Batı OSB ve çevre düzeni planı

Ziya GÜNEY 24 Temmuz 2017 Pazartesi, 08:44

-1998'de onaylanıp yürürlüğe giren 'Eski İl Çevre Düzeni Planı' yerine 2010 yılında 'Yeni İl Çevre Düzeni Planı' çalışmaları geniş katılımla başladı ve 2012'de tamamlanıp onay için ilgili bakanlığa gönderildi...

-5 yıldan fazla süreden beri bu plan bakanlıkça onaylanmadı. Halen eski çevre düzeni planı geçerli... Acaba Batı OSB'nin yapımı kesinleşince 'Bu plana dahil mi edilecek?' diye bir soru akıllara gelmiyor değil...

-Bu planın hazırlık döneminde gerek Kent Konseyi'ndeki gerekse Büyükşehir zeminlerindeki bütün toplantılarına katılıp bu konulardaki görüş düşünce ve endişelerimi sözlü ve yazılı olarak dile getirdik.

-Bursa 2030 Çevre Düzeni Planı'nda ilke olarak kentimizde yeni sanayi bölgesi kurulmaması benimsendi.  

-Ancak sanayi bölgelerindeki mevcut boş kapasitelerin değerlendirilmesi ve öncelikle de sanayimize rekabet gücü kazandıracak ileri teknolojideki yatırımlar ile teknoparkların kurulması öngörüldü.

Bu ilke kararlarına rağmen 6-7 sanayi bölgesi ıslah OSB'ye dönüştürüldü...

Mevcut OSB'ler ve sanayilerin yarattığı başta çevre kirliliği olmak üzere çeşitli sorunları devam ederken...

BATI OSB (İLERİ TEKNOLOJİ OSB-TEKNOSAB)'IN KURULUŞU GÜNDEME GETİRİLDİ...

-Kurulmasına çalışılan 1270 hektarlık bir alanı kapsayacak Batı OSB'nin % 30'u Nilüfer % 70'i de Karacabey sınırları içinde kalmaktadır...

-Nilüfer'de Badırga ve Çatalağıl yerleşim birimleri ile Karacabey'de Taşpınar, İkizce, Orhaniye Muratlı ve Karakoca arazilerinin bir bölümü kurulacak OSB alanı içinde kalmaktadır... Bu bölgeler halen geçerli olan 1998 onaylı 1/100 binlik çevre düzeni ve alt ölçekli 1/25 bin ölçekli nazım planlarda, tarımsal niteliği korunacak alan, diğer tarım ve orman alanlarında kalmaktadır.

-Yine bu bölgeye ait 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise mevzubahis alana benzer nitelikte fonksiyonlar verilmiş olup, orman alanı, tarımsal niteliği korunacak alan, diğer tarım alanı, ilk ve orta öğretim tesis alanı, park ve dinlenme alanı, yönetim merkezi olarak planlanmıştır...

-Bölgeye ait arazilerin toprak sınıfı ise şöyledir;

1. sınıf     %0,1

2. sınıf      %16,4

3. sınıf    % 81,4

4. sınıf      %1,7

-Bu arazilere de sulama imkanı sağlandığında bu alanlarda Bursa iklimine uygun her türlü meyve ve sebze yetiştirilebilir.

-Bu alanın %80'i 5403 sayılı Toprak Yasası'na göre KORUNMASI ZORUNLU KURU MUTLAK TARIM ARAZİSİDİR.

Bu alanın % 10'u yerleşim, % 6'sı çayır, % 4,8'i meradır. Yalnız % 0,3'ü tarıma elverişli değildir.

-2030 Çevre Düzeni Planı'nda korunacak alanlar doğal değerleri sebebiyle yasalarla tanımlı korunacak alanlar-tarım arazisi olarak planlanmıştır...

-Ayrıca bu bölge DSİ sulama proje alanı olarak belirlenmiştir...

Bu sebeple 2030 Çevre Düzeni Planı'nda ilke olarak tarım, mera ve sulanacak alanların korunması kararı getirilmiştir.

Bütün bu sebeplerle;

Batı OSB Bursa'nın anayasası niteliğindeki gerek halen yürürlükte bulunan 1998 onaylı 2020 Çevre Düzeni Planı'na gerekse onay bekleyen 2030 Çevre Düzeni Planı'nda belirlenen ilke ve birçok plan kararlarına da uygun değildir.

2030, 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda yeni bir OSB yer almamaktadır...

-ISLAH OSB'LER İLE SAYILARI 20'Yİ BULAN VE 4000 HEKTARLIK MEVCUT OSB'LERİN BOŞ KAPASİTELERİNİN (YAKLAŞIK 2000 HEKTAR ALAN) DEĞERLENDİRİLEREK KENTİMİZDE BAŞTA TARIM ALANLARI VE EKOLOJİK DEĞERLERİMİZ DAHA FAZLA TAHRİP EDİLMEMELİ,

-YENİ NÜFUS ARTIŞI İLE BİRLİKTE BAŞTA ULAŞIM TEKNİK VE SOSYAL ALTYAPIDA ESASEN YETERSİZ OLAN SORUNLARA BATI OSB İLE YENİLERİ EKLENMEMELİDİR...