Avrupa kıtasında 'Osmanlı' izleri...

Avrupa çok eski çağlardan beri farklı Türk boylarının yurdu oldu. Hunlar, Avarlar, Kumanlar, Peçenekler, Bulgarlar, Hazarlar ve en nihayetinde de Osmanlılar Avrupa'ya yerleşip burada kalıcı eserler ve izler bıraktı. 1352 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın bugünkü Gelibolu'da bulunan Çimpe Kalesi'ni fethetmesiyle başlayan ilerleme Osmanlı ordusunun Viyana kapılarına kadar ulaşmasına değin devam etti. 1912'de Balkan Harbi sonrasında Avrupa'daki topraklarının Doğu Trakya hariç tamamını kaybeden Osmanlı'dan geriye Macaristan'dan Yunanistan'a uzanan geniş bir coğrafyada çok sayıda mimari eser kaldı. Beş asır boyunca Avrupa'nın farklı bölgelerinde hakimiyet kuran Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan bazı eserlere ve kentlere birlikte bakalım.

GÜNCEL, 16 Nisan 2021 Cuma

Yüzyıllar boyunca Rumeli eyaleti olarak anılan Osmanlı'nın Avrupa toprakları zaman içinde artan nüfus ve dönemin siyasi, ekonomik koşulları doğrultusunda farklı bölgelere de ayrıldı. Pek çok tarihçi tarafından bir Balkan imparatorluğu olarak anılan Osmanlı'nın 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar hüküm sürdüğü bu coğrafyada sayısız esere imza attı.

İki günü aynı anda yaşayan ülke Kiribati!
Çernobil'de büyük tehlike: Nükleer reaksiyonlar yeniden başladı