Batı’nın kentlerinden planlama örnekleri 

Ziya GÜNEY 11 Eylül 2017 Pazartesi, 08:19

Batının önemli ve büyük kentlerinde belediyecilik ,şehircilik ve çevre uygulamaları ile ilgili olarak başladığımız ufuk turuna bu hafta İngiltere'nin başkenti Londra ile devam edeceğiz..

Halen Londra'da imar, planlama ve şehircilik konularında 1967 yılında yürürlüğe giren Kentsel değerler yasası uygulanmaktadır.

Bu yasa kentsel yapıda değişimi öngören her yapının çevre değerlerinin korunmasını öngörmektedir.

Belediyeler bu yasaya uymadıkları taktirde imar bakanı tarafından önce uyarılıyorlar, belediyelerin bu tutum ve uygulamaları devam ettiğinin tespiti halinde ise imar bakanınca imar yetkileri ellerinden alınabilmektedir..

Bizde aynı uygulama olsa idi şüphesiz bir tek belediyenin elinde imar yetkisi kalmaz bütün imar yetkileri eskiden olduğu gibi merkezi idarede toplanırdı..

Buradan hemen hatırlatalım ki bizde değişik sebeplerle imar yetkilerini halen elinde bulunduran birçok merkezi idare kurum ve kuruluşlarının karar ve uygulamalarında da salt  şehircilik kriterleri yerine siyasi ve rant  hesaplarının geçerli olduğunu görmekteyiz..

Londra'da tarihi doku ve kentsel çevrede değişiklik yapacak mimari projeler halkın görebileceği yerlere asılarak 21 gün burada asılı kalır, bu konuda anketler düzenlenir ve halkın görüş ve düşünceleri alınır..Hatta bu uygulama mevcut yapıların renk değişimi için dahi geçerlidir..

2004 yılına Methodist Kilisesi bahçesine izinsiz olarak dikilen bir haç'tan dolayı mevzubahis kilise yönetimi ceza ödemek zorunda kalmıştı..

Geçtiğimiz yıllarda ünlü Totenham spor kulübü 40 bin kişilik spor  stadyum yapmak üzere bulunduğu kentin belediyesine müracaat etmiş ancak yeşil alanın ortadan kaldırılacağı gerekçesi ile teklif kabul edilmemişti..

Buna benzer bir olay da yine çok katlı bir otel için yapılan başvuruda yaşanmış ve otelin mimari projesinde  odalardan birinin penceresinin çevre binalardan birinin bahçesine açıldığı gerekçesiyle reddedilmişti..

İngiltere'de bütün imar izinleri belediyeler tarafından veriliyor. Merkezi idarenin yabancı sermayeyi teşvik edici kararları olsa dahi bunları uygulayıp uygulamamak hakkı  belediyelerin yetkisindedir.

Belediyeler imar izinleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlere hiçbir ayrıcalık tanımazlar..

Şayet İngiltere'de kaydı olmayan bir şirket bir belediyeden herhangi bir türde yapı için ruhsat izni istediğinde yerine getirilmesi gerçekten zor birçok bilgi,belge ve teknik doküman istenmektedir..

İngiltere'de yasal engel olmasa da yüksek yapı geleneği bulunmuyor..

Batının planlı ve çağdaş kentlerindeki imar ve şehircilik uygulamalarından örnekler vermeye devam edeceğiz..