Yıldırım’da 'bilinmeyen' Anayasa Mahkemesi kararı

H. Gül KOLAYLI 22 Kasım 2014 Cumartesi, 09:00
Dün CHP Yıldırım İlçe Başkanı Güner Aklan'ın olağanüstü kongreye gitmeme yönündeki açıklamalarına yer vermiştim... Aklan demişti ki: "213 delegenin olağanüstü kongre imzası ilçe örgütümüze ulaştı. 21 delege 15 gün içerisinde imzasını yine noter kanalıyla geri çekince, imzalayan delege sayısı 192'de kaldı. Dolayısıyla parti tüzüğümüze açık hükmüne göre kongre yapma imkanı yoktur. Yönetim kurulumuz bu yönde karar almıştır. 15 günlük itiraz süresi içerisinde yeterince imzaya ulaşılmamıştır..." Ve... Aklan'a olağanüstü kongre isteyen kesimin dile getirdiği; "noter tasdikli de olsa sonradan vazgeçilmesinin mümkün olmayacağı, olağanüstü kongre yapılması gerektiği, bu yönde mahkeme kararı bulunduğu"na dair iddiaları sormuştum... Aklan da, "O yöndeki bir kararı bilmiyorum, görmedim" demişti... İŞTE O MAHKEME KARARI Ancak... Günün bitiminde elime Anayasa mahkemesi kararlarının fotokopileri ulaştı... (Kararların fotoğraflarını sosyal medyadaki hesabımdan da paylaştım zaten...) "2004 Esas sayısı: 2204/2 (Siyasi Parti-İhtar)/ Karar Sayısı: 2005 /4" 5 Temmuz 2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nce verilen Karar, 6 Ağustos 2005 tarih 25898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, olağanüstü kongre koşulları oluştuğu halde yapmayarak 2820 sayılı yasa ihlali gerekçesiyle ihtar verilmesini istiyor... YILDIRIM'DAKİNE BENZER DURUM Anayasa Mahkemesi Kararı'nda yer alan Yıldırım'da olan bitenle örtüşen gerekçesi olay özeti şöyle: "CHP'den toplam 1294 delegeden 348'i delege tüzük değişikliği talebi ile olağanüstü kongre istiyor. 78 delege daha sonra vazgeçtiklerini bildiriyor ve olağanüstü kongre talebi gündeme alınmıyor... Olağanüstü kongre talebinin son yapıldığı 21 Haziran 2006 tarihinde partinin delege sayısının 1280 ve beşte birinin de 256 olduğu yer veriliyor..." Yine Anayasa Mahkemesi Kararında yer alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ihtar talebinde şu ifadeler yer alıyor: "Olağanüstü kongre talebinde bulunanların sayısının 348 olduğu, Bunlardan 78'inin taleplerinden daha sonra vazgeçtikleri... Vazgeçenlerin 67'sinin çağrı taleplerini Partiye ulaşmasından sonra geri almaları nedeniyle vazgeçmenin hukuken geçerli olmayacağı... Nihayet geçerli kabul edilse bile kalan rakamın mevcut delege toplamının beşte birine tekabül ettiği, bu nedenlerle olağanüstü tüzük kongresinin yapılması gerektiği, zira olağanüstü kongre çağrısı bakımından üye tam sayısının değil, mevcut üye sayısının dikkate alınması gerektiği... " İhtar talebinde aslında vazgeçenlerden sonra da kalan rakamın delegenin 5/1'i olduğu yazılı... CHP Yıldırım İlçe örgütünde sonradan vazgeçenlerle kalan rakam delegenin 5/1'inin altına düşüyor... Tam da duruma uymuyor, diye düşünürken... Anayasa Mahkemesi'nin kararı olayı netleyiveriyor: "...Tam sayı kıstası uygulansa bile, merciine ulaşan taleplerle ilgili olarak vazgeçme geçerli kabul edilmediğinden buna göre yapılan hesaplama sonucuna göre de delegelerin beşte birinin çağrıda bulunduğu anlaşıldığından... " VAZGEÇME HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL! Ve Anayasa Mahkemesi diyor ki: "Beşte bir oranına ulaşan delegenin, süresi içinde yaptığı ve herhangi bir kabule bağlı olmayan toplu karar biçimindeki irade beyanıyla oluşan olağanüstü kongre çağrısı, hukuki sonuç doğurucu olup, bu sonuç hem kendilerini hem de parti yönetimini bağlayıcı niteliktedir... Bir başka ifadeyle; belirlenen sürede oluşan istem, yenilik doğurucu olduğundan sonraki vazgeçmelerin hukuken geçerli olduğu kabul edilemez... Bu nedenle belli bir süreden sonra gerçekleşen vazgeçmelerle beşte bir oranının altına düşülmesi halinde toplu karar biçimindeki sonucun önceden doğurmuş olması ve bağlayıcı özelliği nedeniyle parti yönetiminin genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırması gerekir... " Ve sonuç olarak da şöyle bir kesin hüküm yer alıyor: "...Bu nedenle başvuru ile olağanüstü toplantıya çağırma imkanı doğduktan sonra, başlangıçta başvuranların sayısı neye düşerse düşsün, olağanüstü toplantının yapılmasını istemek hakkı ortadan kalkmaz..." NE OLACAĞINA GELİNCE... Bu kararlar, CHP Yıldırım'da olağanüstü kongre isteyenlerin tezini doğrular nitelikte... Yıldırım CHP'de ne olur hiç bilemem... Görünen o ki olağanüstü kongre yok... Parti içi muhalifler, şu ortalığı geren makas hadisesinden sonra adamakıllı keskinleşerek, partilerine dava yoluyla ihtar aldırtırlar mı? Sadece şunu biliyorum. Dava açarlarsa, 2015 Haziran seçimlerinin üzerinden iki yıl sonra filan sonuçlanır... Siyasette bir gün bile çokken, 2 - 3 yıl sonra kimin nerede olacağını şimdiden kestirmek çok zor...