4/D'liler karıştı!

Lale AKASOY 16 Ocak 2019 Çarşamba, 06:00

Sevgili okur...

Biliyorsunuz, geçen sene nisanda yıllarca süren sancılı bir süreçten sonra, 696 sayılı KHK ile kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda 4/D statüsüne kavuşmuşlardı...

Devletin kadrolarına alınmaları taşeron işçilerin umutlarını yeşertti...

En çok merak ettikleri konuların başında ise maaşlarında bir değişiklik olup olmayacağı idi...

Sendikalar ve bakanlıklar arasında yapılan toplu iş sözleşmelerine göre, kadroya geçirilmiş taşeron personele altışar aylık dönemler halinde zam oranı yüzde 4 olarak belirtilmişti.

Buna ilaveten de çalışanlara mevcut sosyal yardımları aylık çıplak ücretlerinin üzerine ilave edilmesiydi...

Buraya kadar her şey normal...

Ancaaak...

İş sözleşmesi gereğince lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrı bir zam oranı belirtilmişti.

Kıyamet burada koptu!

***

Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Koop İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Levent Arslan, "Temizlik biriminde çalışan arkadaşlarımız ile veri hazırlamada çalışan üniversite mezunları ve tıbbi sekreter arasında hiçbir ücret farkı kalmamıştır. Bunun nedeni, 696 sayılı KHK'da verilen hakkın uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Bu adaletsizliktir. Ve bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesi lazım..." dedi.

Başkan Arslan, konuyu resmi olarak 20 gün önce bildirdiği İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ise yazıyı bakanlığa ilettiklerini ifade etti.

Başkan Arslan, mağduriyetin giderilmemesi halinde Sağlık Bakanlığı'na dava açacaklarını da hatırlatarak bakın neler söyledi:

"İş sözleşmesine göre yüzde 6 lise, yüzde 16 üniversite ve yüzde 36 da tıbbi sekreterlerin asgari ücret farkı alacakları belirtilmesine rağmen Ocak 2019'da bu uygulanmadı. Halbuki Aralık 2018'e kadar bu yürütülüyordu.

Üyelerimiz perişan oldu. Bursa'da bin 875 üyemiz var. Ülke genelinde ise 40 binin üzerinde. 696 sayılı KHK maddesine göre Sağlık Bakanlığı'na dava açacağız. Üyelerimizin hepsi lise ve üniversite mezunu... Hepsi de mağdur. Sağlıkçıların çoğunda isyan var. 'Taşeron olarak devam etseydik en azından toplu sözleşme imzalayacaktık' diyorlar. 2020'ye kadar bu hak elimizden alındı. Üyelerimizde pişmanlık var, huzursuzluk var, beklenti var..."

***

Evet, sendika ve çalışan tarafı böyle...

Öfkeliler...

Konuyu bir de kamu hastanelerinin bazı idari ve mali işler müdürleriyle de görüştüm.

Müdürler, yerelde kendilerinin mevcut durumla ilgili herhangi bir şey yapmaya yetkilerinin bulunmadığını, Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelikte yeni bir düzenlemeye gitmesi gerektiğini hatırlatarak:

"Bakanlığımız maaş yönetmeliğinde bir düzenleme yapması halinde çıkan fark ek bordro ile kişilere ödenir." diye konuştular...

Konuyu takip edeceğiz...