KENTLERİMİZ VE STRATEJİK BAKIŞ

Ziya GÜNEY 05 Şubat 2018 Pazartesi, 06:08

21. yüzyıl başlarında Batılı gelişmiş ülkelerin kentlerinin birçoğunda yeni havaalanları, yeni metro şebekeleri, limanlar, kent içi trafiği rahatlatacak çok katlı ekspres yollar, raylı ulaşım sistemleri, teknoparklar, çağın en son teknolojileri ile donatılmış haberleşme ve bilişim sistemleri, saatte 400 km hız yapan trenler birbiri ardına hizmete sokulmakta.

Yeni küresel dünyanın bankacılık, sigortacılık, ticaret, bilim, mühendislik gibi uluslararası kurumları da böylesine altyapısı gelişmiş merkezlere kısa sürede gitmektedirler...

Ayrıca bu altyapının üzerinde spor, sanat, kültür, turizm gibi etkinliklerin de hızla geliştiğini görüyoruz.

Kentlerin çevrelerinde oluşturulan yeşil kuşaklar içerisinde insan başına 20-30 m2'yi bulan aktif yeşil alanlar kent insanının daha sağlıklı, daha mutlu olmasını sağlıyor.

Bu ortamlarda yetişen çocukların beden ve ruh sağlığı gelişmekle kalmıyor onlara yeni ufuklar açıyor, yaratıcılıklarını ön plana çıkarıyor.

Bizim bugünkü model, anlayış ve uygulamalar ile kentlerimizi, dünya 3. liginden süper lige çıkarmamız mümkün değildir.

Biz kentlerimizde birçok önemli kararları, kapalı kapılar arkasında siyasilerin etki ve tesiriyle alıyoruz. Belediye meclisleri komisyonlar vs kağıt üzerinde kalmaktan öteye geçmiyor.

Başka bir ifade ile önce birtakım mahfellerde kararlar veriliyor yasal kurullara kararları onamak kalıyor.

Bizdeki büyümenin gelişme anlamını da taşıması için sistemli, planlı, programlı ve disiplinli bir düzeni olması gerekir.

Bizde büyüme adına irili ufaklı bütün yerleşim birimlerimiz ve çevrelerini urlar sardı ve halen de sarmaya devam ediyor.

Öncelikle kentlerimizin sorunlarını günlük ve parsel ölçeğinde çözüme kavuşturma anlayışından uzak, uzun vadeli planlama ve stratejik bakış açısı ile değerlendirmek ve çözümleri bu yaklaşımlarda aramak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz...