RES'in yeri değişmiş, Ahmet değil de Mehmet denilmiş!

Yusuf KAYIŞOĞLU 27 Temmuz 2019 Cumartesi, 06:08

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Haberim yok, araştırıp bir bakayım" demişti.

Özkan'ın araştırması ne durumda bilmiyorum ancak o tesis için ÇED raporu olumlu çıkmış.

Müracaatı yapan firmanın Sırabademler Mahallesi, Paşaçayır bölgesine değerli sos metal, tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanım, bakır sülfat üretimi yapması için gerekli ÇED süreci tamamlanmış.

Olumlu rapor almış.

Karar 8 Temmuz'da yayınlanmış.

Yani, Karacabey'e bu tesisin yapılmasının önünde hiçbir engel yok.

Daha önce reddedilen Taşpınar RES Projesi'yle ilgili de olumlu ÇED çıkmış.

Ancak...

Rüzgâr Enerji Santrali'yle ilgili gelişmelere dönük Taşpınar Mahallesi Muhtarı Hasan Uludağ'ın yaptığı bir açıklama vardı.

Muhtar Uludağ, RES projesine başta olumlu görüş bildirdiklerini ancak sonradan elde ettikleri bilgilerle yanıltıldıklarını söylüyordu.

Çevreci derneklerin açtığı davaya daha sonra müdahil olduklarını, yapılan incelemeler sonunda mahkemenin ÇED raporunu iptal ettiğini belirtiyordu.

Yüklenici firmanın kendilerine en yakın rüzgârgülünün köye bin 300 metre mesafede olacağını söylediğini ama yapılan değerlendirmelerde imarlı arsaların içinde rüzgârgülü direklerinin olacağının anlaşıldığını vurguluyordu.

Uluabat gölünün kendileri için nefes olmak anlamına geldiğini, bu nedenle bu manzaranın gölgelenmesini istemediklerini dile getiren Muhtar Uludağ, ikinci ÇED raporuyla ilgili bilgilendirilmediklerini dile getiriyordu.

Sadece...

Taşpınar Mahallesi adresli bir zarfın geldiğini ama kime gönderildiğinin anlaşılamadığını vurguladıktan sonra şu notu düşmüştü:

"Böyle bir bilgilendirmenin doğrudan Taşpınar Muhtarlığı'na yapılması gerekmez mi?

Kime gittiği belli olsun istenmemiş belli ki!..

Zarfı açıp baktığımızda toplantının Unçukuru tarafından yapılacağı bilgisi vardı."

Muhtar bu açıklamasını, çok kaygılandığını dile getirerek bitirmişti.

Kaygılanmakta ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor.

Zira ÇED konusunda yapılan bir şey var.

Projenin yönü biraz değiştirilip tekrar ÇED'e başvurulabiliyor.

Taşpınar RES'le ilgili proje, Taşpınar'a yakın köylerden birisi olan Korubaşı'na kaydırılarak tekrarlanmış.

Sonuç, olumlu ÇED alınmış.

Firma aynı.

Proje aynı.

Mahkemenin iptal ettiği ÇED'i devre dışı bırakan uygulamayla Taşpınar RES'in kurulumunun yolu aralanmış.

İşte yayınlanan karar:

"BURSA ili NILÜFER, MUSTAFAKEMALPASA ilçesi KORUBAŞI MAHALLESİ mevkisindeki GALATA WIND ENERJİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan TAŞPINAR RES (60MWM/60MWE) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiş olup; BURSA Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur."

Kararın yayınlandığı tarih 9 Temmuz.

Firma aynı.

Proje aynı.

Sadece yer değiştirilmiş.

Ahmet değil de Mehmet denilmiş!

Gerçekten olup biteni insan bazen anlayamıyor.

Bu topraklar hepimizin değil mi?

Bu insanlar bizim insanımız değil mi?

Bu nedir şimdi?

Bir devlet kendi insanını katakulliye getirir mi?..