"Sağlıkçılar refahta değil, mağduriyette eşitleniyor..."

Lale AKASOY 23 Eylül 2019 Pazartesi, 06:05

Emeğe, emekçinin haklarına saygı, çalışma hayatının iyi şartlara kavuşturulması toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsurudur biliyorsunuz...

Kamu hastanelerinde hizmet veren sağlık emekçileri huzursuz...

Özellikle Şehir Hastanesi'nde çalışan personele ödenecek sabit, ek ödeme döner sermaye paylarının, merkezdeki 3 hastanenin çalışanlarının paylarından alınarak ödenmesi iş huzuru ve barışını iyice bozdu...

Bir de bunun üstüne yoğun iş yükü ve bir türlü sonu gelmeyen nöbetler eklenince...

İçinden çıkılmaz bir hal aldı adeta...

***

Döner sermayede yaşanan adaletsizliğin sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu olumsuz etkilediğini söyleyen Türk Sağlık- Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, "Sağlıkçılar refahta değil, mağduriyette eşitleniyor. Bu böyle gitmez! Döner sermaye yönetmeliğinde bir an önce gerekli düzenlemeler yapılması şart..." dedi.

Ayrıca SUT fiyatlarının (Sağlıkta Uygulama Tebliği) yıllardır güncellenememesi de kamu hastanelerinin gelir ve gider tablosunu olumsuz yönde etkiliyor...

"Gelirleri arttıramıyorsan, giderleri azaltacak bir şeyler yapın!" diyen Köse, daha önce bu konu ile ilgili imza kampanyası başlattıklarını ve toplanan imzaları Sağlık Bakanlığı ile YÖK'e sunduklarını söyledi.

Köse, hastane giderlerinin nasıl azaltılacağına dair ilgili makamlara sundukları çözüm önerilerini şöyle anlattı:

"Hastanelerin üzerindeki yük her geçen gün artıyor. Döviz fiyatlarındaki dengesizlik, sarf malzemelerinin yurt dışından temini... Ve hastanelerin bütçesinden 4-D, 4-B çalışanlarına verilen maaş ve tediye ikramiyeleri yükün en önemli sebepleri... Sunduğumuz öneri söz konusu çalışanların maaşlarının genel bütçe tarafından karşılanmasıydı... İlgili kişilerle de görüştük, 6 ay oldu, ses seda yok... Döner sermaye sisteminin mevcut haliyle adaletsizlik ve eşitsizliğe sebep olduğunu belirtip, çalışanların mağdur edildiğini, talep ve beklentilere uygun bir şekilde yeni bir döner sermaye yönetmeliği hazırlanması talebinde bulunmuştuk..."

***

Hem Şehir Hastanesi hem de mevcut kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinden her gün onlarca mail ulaşıyor bize...

Binlerce sağlık çalışanının ortak gündemi, sıkıntısı döner ödemelerinin düşüklüğü ve ücretlerdeki adaletsizlikler...

Sağlıkçıların ifadelerine göre döner ödemelerinde yüzde 50'nin üzerinde azalma söz konusuymuş...

Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, en önemli ve riskli görevlerden birini icra eden sağlık çalışanlarının aldıkları maaşların hak ettiklerinin çok altında olduğunu ifade ediyor...

Ve ekliyor Köse:

"Sağlık çalışanları zorunlu ihtiyaçlarını ancak döner sermayeden aldıkları ücretlerle giderebiliyorlardı. Şu an döner alamadıkları için sosyal ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiler. Özellikle Şehir Hastanesi kadrosu olan hemşireler hiçbir şekilde döner alamıyor. Şehir Hastanesi'nin fatura bölümü iyileştirilmeli ve işler hale getirilmeli. Mevcut fatura miktarının düşüklüğü, vergi dilimi gibi sorunlardan dolayı sıkıntı devam ediyor. Sağlık Müdürlüğü'nün konuya el atması şart. Sağlık Müdürlüğü sağlık çalışanlarının mutluğunu düşünmek zorunda... Kesin ve nihai çözüm yönetmeliğin yeniden düzenlenmesidir ancak kısa vadede zor görünüyor..."

Açıklamalar, yaşananlar böyle...

Yorum sizin...