Hekimler hastalardan uzaklaşıyor...

Lale AKASOY 19 Ekim 2018 Cuma, 05:54

Hekimler; şiddete uğramama, şikâyet edilmeme, cezai takibata uğramama veya tazminat davası olasılığına karşı kendilerini korumak iç güdüsüyle "Defansif Tıp" uygulamalarına başladı.

Pek haksız da sayılmazlar hani...

"Defansif"in kelime anlamı kendini savunma, koruma demek.

Örneğin;

Hekimlerin bir kısmı, tıbbi problem yaratma potansiyeli ile kavga yaratmaya meyilli hasta veya yakını varsa tedaviden kaçınma yöntemine başvuruyor...

Buna da sağlıkta "Defansif Tıp" deniliyor.

Yani hekim, bu vasıfları taşıyan hastalardan uzaklaşmayı seçmek zorunda kalıyor veya tercih ediyor...

Peki...

Kaybeden kim oluyor?

"Memnuniyetsiz" olan hastalardan hekim uzaklaşınca veya başka hekime, hastaneye yönlendirince...

Hasta ve yakınları perişan olmakta...

Yetkililer tarafından mutlaka bir çözüm bulunmalı bu soruna...

Ülkemizde hâlâ sağlıkta şiddetle ilgili doğru dürüst bir yasal düzenleme, çalışma pek yok gibi...

Hekimlere uygulanan şiddet neredeyse sıradan bir gündem haline geldi ne yazık ki!..

Hekim kolay yetişmiyor...

Ve hekimlik mesleği, diğer tüm mesleklerden çok farklı olarak, doğrudan insan sağlığı ile ilgili bilgi, beceri, dikkat ve büyük özveri, sevgi isteyen bir meslek...

Bu insanlar her gün hastanelerde, aile sağlı merkezlerinde, üniversitelerde ve diğer sağlık tesislerinde hasta ve yakınları tarafından sözlü, fiziksel şiddete, tacize, tehdide maruz kalıyor...

Uygulanan şiddette kimi hekim ağır yaralanıyor, kimi de canından oluyor...

Tüm bunlar yetmezmiş gibi açılan davalar, ödenen tazminatlar...

Hak eden hekimler yok mu?

Var elbet!

Ama karşılığı şiddet olmamalı, ya da ölüm...

Bizim ülkemiz hukuk ülkesi değil mi?

İnsanların canını acıtan hekim sayıları fazla değil inanın...

***

Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Ali Torun, "Defansif Tıp" uygulamalarını artıran nedenlerin başında malpraktis (bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanması) davaları, hasta beklentilerinin yüksek olması ve hekimlerin çok kolay şikâyet edilmesinin geldiğini söylüyor.

Özellikle kamu hastanelerinin acil servislerinde, polikliniklerde ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde yaşanan şiddet olaylarının da bu uygulamayı tetiklediğini anlatan Başkan Dr. Torun konu hakkında şöyle konuştu:

"Hekimler kendilerini doğal olarak güvence altına almak için riskli müdahalelerden kaçınıyor. Ya da tanı ve tedavide belirgin yararı olmayan sadece malpraktis davalarını engellemek için ilave tetkik ve hizmetler istiyor. Tıbben gerekli olmayan testler, radyolojik görüntülemeler, konsültasyonlar gibi...

Bu da sağlıkta maliyetin artmasına, kaynakların gereksiz israfına neden oluyor...

Tedbir alınmaz, yeni düzenlemeler hayata geçirilmez ise hekimler kendilerini daha da geriye çekebilirler..."

Başkan Dr. Torun'un anlattıkları böyle...

***

Biliyoruz ki ülkemizde bazı üniversite ve kamu hastanelerinde görev yapan hekimler riskli vakalara mümkün olduğunca yaklaşmıyor...

Üniversitelerden ve kamudan özel hastaneleri tercih eden hekimlere yönlendiriliyor...

Ne acı!

***

Sevgili okur...

Dün gazetemizin manşetinden duyurduğumuz, "Personel Yokluğu Sağlığımızı Vurdu" yazımızın ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve konu hakkında inceleme başlattı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bazı branşlarda personel eksikliğinden poliklinik hizmetinin verilemediği öne sürülmüştü.

Konunun gündeme getirilmesi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle söz konusu polikliniklerin dün itibarıyla hizmet vermeye başladığı öğrenildi.