Sürdürülebilebildiklerimizden misiniz?

Serdar ÖMEROĞULLARI 10 Aralık 2018 Pazartesi, 06:00

Sürdürülebilirlik kelime anlamı itibariyle; çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanıyor.

Sürdürülebilirlik kavramının dünya kamuoyu gündemine gelmesi Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılında yayımladığı "Ortak Geleceğimiz" başlıklı rapor sayesinde olmuştur. Raporda sürdürülebilirliğin tanımı şu şekilde yapılmış: "İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir."

Herkesin hoşuna giden bu kavram daha sonra hayatın neredeyse her noktasına taşınarak sahip çıkılmış ve yaygınlaştırılmış. Kalitede, büyümede, kalkınmada, kârlılıkta, sosyal sorumlulukta ve daha pek çok alanda. Sürdürülebilir olmazsa ne olura örnek verecek olursak, mesela Bursa'nın marka şehir projesi ile turizm potansiyelinin ortaya çıkartılması, sürdürülebilir bir proje olarak tasarlanmadığından işe yaramamıştır.

İşte sürdürülebilirlik bu yüzden çok önemli bir meseledir. Birinin başlattığını başkasının devam ettirebilme alçak gönüllüğüne ve kararlılığına sahip olması gerekir. Bir işe başlamadan o işin sürdürülebilir olup olmayacağını analiz etmek de çok önemli.

Nereden çıktı şimdi bu sürdürülebilirlik derseniz, geçen hafta Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" başlıklı 10.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi için İstanbul'daydım. Sosyal sorumluluğun sürdürülebilirliği üzerine kafa yoruldu. Konuşmacılardan Salim Kadıbeşegil, Bülent Fidan, Fatma Çelenk, KSS Başkanı Serdar Dinler, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği'nden Nilay Küçük gibi isimler nitelikli konuşmaları ile salondakilerin zihnini açmaya katkı sağladılar.

Zirveden çıkarttığım temel sonuçlar; Öncelikle bu işlerin samimiyetle yapılması şart. Sonra yapacağınız faaliyetin işinizle ilgili olmasına özen gösterin. Bir başka konu, faaliyeti ticarileştirmeden yapmanız gerekiyor. Sosyal sorumluluk projesi ararken, hiç yapılmamışı bulmak için zorlamayın kendinizi. Gerekli bir konu ise aynı iş farklı kişi ve kurumlarca defalarca yapılabilir. Ve en önemlisi sosyal sorumluluğa projeden önce başlamanız gerekiyor. Yani fabrika binasını dikerken, üretim yaparken, ürettiğiniz üründe... Çevre ile dost, insan sağlığına zarar vermeyen faaliyetler yapmalısınız ki projelerinizin inandırıcılığı olsun.