TERMİNAL HATTINA NEDEN TRAMVAY!..

Ziya GÜNEY 03 Nisan 2017 Pazartesi, 06:28

Geçen günlerde (10 Haziran'da) Bursa merkezi ile Yalova yolu üzerindeki Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında çalışacak olan tramvay ihalesi gerçekleştirildi.

Biz 1989-1994 döneminde, Bursa'da yerel yönetimlerde görevde iken 1992 yılında Alman OberMayer firmasına Bursa'nın kent içi ulaşım etüdünü yaptırmıştık.

Bu ulaşım etüdünde, kent içi trafikte en fizibil toplu taşım aracının Hafif Raylı Sistemi olacağı ortaya çıkmıştı..

Bu fizibiliteye göre de Bursa Hafif Raylı Sistem Projesi (BHRS) yine aynı firmaya yaptırılmıştı. Projede sistemin batı ve güney - kuzey dağılım noktası olarak da eski Santral Garaj'da -2 kotu belirlenmişti.

Sistem Nilüfer'de Mudanya yolunda Geçit'e, İzmir yolunda da Uludağ Üniversitesi'ne kadar uzanacaktı. Bu hatlardan Üniversiteye kadar olanı tamamlanmış ancak Mudanya yolu üzerinde ise Emek'te kalmıştır.

Doğuda ise bazı eksiklikler ile projede öngörülen Kestel'e kadar ulaşmıştır.

Ancak bu süre içerisinde HRS projesinin kavşak noktası olan eski Santral Garaj'da plan değişiklikleri yapılmış ve bizim projemiz değiştirilerek burası ucube (Kent Meydanı) haline getirilmiş AVM çılgınlığından da nasibini almıştır.

Buradaki HRS durağı (Osmangazi) doğu tarafa kaydırılmıştır.

Bizim projemizde, eski Santral Garaj'da yer altında eksi 2 kotundaki durakta raylı sistemin dağılımı olacak, -1 kotunda kentimizin tarihi ve kültürel değerleri teşhir edilip zemin katta da bu bölgenin ihtiyacı olan rekreasyon alanı düzenlenecekti.

Bu dağılım noktasından bir hat da HRS olarak Terminal'e bağlanacaktı.

Ancak yapımına 2010'da başlanıp 2012 yılında tamamlanan Bursa yeni ulaşım master planında, bu hattın HRS yerine tramvay ile bağlanması kabul edilmiş, bizim ve diğer bazı STK'ların bu konudaki bütün çabalarına rağmen bu karar değişmemiştir.

Bundan yaklaşık 20-25 yıl önce fizibil çıkan ve bu güzergah üzerindeki bölgelerde ticaret ve konutun dolayısıyla nüfus yoğunluğunun günümüzde çok arttığı dikkate alınırsa bu nüfusun, taşıma kapasitesi çok sınırlı olan tramvayla taşınması mümkün değildir.

Kaldı ki bu aks üzerinde gerek resmi kurum gerek ticari gerekse de konut artışları hızla devam etmektedir. Ayrıca HRS'yi kaldırıp yerine tramvayı koyarken Terminal'in hemen karşısında bulunan Demirtaş OSB ve yerleşim biriminde, bugünkü ve gelecekteki nüfus projeksiyonunu da dikkate almak gerekirdi.

Bunlardan dolayı bu hattaki toplu taşıma sorununu tramvayla çözmenin mümkün olamayacağı kısa süre içerisinde görülecek ancak o zaman da vakit çok geçmiş olacaktır.

Bizce tramvay ihalesi iptal edilerek ulaşım master planında gerekli değişiklikler yapılmalı, bu hattın ilk projede olduğu gibi HRS'ye dönüşmesi sağlanmalıdır.