BÜYÜKŞEHİR VE ULUDAĞ MASTER PLANI

Ziya GÜNEY 30 Nisan 2018 Pazartesi, 06:06

Kısa bir süre önce Bakanlar Kurulu kararı ile Uludağ'da 36 hektarlık Oteller Bölgesi, 310 hektarlık kayak pistleri ve 130 hektarlık Sarıalan Bölgesi olmak üzere toplam 476 hektar alan milli park hudutları dışına çıkarılarak bu alanlarla ilgili her türlü yetki ve sorumluluk Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildi..

Gerek Bursa kamuoyundan gerekse yerel medyadan gelen tepkiler üzerine 1 Nisan 2006 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 130 hektarlık Sarıalan Bölgesi tekrar Uludağ Milli Park sınırları içerisine alındı..

Uzun yıllardan beri her zeminde dile getirdiğimiz Uludağ'ın Büyükşehir sınırlarına dâhil edilerek yetki kargaşasına son verilmesi çok geç de olsa Bursa Büyükşehir sınırlarının 2004 Temmuz ayında genişletilmesi ile gerçekleşti.

Bundan sonra Uludağ'da yapılacak en önemli ve öncelikli iş; klasik kent planlamasının dışında farklı özellik ve disiplinleri bünyesinde barındıracak bir planlama birimi kurup master plan yapmaktır.

Büyükşehir bünyesinde ve koordinasyonunda kurulacak bu birimde BUSKİ, Üniversite, ilgili resmi kurumlar, İl Özel İdaresi, meslek odaları ve uzman özel kuruluşlardan da faydalanılabilir.

Esasen geçen yıllarda Yerel Gündem 21, Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanlığı ve Bursa Orman Mühendisleri Odası'nın birlikte yürüttükleri BM küresel fonundan da desteklenen "Uludağ'ın Bitki Çeşitliliğinin Korunması" projesi de yürütülmektedir.

Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Kaynak'ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda ülkemizde bulunan yaklaşık 12 bin çeşit bitki türü yanında Uludağ'da 137 çeşit endemik (dünyada yalnız bu bölgede yetişen) bitki türü olduğu tespit edilmiştir.

Bu endemik bitkilerin yanında Uludağ'da değişik bölgelerde özel çam türleri, yayvan yapraklı ağaçlar ve yer bitkileri vb. bulunmaktadır.

Bu gerçeklere ilaveten Uludağ'daki yerleşim bölgesinde yılların ihmali ile her geçen gün artan plansız ve çarpık yapılaşma olmak üzere ulaşım, haberleşme, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi, enerji ve otopark gibi altyapı problemleri çözüm beklemektedir.

Uludağ'da kentimiz için hayati öneme sahip içme suyu rezerv ve kaynaklarının kirlenmesini önleyecek tedbir ve kararlar planlamanın ana hedeflerinden birisi olmalıdır.

Yapılacak planlamanın önemli fonksiyonlarından birisi de kentimiz ve hinterlandında yaşayan hemşehrilerimiz ile Uludağ'ı hem fiziki hem de manevi olarak yakınlaştırıp 4 mevsim 12 ay barışık tutmak olmalıdır.

Teleferiğin Sarıalan'dan Oteller Bölgesi'ne kadar uzatılması da gerek planlama bütünlüğü gerekse turizm potansiyeli açısından son derece faydalı olmuştur.

Kentimizin simgesi olan Uludağ'ı; farklı iklimi, topoğrafik ve jeolojik yapısı, zengin orman varlığı ve bitkisel özellikleri ile değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Gönül Kaynak'ın da belirttiği gibi Batı ülkelerinde örneklerini gördüğümüz "açık hava doğa müzesi" haline getirmek gerekir.

Büyük bir iç ve dış turizm potansiyeline de sahip olacak bu projeyi gerçekleştirmenin yolu da en kısa sürede Uludağ Master Planı'nı son gelişmelere göre revize etmekten geçmektedir...