Bir güzel ahlâk: Karz-ı Hasen

N. Nuri YAVUZ 13 Aralık 2019 Cuma, 06:00

Maddenin kutsanıp türlü yollarla güzel gösterildiği, ruhun ise tahrip edilip önemsiz kılındığı günlerden geçiyoruz!

İnsan, gerçek manada bir değerle karşılaşınca 'hayret eder' oldu. Sanki mana kaybolmuş! Hepimiz hakikatten çok, gölgesiyle uğraşır ve teselli bulur hale gelmiş gibiyiz.

Ne yazık!..

***

Dün, Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) olarak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nde 'ekonomi gündemine' ilişkin bir toplantı gerçekleştirdik.

Programa MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ev sahipliği yaptı. Alpay'ın yönetiminden Kemal Ermiş, Alparslan Şenocak, Murat Eryağan, Kadir Oruç ve Fatih Aslan da toplantıda hazır bulundu.

Orada bulunan kıymetli meslektaşlarım, MÜSİAD Bursa yönetimine; kent, ülke ve dünya ekonomi gündemine ilişkin çeşitli sorular yöneltme fırsatı buldu. 2 saate yaklaşan toplantıda Başkan Alpay, Bursa ihracatından çevre sorunlarına, asgari ücretten işsizliğe birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Hepsi ayrı ayrı ele alınıp uzun uzadıya değerlendirilebilecek açıklamalarında Alpay'ın 'konkordato ve iflaslar' babında bahsettiği MÜSİAD'ın 'Karz-ı Hasen' uygulaması adeta yüreğimizi ısıttı.

Para/madde çarkının, tüm değerleri hunharca öğüttüğü bugünlerde 'Karz-ı Hasen' gibi insani bir dayanışmayı geliştiren ve vahşileşmeyen ruhlarla aynı havayı teneffüs etmek beni etkiledi.

***

'Karz-ı Hasen', yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'de de ifade edilen ve dilimize 'Güzel Borç' şeklinde çevrilen İslami bir gelenek.

Dini kaynaklarda şu şekilde tanımlanıyor: "Hiçbir maddi çıkar düşüncesi gözetmeksizin sırf Allah'ın rızasını kazanmak ve din kardeşinin sıkıntısını gidermek amacıyla karşılıksız borç vermek."

Bakara Sûresi 245., Maide Sûresi 12., Hadid Sûresi 11., Tegâbün Sûresi 17. ve Müzzemmil Sûresi 20. ayetlerde 'Karz-ı Hasen'in önemine vurgu yapılır.

"Eğer Allah'a (rızası uğruna) ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükâfat verendir, ceza vermekte acele etmeyendir." (Tegâbün Sûresi 17 - Diyanet Vakfı Meali)

***

MÜSİAD üyeleri arasında uygulanan bu dayanışma geleneği hakkında Başkan Alpay, "Karz-ı Hasen yardım sandığı, borç verilen ve hibe edilen kaynaklardan oluşuyor. Yardım dağıtılırken yüzde 75'i borç yüzde 25'i de hibe şeklinde veriliyor. Bursa'dan bu sandıkta bulunan ve sandıktan yardım alanlar var. Ben de Karz-ı Hasen'in yönetim kurulu yedek üyesiyim. Hepimiz iş hayatının içindeyiz ve bazen öyle gün oluyor ki insanlar, küçük paralara sıkışıyor. Bunun bir örneği inşaat sektöründe yaşanıyor. Firmanın önemli ölçüde stoku var ama satamıyor. Bir çeki ödeyemeyince piyasada imajı sarsılıyor. Karz-ı Hasen, böyle zor günler için ortaya konulmuş bir tedbirdir. Bizim gönül dünyamızın ifadesi bakımından da önemlidir. Bu borç tamamen faizsiz olarak 1 yıl vadeyle veriliyor. Bir kişiye sandık bütçesinin yüzde 20'si kadar borç verilebiliyor. Birçok firma konkordato ve iflas sürecini bu sandıktan yararlanarak atlattı. Ve verilen borçlar düzenli olarak geri ödeniyor. Bu borç, mali verilere göre değil referans ve istişareye göre veriliyor" dedi.

***

Gün oldu MÜSİAD'ı farklı konularda eleştirdim, eleştiriyorum. Fakat her geçen gün kıyasıya rekabetin yeni kurbanlar verdiği bu zaman diliminde MÜSİAD'ın sahip olduğu insani değerler, hiç şüphesiz saygıyı ve takdiri hak ediyor...