Hindistan'da genleri hiç karışmamış son kabile!

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde ıssız bir vadide Aryanlar adıyla bilinen bir kabile yaşıyor. Bu kabilenin üyeleri yeryüzünde "saf kan" denebilecek, genleri hiç karışmamış son kuşak olabilir. Çoğu kişi için 'Aryan' kelimesi olumsuz anlam içerir. Kelimenin kökeni Sanskritçe'de "soylu kişi" anlamına gelen "arya" sözcüğüne dayanıyor.

DÜNYA, 30 Mart 2021 Salı

Orta Asya'dan Hindistan'a ve İran'a göç etmiş insanların konuştuğu Hint-Bugün Hindistan ve Pakistan toprakları içinde yer alan İndus Nehri vadisinde yaşamış insan toplulukları bu isimle biliniyor.

Bursa vekili çiftçiye ses oldu: Borçları uzun vadeli yapılandırılmalı!
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak