ANA ULAŞIM PLANI VE TEMEL İLKELER…

Ziya GÜNEY 01 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:16

Biz uzun yıllardan beri gerek bu sütunlarda gerekse diğer zeminlerde kentimizin ihtiyaçlarına cevap veren  "Ana Ulaşım" ( master ) planın olmadığını, bir taraftan il çevre düzeni ve metropol ölçekte nazım imar planı gibi üst ölçekli planlar yapılırken diğer taraftan da ana ulaşım planının da acilen hazırlanması gerektiğini ifade ediyoruz...

 

Gerçi geçtiğimiz yıllarda kent içi ulaşım planı hazırlandı ancak bu plan Bursa'mızın kent içi ulaşım sorunlarını çözmek için yeterli değildir... Ayrıca dünyadaki kent içi ulaşımdaki gelişmeler dikkate almadan çok dar bir perspektiften hazırlanmıştır...

 

Esasen bugün kentimizin kent içi ulaşımı eskisinden de kötü hale gelmişse bu planın sorunları çözmeye yeterli olmadığının açık bir göstergesidir...

 

Bugün ana ulaşım ( master ) planında dikkate alınmasını gerekli gördüğümüz, bütün gelişmiş batı ülkelerindeki kentlerde esas alınan bazı temel kriter ve ilkeleri kısa başlıklar halinde özetlemek istiyoruz...

 

Daha sonraki yazılarımızda da bu ilkeler ışığında yapılması gerekli çalışmalardan örnekler vermeye gayret edeceğiz...

 

-Öncelikle kent içi ulaşımda bugüne kadar öncelikli olarak motorlu taşıtlar yerine insanların taşınması hedef alınmalıdır.

 

-Kent içi ana ulaşım planı kentimizin metropol ölçekli nazım ve uygulama imar planlarıyla bir bütün olarak hazırlanmalıdır.

 

-Kent içi ulaşım kamu hizmeti olarak düşünülmeli ve öncelik toplu taşıma sistemlerine verilmelidir.

 

-Kent içi toplu taşımada bizim uzun yıllar evvel başlattığımız raylı sistem temel alınmalı ve tramvay ve lastik tekerlekli dikey hatlarla desteklenmelidir.

 

-Kent merkezinde raylı sistem mutlaka yer altına alınmalı (metro) ve belirli noktalarda hafif raylı sistem ile entegrasyonu sağlanmalıdır...

 

-Yine kentimizin belirli noktalarında Monaray ve Finiküler sistemler hafif raylı sistem ile entegre olarak düşünülmelidir.

 

-Ana ulaşım (master) planı, merkezi yönetim temsilcileri, yerel yönetimler, üniversitenin ilgili bölüm temsilcileri, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bilimsel, teknolojik, uzun vadeli ve şeffaf bir yaklaşım ve anlayışla hazırlanmalıdır.

 

-Ana ulaşım planı hazırlanırken kentimizin doğal ve tarihi yapısı dikkate alınmalı ve bu dokuya zarar verecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.

 

-Ana ulaşım planında kentimizin coğrafi ve topografik yapısı yanında ekonomik, kültürel ve turizm potansiyeli de göz önünde tutulmalıdır.

 

-Kent içi ulaşım hızlı, güvenilir, konforlu ve ucuz olmalı ulaşım sistemleri arasında ücret de dahil olmak üzere ahenk ve uyum bulunmalıdır.

 

-Ana ulaşım planında kent içi ulaşım karayollarına ilaveten demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşımı ile de bütünlük içinde ele alınıp entegrasyonu sağlanmalıdır.

 

-Batı ülkelerindeki B.Şehirlerin birçoğunda örneklerini gördüğümüz kent merkezine motorlu vasıtaların sokulmaması veya girişin sınırlandırılıp zorlaştırılması uygulamaları kent içi ulaşım planında mutlaka yer almalıdır.

 

-Toplu taşım araçları ve sistemleri özürlü ve engellilere uygun bir biçimde düzenlenmelidir.

 

-İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul kent içi trafiğini rahatlatmak için Avrupa'dan gelen tırları kent içine sokmadan Ro-Ro gemileri ile Ambarlı'dan deniz yolu ile Mudanya'ya aktarma projesini engelleyici tedbirler alınmalıdır.

 

Kent içi ulaşım planlanmasının önemli bir ayağı da trafik düzenlemeleridir ki bu konuya da başka bir yazımızda değineceğiz...