CHP’nin 10 doğrusu, 3 yanlışı!

Yüksel BAYSAL 10 Eylül 2017 Pazar, 08:46

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en anlamlı günlerinden biri 9 Eylül'dür.

200 binden fazla askeriyle Anadolu'yu işgal eden emperyalizmin piyonu Yunan ordusu, İzmir'den denize döküldü.

İki gün sonra Osmanlı'nın başkenti Bursa kurtarıldı.

 

****

 

9 Eylül aynı zamanda, dünya tarihinin en eski partilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş günüdür.

Siyaset uğruna bazıları CHP'ye şeytanlaştırmaya çalışmış olsa da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli kırılma anlarını sağlayan bir siyasal geleneğin mirasçısıdır.

 

****

 

Kökleri Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'e dayanan, Osmanlı'nın son kurtuluş umudu İttihat ve Terakki'nin devamıdır.

İktidarda veya muhalefette olduğu süre içinde pek çok yanlış yapmış ama çok önemli tarihsel dönemlere damga vurmuş bir partidir.

 

****

 

Bir, CHP, Cumhuriyet kurulmadan önce var olan bir partidir ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasal hareketin merkezidir.

İki, dünyaya örnek bir eğitim modeli olarak Köy Enstitüleri'ni yaşama geçiren, bu sayede Anadolu'nun köylüsünü aydınlatan bir partidir.

Üç, İkinci Dünya Savaşı'nda 50 milyondan fazla insan ölürken, Avrupa, dahası dünya ateşle, barutla, kanla sıvanırken, Türkiye'yi bu ateşin dışında tutan bir dış politika izleyen siyasal bakışın sahibidir CHP...

Dört, dünya diktatörlüklerle yönetilirken, CHP'nin lideri İsmet İnönü koltuktan inerek, Türkiye'yi çok partili hayata geçiren partinin genel başkanıdır. Dünyada başka örneği de yoktur!

Beş, 1960'taki askeri müdahaleden sonra demokratik bir anayasa ile sivil siyasetin önünü bir kez daha açan partidir. İsmet İnönü olmasaydı, Talat Aydemir başta olmak üzere askerler yönetmeye devam etmek istiyorlardı.

Altı, işçi haklarını, grevli toplu sözleşmeli sendika haklarını Bülent Ecevit'in Çalışma Bakanlığı'nda getiren partidir.

Yedi, yeryüzü sol düşünceyi 200 yıl önce keşfetmişken, 1965 yılında 'Ortanın Solu' kavramıyla Türkiye'yi sol düşünceyle tanıştıran partidir.

Sekiz, 1972 yılında tarihsel liderini, yani İsmet İnönü'yü demokratik bir kongre ile indirip, Bülent Ecevit'i tarih sahnesine çıkaran olgunlukta bir partidir CHP...

Dokuz, 1974 yılında Kıbrıs'ı alarak, Türkiye'ye toprak kazandıran bir siyasal harekettir.

On, 1999 yılında Abdullah Öcalan'ı bu ülkeye getirterek, PKK'nın yenilmesini sağlayan hükümetin başında yine Bülent Ecevit vardır.

Bunlar CHP'nin hanesine yazılacak artılardır.

 

****

 

CHP'nin bu ülkeye yaşattığı olumsuzluklara gelince...

Bir, 'Tek Parti' döneminde despot bir yönetim sergilemiştir. O dönemin yöneticileri ceberut devlet anlayışıyla toplumu bunaltmışlardı.

İki, dindarlara ve dine karşı demokratik kültürün getirdiği anlayışı ve yeterli hoşgörüyü göstermeyen bir siyasal partidir CHP...

Üç, 1994 ve 2001 ekonomik krizinde ülkeyi ekonomik anlamda iflas noktasına getirenlere ortak olan bir partidir CHP...