BURSA'NIN ÖNEMLİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ...

Ziya GÜNEY 06 Kasım 2017 Pazartesi, 05:43

SAYIN ALİNUR AKTAŞ'A AÇIK MEKTUP

SAYIN BAŞKANIM;

Öncelikle yeni görevinizi bir daha en içten dileklerimle tebrik ediyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Gerek yurt dışı gerekse yurt içindeki uzun yıllar süren Yerel Yönetimler (Belediyecilik, şehircilik ve çevre) konularındaki teorik ve pratik  tecrübelerimden esinlenerek kentimizin sorunları ve çözüm yolları hakkındaki görüş ve düşüncelerimi aşağıda kısa başlıklar halinde özetlemiş bulunuyorum...

-1998 Çevre düzeni planı günümüzün sorunlarını çözmeye tam anlamıyla yeterli olamamaktadır. 2010-2012 yılları arasında benim de katıldığım 2 yıl süren çalışmalarla tamamlanan kentlerin anayasası niteliğindeki Bursa 2030 yılı Çevre düzeni planı aradan geçen 5 yıldan fazla süre içerisinde onanmamıştır.

Bir an önce ilgili Bakanlık tarafından onanması için gerekli girişimlerde bulunulmasını ve hemen arkasından da 1/ 25 bin ve 1/5 binlik nazım imar planların tamamlanması son derece önem taşımaktadır.

-Kentimizin en önemli ve öncelikli sorunlarından birisi olan kent içi ulaşımda, ulaşımın omurgasını teşkil eden Kent İçi Hafif Raylı Sistem ile entegre olarak kent merkezinde trafiğin bir bölümünü yer altına indirecek Metro inşasının etüt ve projelerine acilen başlanılmalıdır. Bu konuyu 1978'den beri birçok zeminde dile getirmeye çalışıyoruz.

-Bizim de fizibilite ve proje aşamalarında belirleyici görevler üstlendiğimiz Hafif Raylı Sistemin mevcut kapasitesini önemli oranda arttırabilmek için katardaki vagon sayısını 4'ten 5'e çıkarmak, buna paralel olarak da durak boylarını arttırmak, elektrifikasyon, ray hatlarının revizyonu  vs.  gibi  değişiklikleri bir an önce gündeme getirmek gerektiğine inanıyoruz.

-Ayrıca HRS duraklarının yakın çevresinde (yürüme mesafesinde)  özel arabalar için açık otopark yapılması ve doğu batı aksındaki HRS batçıkları üzerinde hemzemindeki kavşaklarda kuzey-güney trafik yoğunluğunun yonca yaprağı veya benzeri yöntemlerle çözülmesi...

-Santral Garaj -Otobüs terminali hattının tramvay yerine HRS'ye dönüşmesi, Demirtaş OSB ve Ovaakça-Demirtaş yerleşim birimine uzatılması ciddi olarak düşünülmelidir. Bizim yerel yönetimlerde görevde olduğumuz dönemde 1990 yılında Alman Ober Mayer firmasına yaptırdığımız fizibilitede bu hat HRS olarak fizibil çıkmıştı.

-Kentsel dönüşüm özellikle Nilüfer'de tam bir kaos ve kargaşaya dönüşmüştür. Büyükşehir'den Bakanlık'tan alınan yetkiye istinaden onaylanan nazım plan değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın  belirlediği şartlara uymamaktadır...

Şöyle ki plan değişiklikleri ada bazında değil parsel bazında yapılmakta, 0.50 emsal artışlarına plan notları ile büyük oranlarda aşılmakta artan yoğunluğun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı düşünülmemekte ve mevcut yeşil alanlar dahi ortadan kaldırılmaktadır.

Müteahhit veya evleri kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza yurt dışında örneklerini gördüğümüz gibi ucuz kredi verilerek KDV muafiyeti sağlanarak ilave yoğunluk dolayısıyla  kat artışını asgariye indirmek mümkündür.

-Bu konuda merkezi idare nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını, teknik alt yapı için de BUSKİ'nin program ve bütçe hazırlıklarına şimdiden başlanılmasını, deprem anındaki toplanma bölgelerinin korunmasını önemli görüyoruz.

-Bursa ulaşım master planında Nilüfer ile ilgili ciddi hiçbir çözüm yer almamaktadır. Daha şimdiden özellikle ana arterlerde Nilüfer'de trafik durma noktasına gelmiştir. Bu sebeple Bursa Ulaşım Master planı ile Nilüfer entegre hale getirilmeli ve yeni alternatif yollar açılmalıdır.

-İstanbul 2009 yılı onaylı İl Çevre Düzeni planında kirletici sanayilerin ve yeni nüfusun Başta Bursa çevresi olmak üzere Trakya ve çevredeki illere kaydırılması öngörülmüştür.

Kirletici sanayilerin kentimize gelmesi önlenmeli, yeni sanayi bölgesi açmak yerine mevcut sanayi bölgelerindeki önemli orandaki boş kapasiteler değerlendirilmelidir.

-Kısacası İstanbul İl çevre düzeni planının Bursa'ya olumsuz etkileri konusunda gerekli önlemler bir an önce alınmalı, Bursa İstanbul'un arka bahçesi olma konumundan çıkarılmalıdır.

-Kentimiz içme suyu şebekesine çeşitli sebeplerle Bursa Ovası'ndaki derin kuyulardan direkt olarak su pompalanmakta ve doğancı ve Nilüfer barajlarından gelip Dobruca içme suyu arıtma tesisinden geçerek şehir şebekesine verilen içme suyumuzun kalitesi hem fiziksel hem de kimyasal olarak bozulmaktadır. Bu konuda tedbirler alınmasını ve derin kuyulardan şebekeye basılan suyun gerekli analizlerden geçirilerek şebekeye verilmesi sağlanmalıdır.

- Kentimizde esasen büyük ölçüde kaybettiğimiz tarım alanları, ormanlarımız ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizdeki meraların korunmasına özel bir önem ve ağırlık verilmelidir.

 

Saygılarımla

-Nilüfer Belediyesi Kurucu Başkanı  ( 1989-1994 )

-Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı