Yapı ruhsatında müellif imzası kalktı

H. Gül KOLAYLI 23 Haziran 2018 Cumartesi, 06:30

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Fikri Düşünceli, geçen gün düzenlenen basın toplantısında yapı ruhsatlandırmada yapılan değişikliği gündeme getirdi:

 "2 Mayıs 2018 tarih ve 30409 (mükerrer)  Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yürürlüğe giren TS 8737 Numaralı Yeni Yapı Ruhsatı Form Standartları ile Yapı Ruhsatlarında; proje müellifleri ile şantiye şefi mühendis, mimarların imzalarının yer aldığı bölümler kaldırılmıştır.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan değişiklikle MAKS/Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nde değişiklik yapılarak uygulamaya geçilmiştir..."

Peki, bu değişikliğin ne sakıncası var?

Fikri Düşünceli'nin dile getirdiği çekince şöyle:

"Bu uygulama sahte mühendisliğin önünü sonuna kadar açmış olacak ve hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunları beraberinde getirecektir...

Dolayısıyla bu uygulamaya, ileride telafisi olmayan sonuçlar doğuracağı için son verilmelidir...

Meslektaşlarımızın hizmet ürettiği ve isimlerinin yazılı olduğu bir belge olan yapı ruhsatının, bilgileri dışında oluşturulmasını kabul etmiyoruz..."

Düşünceli, gelişmiş ülkelerde yapı yama işinin, projelendirmeden inşaya dek kurumsal birimlerin denetiminde mühendis ve mimarlar tarafından gerçekleştirildiğini; Türkiye'de ise değişen mevzuatlarla mühendis ve mimarların devre dışı bırakıldığını savunarak "Mühendislik mimarlık hizmetleri ve projeleri ruhsat almanın formalite eki olarak görülmektedir" dedi...

İŞLEMLERİN UZAMASINA ÇÖZÜM MÜ?

'Yapı Ruhsatlarında Proje Müelliflerinin İmza Zorunluluğu'nun kaldırılmasının bir nedeni de ruhsat işlemlerinin çok uzamasıydı...

Düşünceli bu konuda şunları söyledi:

"Yapı ruhsatı düzenlemek zorunda olan ilgili idarelerin yapısında bulunan eksiklik ve yetersizlikler nedeniyle ruhsat işlemlerinin uzamış olması, proje müelliflerinin onay ve imzalarının alınmasına bağlanamaz.

Ayrıca mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerini kullanmaları, 'bürokratik bir mekanizma' ve işlemlerin uzamasının nedeni olarak gösterilemez..."

Ardından da çekincelerini yineledi:

"Ruhsat standartlarının değiştirilerek mühendis ve mimarların mesleki hakları dışlanmaktadır. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde sahte imza kullanılmasının önü açılıyor!

Ruhsat düzenleme süreçleri, projeyi yapan mühendis ve mimarın bilgisi dışında tamamlanmak istenmektedir! Ruhsatların en temel eki olan proje tadilatı yapılması sürecinde teknik düzeyde karşılaşılacak sorunlar, ilgili idareyi de yeni bir hukuksal durumla karşı karşıya bırakacaktır.

Bu uygulamayı aynı zamanda 'İmar Affı' sürecinde dışlanması planlanan mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin bir gerekçesi olarak görüyoruz.

Ayrıca, ülke toprakları inşaat sektörünün bir arazisi olarak görülmekte, inşaat yapım süreciyle birlikte yürütülmesi gereken mühendislik ve mimarlık hizmetleri ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır."

ALBAYRAK'TAN ÖNERİ: E-İMZA ATILSIN!

Peki, ruhsatlandırma sürecinin en önemli taraflarından biri olan İnşaat Mühendisleri Odası bu konuda ne diyordu?

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak'ı aradım, Ankara'da bir toplantıdaymış. Buna rağmen sorumu yanıtladı...

Başkan Mehmet Albayrak şunları söyledi:

Yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imza zorunluluğunun kaldırılması zamandan tasarruf etmek için atılan bir adım...

Ancak bu imzaların kaldırılması, ruhsat alma süreçlerinde birtakım sahtekârlıklara ve yolsuzluklara sebep olabilir. Bir taraftan tasarruf etmeye çalışırken, bir taraftan da bu sahtekârlıkları önlemek adına devlet daha çok mesai harcayacak..."

Ardından da günümüzde dijital teknolojinin geldiği düzeye dikkat çekerek 'e-imza'yı gündeme getirdi:

"Bu işin doğrusu ruhsatların e-İmza'ya açılmasıdır. Artık pek çok alanda e-Devlet'te işlem yapılıyor. Müellif ruhsata e-İmza atabilir.

 İnşaat mühendisleri şube başkanları toplantısında da bu konu gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı'na da gittiğimizde gündeme getirdik. Umarım önerilerimiz hayata geçer..."

MİMARLAR ODASI KOMİSYON OLUŞTURDU

Ardından konunun doğrudan ilgilendirdiği taraflardan biri olan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin ile görüştüm; hem imar affı hem de ruhsatlardan müellif imzalarının kaldırılması konusunda bir komisyon oluşturduklarını, komisyonun bu konuda çalıştığını, önümüzdeki hafta yani seçimden sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Ancak onun ruhsatlandırmada yapılan değişikliğin sahte imzalara yol açabileceği yönünde kaygıları var, "Biz basın toplantısında hem görüşlerimizi hem de önerilerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.