Yeni yağış rejimi ve alınması gerekli tedbirler

Ziya GÜNEY 06 Ağustos 2018 Pazartesi, 06:15

Son yıllarda ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede yağış rejimi değişti... Yaz mevsiminin ortasında bölgesel şiddetli yağmurlar yağıyor, bu yağmurlar da gerek tarımda gerekse irili ufaklı yerleşim yerlerinde önemli can ve mal kayıplarına sebep oluyor.
Bu nedenle benzer yağışlardan etkilenen birçok ülke, bu yağış rejimine göre yeni üretim planlamasına geçiyor.
Bunun dışında da özellikle kentlerimizin çevrelerinde dere yataklarına ve yakın yerlerde yapılan yapılar büyük zarar görüyor, binalar yıkılıyor, insanlar evsiz barksız kalıyor özellikle de kentlerimizin kotu düşük semtlerini seller basıyor.
Bu konuda gerek merkezi idarenin gerekse yerel yönetimlerin yapması gereken çalışmaları kısa maddeler halinde özetlemek istiyoruz...

-Öncelikle tarım teşkilatlarımız yeni yağış rejimine göre üretim planlaması yapmalıdır.
-Son yıllarda kentlerimizin özellikle düşük kotlu semtlerini sık sık su basmaktadır. Bu sebeple bugüne kadar birçok defa çeşitli zeminlerde dile getirdiğimiz gibi kent merkezlerine asfalt yerine parke taşı döşenmelidir.
Bu şekilde suyun bir bölümü zemine gidecek ve kent içerisinde çeşitli sebeplerle kuruyan ağaçlık ve yeşil alanların kökleri sulanmış olacak, düşük kotlu semtlere gidecek olan su miktarı da nispeten azalacaktır. 
-Henüz birkaç büyükşehrimizde bile tamamlanmayan yağmur suyu kolektör inşaatları bir an önce devreye sokulmalıdır.
-Yaz aylarında ise asfaltın sıcaklığı ile kent merkezlerinin en az birkaç derece daha fazla ısınması önlenecektir
- Yerli ve daha ucuz bir inşaat malzemesi olan parke taşı ham maddesi, hem daha sağlıklı ve dayanıklıdır.
-Parke taşının onarılması yerine monte edilmesi daha kolaydır. 
-Gelişmiş Batı kent merkezlerinde bu yöntem (Fussgangerzone) yayalaştırılmış motorlu vasıtaların girmesi yasak olan meydan ve caddelerde uzun yıllardan beri uygulanmaktadır.
-Bütün bunlara ilaveten dere yatakları ve benzeri yerlere kesinlikle yapı ruhsatı verilmemeli ve bu bölgelerdeki kaçak yapılar daha sıkı bir şekilde denetlenmelidir.

-"Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki Allah affeder, bazen insanlar da fakat doğa hiçbir şeyi affetmez!"
William James