BURSA MARKA KENT  PROJESİ

Ziya GÜNEY 16 Nisan 2018 Pazartesi, 06:39

2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ülkemiz ölçeğinde marka kentler proje çalışması başlatmıştı.

Bu projeye göre aralarında kentimizin de bulunduğu 15 il, turizm gelirlerini artırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve 2007 - 2013 eylem planı kapsamında marka kent olarak seçilmişlerdi.

Bu proje çerçevesinde kentimizde Bursa İslam Eserleri Müzesi, Yeşil Türbe, Hanlar bölgesi, Oylat ve Çekirge kaplıcaları, Uludağ Milli Parkı, ipek dokumacılığı ve çinicilik öncelikli turizm çekim noktaları olarak belirlenmiş ve 2023 yılına kadar bu projelere en az 50 milyon TL yatırım yapılması planlanmıştı.

Buna ilaveten Bursa'nın da içinde bulunduğu 15 kentten en kısa zamanda marka kent projelerini hazırlayarak bakanlığa gönderilmesi istenmişti.

2008 yılı içinde Bursa Valiliği koordinatörlüğünde kentimizin marka kent olması ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere Büyükşehir, Kent Konseyi, Uludağ Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir komisyon kuruldu.

Bu komisyonun hazırladığı 'Marka Kent Eylem Planı Taslağı' başta Büyükşehir Kent Konseyi olmak üzere birçok zemin ve sivil toplum kuruluşunda tartışılarak son şeklini aldı ve ilgili bakanlığa gönderildi.

Aradan geçen 5 yıllık sürede bu eylem planının hayata geçirilmesi ile ilgili ciddi bir çalışmanın yapıldığına dair kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu konuda geçen yıl CNBC-e de Bussines dergisi 34 kritere göre ülkemizdeki kentlerin yaşanabilirlik araştırmasını yayınladı.

Bu araştırmada 34 kriterden bazıları şunlardı.

Suç oranı, deprem riski, kültür, sanat ve spora ilgi, çevre kirliliği, kent içi trafik, insan başına düşen yeşil alan miktarı, kişi başına düşen doktor ve hastane yatak sayısı, eğitim düzeyi, bankalardaki mevduat, kişi başına düşen araç sayısı, kişi başına elektrik tüketimi vb.

Bu kriterler dikkate alınarak yapılan araştırmada üzülerek ifade edelim ki Bursa ülkemiz ölçeğinde 22. sırada bulunmaktadır.

Buna benzer bir çalışma da Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından Dünya Sağlıklı Kentler Projesi adı altında yürütülüyor.

Bursa'nın da üye olduğu Dünya Sağlıklı Kentler Projesi'nde ise trafik kazaları, sürdürülebilir kalkınma, çevresel konular, alkol, aktif yaşam, beslenme, kadınlar, özürlüler, uyuşturucu ve sigara gibi kriterlere bakılmaktadır.

Kentimizin bu kriterler açısından da birkaçı hariç, uluslararası standartların çok altında kaldığını söylemeye gerek yok zannediyoruz.

Gerek yaşanabilirlik gerekse Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlıklı Kentler Projesi'ndeki standartlar açısından çok alt sıralarda bulunan kentimizde bir taraftan bu olumsuzluklara Demirtaş OSB'de termik santral kurulması, Nilüfer İnegazi Mahallesi'ndeki yeşillikler içerisinde tarım arazileri üzerine çimento fabrikası kurulması ve kentimizin batı bölgesinde yine tarım arazilerine 1270 hektarlık yeni OSB kurulması gibi özellikle çevre kirliliği açısından yeni sorunlar yaratacak projeler hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Diğer taraftan da UNESCO'nun geçen günlerde Hanlar bölgesi, Cumalıkızık ve Sultan külliyelerini Kültür Mirası Listesi'ne alması, kentimizin marka değerine önemli katkılar sağlayacaktır...