıs 2019 Salı, 06:09

BTSO Enerji Konseyi tarafından BUTGEM ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin Enerji Çözümleri Çalıştayı ve Paneli gerçekleştirildi...

Çalıştayın açılışında söz alan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, cari açıktaki enerji ithalatının etkisine değinirken elektrik ve doğal gaz sektörünün 36 milyar dolarlık katma değer oluşturarak 830 bin kişiye istihdam sağladığını anımsattı.

Nemli "2016'da gerçekleşen cari açıktaki enerji ithalatının payı yüzde 74 seviyesindeydi" diyerek orta gelir tuzağından kurtulmanın ilk şartının enerjide dışa bağımlılığın azaltılması olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bunun için de enerjinin verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması, enerji teknolojilerinin ve yetkin insan kaynağının geliştirilmesi gerekiyor"

Ayrıca BTSO olarak yeşil Bursa ile sanayi kenti Bursa'yı birlikte geleceğe taşımak amacıyla 'Yeşil Büyüme' projesini ortaya koyduklarını anımsattı...

(Projenin adı pek bir güzel yeşil Bursa! Görmeden inanmam. Görmeye de ahir ömrüm yeter mi, bilemem...)

YENİLENEBİLİR ENERJİ MAKİNE İMALATI

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu ise yenilenebilir enerji makinelerinin imalatını Bursa'da gerçekleştirmek istediklerini söyledi...

Doğru bir istek... Bu yıllardır yazıp çizdiğimiz bir konudur. Bursa, montaj sanayiden çıkıp Türkiye'nin makine imalat sanayi merkezi olabilir. Bunu da artık ileri teknoloji ile yaparsa başarı elde eder.

Dünyada gelişmiş ülkeler Endüstri 4,0 devrimini gerçekleştiriyor. Yapay zekalar geliyor. Sanayide robotlaşma aldı başını gitti. Eski üretim sistemleri, yerini yeni sanayi devriminin üretim modeline bırakacak. Türkiye gibi cari açığı yüksek, sermaye birikimini tamamlamamış ülkeler bir anda kendilerini sistemin dışarı attığı makinelerle dolu bir fabrika çöplüğünde bulabilir.

Dağlıoğlu Türkiye'nin fosil yakıtlar açısından fakir olduğunu söyledi...

(Kömürce zenginiz ama Türkiye'ye yetecek doğal gaz ve petrol yataklarına sahip değiliz. Ege Denizi'ndeki petrol ve doğal gaz yataklarımız da Yunanistan'ın işgalinde... Son niyet ise Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol yataklarına el konulması...)

Dağlıoğlu; "Yenilenebilir enerjiye dünya ile aynı anda entegre olmaya çalışıyoruz. Ancak yenilenebilir enerji makinelerimizi ve servis hizmetini yurt dışından alıyoruz. Dolayısıyla enerji ithalatından çıkıyor olsak da makine ve servisi ithal ediyoruz. Amacımız kendi enerjimizi cari açık vermeden üretebilmek" dedi...

Çalıştayın ilk oturumunda 'Enerji Problemi ve Türkiye';  2. oturumunda 'Enerji Teknolojileri ve İnovasyon Kültürü' 3. oturumunda 'Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Çevre' konusu ele alındı.  Ayrıca 'Enerji Verimliliği ve Çözümler' başlıklı panelin yanı sıra  BTSO Enerji Verimliliği Merkezi ve Model Fabrika'ya teknik gezi düzenlendi.
'Enerji Problemi ve TÜRKİYE' oturumunda Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Erman Aytac ise 2040 projeksiyonunda dünya enerji talebinin karşılanmasında kömür ve petrol aynı kalırken doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarında artışın öngörüldüğüne dikkat çekti.

 2016-2040 yılları arasında enerji sektörüne küresel ölçekte toplam 66,5 trilyon dolar yatırım yapılacağına dikkat çekti. Aytaç'ın vurgu yaptığı beklentilere göre;

"En büyük enerji yatırımı Çin'de olacak; Orta Doğu ülkelerinde doğal gaz yatırımı artacak; Avrupa'nın rüzgâr gücü 2040'ta iki katına çıkacak..."

Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise enerji ihtiyacının kaçınılmazlığına değinerek "Bugüne kadar fosil yakıtlarından üretip kullandığımız enerji var. Bu açıdan alternatif enerji kaynaklarında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz ve bununla birlikte yenilenebilir enerji çözümlerini ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin üretim inovasyon ve teknolojik gelişmeleri yakalaması ve yapay zekayı da enerjinin içerisine alması gerektiğine dikkat çekti... Çalıştayda Türkiye'nin nükleer enerjiye olan ihtiyacı da gündeme getirildi.

'ÇÖZÜM İÇİN BURADAYIZ'

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) kentsel dönüşümü  "Çözüm İçin Buradayız" başlıklı panelde tartıştı...

 BTSO'da düzenlenen paneli BEGD Başkanı N. Nuri Yavuz yönetirken; konuşmacı olarak Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Şahin, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Sekreteri Hakan Karademir, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur katıldı.

ERDEM: RAHATSIZLIK DUYUYORUM

Açılışta söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem şunları söyledi:

 "Bursa'nın en önemli meselelerinden biri kentsel dönüşüm. Şu anda buradan en çok etkilenen ve sorunlu bölge Nilüfer olarak görülüyor. Ben bundan rahatsızlık duyuyorum.

Bunu el birliği ile çözmemiz gerekiyor. Burada en büyük taraflardan bir tanesi meslek odaları olacaktır.

Biz de yerel yönetimler olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi dahilinde verilmiş kararları en hızlı şekilde uygulayarak, insanların mağduriyetlerini giderebilmek için çaba sarf etmek durumundayız. Bununla alakalı elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik..."

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Şahin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

 "Kentsel dönüşüm çok basit. Kenti yaşanılır kılmak da basit. Bu işi karmaşıklaştıran aslında bizleriz. Hepimiz objektif ve bu şehir için bakabilirsek o zaman bazı durumlar çok daha kolaylaşacak. Kentsel dönüşüm önümüzde bir şanstı.

'Biz ne kadar kullandık?' derseniz, bütün taraflar olarak bir nebze olsa da eksik kaldık. Parsel bazında, küçük ölçekli, altyapısı oluşmamış eksiklikleri olan yeni kentsel dönüşümlerle umarım karşılaşmayız.

Bunun yerine gerçekten muhtemel bir Bursa depreminde hayatını kaybedecek binlerce, on binlerce insanının hayatını kurtarmaya yönelik kentsel dönüşümler yaparız. Bizim oda olarak en çok üzerinde durduğumuz konu, önce insan hayatı, sonra şehrin kendisidir..."

İNŞAAT SEKTÖRÜ DE MAĞDUR OLDU

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ise şunları söyledi:

"Kentsel dönüşümün kesinlikle parsel bazında değil, ada bazında bile değil, bölgesel düşünülmesi gerektiğine inananlardanım. Altyapı, üstyapı ile düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Ve de 'Neden kentsel dönüşüm yapıyoruz?' bu soruyu sormamız lazım. 

Biz asıl amacımızı tartışmıyoruz. Ne kadar çok daire alabiliriz o parselden, en mağdurlardan biri de benim sektörümdür. Biz ne yapmak üzere yola çıktık, ne yapıyoruz, onu konuşmamız lazım..."

Açılışta yaptığı konuşmada yeni yönetim olarak ilk düzenledikleri programın 'Kentsel Dönüşüm Paneli' olduğunu vurgulayan BEGD Başkanı N. Nuri Yavuz şunları söyledi:

"Yeni yönetim olarak ilk düzenledikleri programın 'Kentsel Dönüşüm Paneli' oldu. "Mesleki sorumluluk ve kamusal duyarlılık hassasiyeti ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizin ana gayesi, kentin ortak paydasıdır. Kent sorunları, her zaman en önemli gündem maddelerimizdendir. İşte bu nedenle panelimizde, şehrimiz açısından büyük önem arz eden kentsel dönüşüm konusunu ele aldık. Bundan sonra da bu bağlamda kent gündeminin öne çıkan başlıklarını masaya yatırmaya devam edeceğiz..."