BATI KENTLERİ VE BURSA’DA KENT İÇİ ULAŞIM

Ziya GÜNEY 24 Nisan 2017 Pazartesi, 06:26

Kentlerimizin özellikle de büyükşehirlerimizin en önemli sorunlarından birisi hiç şüphesiz kent içi ulaşımdır. Kentimiz de bu sorunlardan nasibini fazlasıyla almaktadır... Geçen günlerde dünya ölçeğinde yapılan bir araştırmada, İstanbul dünyanın 2. büyük trafik sorunlu kenti çıkarken, Bursa da ülkemizdeki 2. büyük trafik sorunlu kenti olarak belirlenmiştir.

Şüphesiz bu konuda bugüne kadar başta bizim dönemimizde fizibilite ve projelerini yaptırdığımız, inşaatına başlama aşamasına getirdiğimiz hafif raylı sistem olmak üzere birçok yatırım gerçekleştirilmesine rağmen kent içi ulaşımda bir rahatlık sağlanamamıştır.

Nitekim gerek ulusal gerekse uluslararası araştırmalar da bunu göstermektedir.

Bunun; yeni yolların açılmaması, bizim uzun yıllardan beri her zeminde dile getirdiğimiz kent merkezinde trafiğin bir bölümünü yer altına indirecek metro inşasına başlanılmaması, raylı sistemin yeni hatlarının gecikmesi vs gibi birçok  sebebi vardır..

Bu konulardaki görüş ve düşüncelerimizi, bu zeminler de dahil olmak üzere birçok  yerde dile getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz...

Bizim burada gündeme getirmek istediğimiz konu, kent içi trafikle ilgili yeni projeler değil mevcut sistemdeki aksaklıklar ve bu sistemin Batı ülkelerindeki kentlerde nasıl çalıştığıdır. Bu kentlerden bazı örnekler vermek istiyoruz...

Özellikle bizdeki hafif raylı sistemdeki bazı aksaklıklar ve yanlış uygulamalardan başlayalım;

Raylı sistemin kent merkezi ile bağlantılı olmaması, (kent merkezine yer altı metrosu yapılmaması) raylı sistemin özellikle başlangıç duraklarındaki otopark yokluğu, vagon sayısının yetersizliği, hafif raylı sistem duraklarının 5'li değil 4'lü katarlara göre yapılması ve kapasitelerinin yetersizliğinden ötürü özellikle pik saatlerde vagonlara balık istifi yolcu alınması, abonman ve akıllı kartlar uygulamasının yarattığı kargaşa, raylı sistem duraklarından yakın semtlere dikey hatların (otobüs minibüs tramvay vs) kurulamaması vb. gibi...

Gerek bu eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi gerekse işletme ve akıllı kart sisteminin oturup gelişme ve yaygınlaşmasına faydalı olur düşüncesiyle AB'nin bazı büyük kentlerindeki toplu taşım işletme ve fiyatlandırma uygulamalarından örnekler vermek istiyoruz...

 

Almanya-Berlin: Berlin Almanya'daki birçok kent gibi metro, otobüs tramvay ile örülmüş müthiş bir ulaşım sistemine sahiptir. Bir biletle 2 saat içinde bütün toplu taşım araçlarından istifade edilebilir.

Berlin'i ziyaret eden turistler için Welcome Card (Hoşgeldiniz kart) 72 saat boyunca bütün ulaşım ağında sınırsız geçerli olup kentteki müze, ören yeri girişlerinde % 50 indirim sağlar.

Berlinliler için 3 aylık 'freizeit' tabir edilen abonman kartı bütün vasıtalarda geçerlidir.

İngiltere-Londra: Avrupa'nın en köklü metro sistemine sahip Londra'da kent içi ulaşım sisteminin işletilmesi bütünü ile özel sektördedir. Standart kartın abonman, çocuklar ve aileler için değişik ve indirimli çeşitleri kullanılmakta olup çocuklara ücretsiz ulaşım imkânı sunulurken öğrenciler ise % 30 indirimlidir.

İspanya-Madrid: İspanya'nın başkenti Madrid'de sistem Madridlileri aylık veya yıllık abonman kullanmaya yönlendirmektedir ki bu şekilde fiyatlar üçte bir oranında düşmektedir. Öğrencilere indirim % 30'dur.

Fransa-Paris: Avrupa'nın en pahalı başkentlerinden birisi olan Paris'in kent içi ulaşımda yakaladığı yüksek standart tartışılmaz. Raylı toplu taşıma sistemi, kentin her noktasına hatta komşu yerleşim birimlerine kadar uzanmaktadır. Toplu taşım idaresi aylık ve yıllık abonman kartı kullanımını teşvik etmekte ve bu suretle de yolculukların fiyatları üçte bir oranında düşmektedir. Öğrencilere fiyat indirimi % 30'dur.

İtalya-Roma: Diğer AB ülkelerinde olduğu gibi Roma'da da abonman kartı kullanımı yolculuk ücreti dörtte bire, hatta daha ucuza düşürülebilmektedir. AB'de en ucuz toplu taşım ücreti ödenen şehirlerinin başında, Avrupa'nın en eski ve güzel kenti Roma gelmektedir.

-Bütün bu ve diğer büyük kentlerin tamamı yaygın, konforlu ve düzenli bir kent içi toplu ulaşım sistemine sahiptir.

-Bu kentlerin birçoğunda toplu taşıma sistemleri ihtiyacı karşılayacak şekilde 24 saat faal olarak çalışmaktadır.

-Yine bütün bu kentlerde toplu taşıma araçlarının bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak yapılmakta, ortalama 2-3 yılda bir otobüs filoları yenilenmektedir.

-Bu kentlerin tamamında metro, raylı toplu taşıma sisteminin ana unsuru, yani omurgasıdır. Otobüs ve tramvay, metroya destek olan yan sistemdir.

 

Avrupa kentlerinde bisiklet yolları kentlerin olmazsa olmazları arasındadır. Paris'te, Berlin'de Helsinki'de, Londra'da bisiklet yollarını güvenle kullanıp bisikletle istediğiniz her noktaya gidebilirsiniz...

Gerek Bursa gerekse diğer büyük kentlerimizde de yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız uygulamaların ışığında;

-Etkin, ucuz haftalık, aylık, yıllık ve aile abonman sistemi kurulmalı,

-Raylı sistem biletleri; kamu, özel,dolmuş bütün ulaşım araçlarında geçerli olabilmeli,

-Toplu taşım araçları her zaman bakımlı ve temiz tutulmalı,

-Toplu taşım araçları aktarma araçları da dahil olmak üzere 24 saat esasına göre çalışmalı,

-İnsanlar toplu taşım araçlarının içerisinde özellikle sabah ve akşamın pik saatlerinde balık istifi halinde değil, insan gibi taşınmalı ve trafikte özel veya öncelikli şeritlerden gidip gelebilmelidir.