72 yaş tepkisi!

Lale AKASOY 29 Ağustos 2017 Salı, 09:13

"Aklımızla dalga geçiliyor..."

Bu cümle, Bursa Aile Hekimleri Derneği 2. Başkanı Dr. Mehtap Gürbüz Aslan'a ait.

Şimdi Dr. Aslan'ın bu cümleyi de niçin kurduğunu paylaşayım sizlerle...

Biliyorsunuz, bir gecede çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık teşkilatının yapısı değiştirildi ve eski sisteme dönüldü.

Kısacası "çok başlılıktan" vazgeçilip, "tek başlılığa"  geçildi.

Sağlık uygulamasında geri adım atıldı ve bu adım doğru bir karardı.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemenin bazı maddelerini duyurmuştuk.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Kurumu'nun lağv edildiği, illerde sağlığın tek patronunun il sağlık müdürlerinin olduğu gibi...

Hazırlanan değişiklikle ilgili ilerleyen günlerde bilgileri aktaracağım sizlere ama şimdi dönelim yazımızın başlığına.

Yani, Bursa Aile Hekimleri Derneği 2. Başkanı Dr. Mehtap Gürbüz Aslan'ın tepkisine.

***

Yeni düzenlemede aile hekimlerine de yer verilmiş ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapılan bir değişiklik ile aile hekimlerine 72 yaşına kadar çalışabilme olanağı getirilmişti."

İşte bu madde deyim yerinde ise aile hekimlerini "isyan" etme noktasına vardırdı... 

"Bu uygulama kabul edilebilir bir uygulama değildir ve bir an önce bu düzenlemeden vazgeçilmelidir" denildi.

"Niye?" diye sorduğumuzda 2. Başkan Dr. Gürbüz şu yanıtı verdi bize:

 "Kanun Hükmünde Kararnamede biz sağlıkçılar yıpranma payı beklerken, böyle bir sürprizle karşılaştık. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Emeklilik haklarımızın, emeklilik maaşlarımızın iyileştirilmesini beklerken 72 yaş sınırı getirildi. Daha önce bu sınır 65 idi. Biz aile hekimlerini daha fazla çalışmaya zorunlu kıldı.

Yani bizlere emeklilik hakkı verilmiyor. Çok merak ediyorum bu karar hangi kriterlere dayandırılarak verildi?

Bir de böyle iyi bir şey yapılmış gibi sunuluyor bu düzenleme. Hekimlerin aklıyla dalga geçiliyor!.."

***

Anımsayacaksınız, geçen mayıs ayında dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, "Gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşı 72... Bizde 58 yaşında kadınlar, 60- 65 yaşında erkekler emekli oluyor.  Emeklilik yaşını 72'ye çıkartmayı düşünüyoruz..." açıklamasını yapmıştı.

Tepkiler büyüyünce konu dondurulmuş, geçici süre rafa kaldırılmıştı.

Hatta o dönem bir haber sitesi de hangi ülkelerde emeklilik yaşının 72 olduğunu merak edip araştırmıştı.

Haber sitesinde, dünyada emeklilik yaşı 72 olan tek bir ülkenin bulunduğunu ve o ülkenin de Meksika olduğunu duyurmuştu.

Araştırmada gelişmiş birçok ülkede emeklilik yaşı ortalama 60- 65 civarında.

Neyse...

***

Evet, aile hekimleri bu durumdan oldukça rahatsız görünüyor...

Dr. Aslan konuşmasına şöyle devam ediyor:

"Hasta, 72 yaşındaki hekime ne kadar güven duyabilir? O yaşlarda insanlar görme, işitme duyusunun yarısından fazlasını kaybeder. Çağımızın hastalığı alzaymır genç yaşlı demeden artıyor.

Belirtilen 72 yaş oldukça riskli ve hata yapmaya müsait. Ne yapmak isteniyor anlamakta zorlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulunacağız..."

Bizler de olayın takipçisi olacağız...