AK Parti'den CHP'ye çarpıcı gönderme: Böyle bir teze sahipseniz neden rahatsız oluyorsunuz?

Seçim sonucuna itirazlara ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin, "Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak" sözlerine, "Böyle bir teze sahipseniz sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsun?" şeklinde yanıt verdi. Çelik, İstanbul'da oy farkıyla ilgili olarak farkın azaldığını kaydetti.

SİYASET, 06 Nisan 2019 Cumartesi, 13:49
AK Parti'den CHP'ye çarpıcı gönderme: Böyle bir teze sahipseniz neden rahatsız oluyorsunuz?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. Her seçimden sonra olduğu gibi Türkiye'deki seçimlerle ilgili çok sayıda yorum çıktığını dile getiren Çelik, Türkiye'nin demokratik gücünü ve demokrasi kapasitesini takdir eden yorumlar olduğu gibi iki aşamaya ayrılarak  üzerinde durulması gereken yorumlar da yapıldığını söyledi.

Çelik, bunların birincisinin yanlış anlaşılma ya da yeterince bilgi  sahibi olmamaktan kaynaklanan yorumlar olduğunu vurgulayarak, diğerinin ise  yakından tanınan, bir çoğu bilinen birtakım kara propaganda denilen merkezlerin ürettiği propaganda olduğunu kaydetti.

Doğru bilginin verilmesinin görevleri olduğunu belirten Çelik, "Doğru  bilgi verildiği zaman gerçek gazeteciler bunu doğru bir şekilde  değerlendirecektir. Ama kara propaganda merkezlerine karşı yapacağımız çok fazla  bir şey yok. Onlara karşı da görüşlerimizi kayda geçirmiş olacağız." diye  konuştu.

Çelik, Batı demokrasilerini ve dünyanın herhangi bir yerinde yapılan seçimleri dış politika açısından takip ettiklerini anlatarak, Batı ve ileri demokrasiler açısından tartışılan iki meseleden birinin seçime katılım oranının düşmesi, demokratik seçimlerin sonuçlarından umutlarını keserek daha merkezkaç hareketlere yönelmesi olduğunu söyledi.

Diğerinin de insanların aşırı sağ ve sol denilen popülist hareketlere  yönelmesi olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki seçimlerde her zaman katılım oranının yüksek olması son  derece şaşırtıcı bulunan, takdir edilen bir meseledir. Diğer demokrasiler  açısından başka problemler de bunun eşliğinde tartışılır. Hatta son zamanlarda  görüyorsunuz. Mesele Fransa'da ve diğer yerlerdeki seçimlerde geleneksel siyasi  hareketlerin dışlanıp, kurumsallaşmış, yerleşmiş siyasi hareketlerin dışlanıp  yepyeni siyasi hareketlere doğru seçmenin kayması şeklinde bir tablo söz konusu.  Türkiye açısından bakıldığında yüzde 85'lik yüksek bir katılım oranıyla bu  seçimlerin gerçekleşmesi önemli."

Ömer Çelik, her seçimde büyük bir memnuniyetle seçimleri takip etmek  isteyen yabancı gözlemcileri davet ettiklerini, AGİT'ten gelenlerin olduğunu  söyledi.

Çelik, bu sefer de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler  Kongresi'nden gelen 22 kişilik heyetin, çeşitli illerde çalışmaları takip  ettiğini anlattı. Ömer Çelik, ilk yayınladıkları raporda, kendilerine sunulan  erişim imkanından duyulan memnuniyetleri dile getiren yabancı heyetin, seçime  katılım oranından, Türk halkının demokrasiye bağlılığından övgüyle ve takdirle  söz ettiğini vurguladı.

"YABANCI GÖZLEMCİLER GÖREV TANIMLARININ DIŞINA ÇIKIYOR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, yabancı gözlemcilerin ayrıca çeşitli yerlerde  yaptıkları çalışmalarda, seçimle ilgili mekanizmaların, emniyet subaplarının,  vatandaşın sandığa erişim imkanlarının güçlü olmasından dolayı büyük bir  memnuniyet ifade ettiklerini aktardı.

Her seçimden sonra yaşanan bir durum olduğunu belirten Çelik, şöyle  konuştu:

"Bu yabancı gözlemciler kendi görev sahalarını maalesef Avrupa'nın  içerisinde tutarlı bir şekilde değerlendirirken Avrupa dışına çıkıp da seçimleri  gözlemledikleri zaman görev tanımlarını çok fazla geniş tutuyorlar, tanımın  dışına çıkıyorlar. Birtakım spekülatif, bazı partilerden duydukları yorumları  resmi görüş gibi aktarabiliyorlar. Bu sefer de maalesef böyle oldu. Bütün bu  takdirlerin yanı sıra durduk yere 'Yüksek Seçim Kurulu'nun görevini tam olarak  yapması sağlanmalıdır' gibisinden bir açıklama yapıldı."

YSK'nın yüksek bir kapasiteye ve tecrübeye sahip olduğunu, seçimleri  yöneten dünyadaki pek çok kuruma örnek olarak gösterilebileceğini dile getiren  Çelik, Amerika'daki, Avrupa'daki seçimlerde, liberal demokrasilerin çoğunda seçim  sistemleri ve seçimleri yöneten kurumların eksikliklerine ilişkin tartışmalar  yapıldığını, YSK'nın orada eksiklik olarak görülen hususları giderme açısından  son derece donanımlı olduğunu söyledi.

"YSK'NIN SONUCUNA HERKES SAYGI DUYUYOR"

YSK'nın görevini tam olarak yapmasının devletin, milletin ve  demokrasinin gücü olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir.  Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı  grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya  çalıştığını görüyoruz. Bu, yanlış bir tutumdur. Gayet olağan bir durumdur,  Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar  neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler."

YSK'nın sonucuna herkesin saygı duyduğunu belirten Çelik, Türkiye'nin seçimi güçlü bir şekilde yapabilen bir ülke olduğunu, YSK'nın bu konudaki  kapasitesine güvendiklerini söyledi.

Bütün siyasi partilerin YSK'nın itibarını korumayı görev edinmesi  gerektiğini dile getiren Çelik, demokrasinin gücü, vatandaşın sandığa iradesinin  yansıması konusunda herhangi bir şüphe olmaması gerektiğini anlattı.

"TEK BİR VATANDAŞIMIZIN OYU ZAYİ OLMASIN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Şimdi itiraz süreci niçin yapılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi sürekli  olarak 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak. Bizim elimizdeki veriler  böyle" diyor. Sayım yapıldığında aradaki fark kapanmayacak gibi bir teze  sahipseniz, sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz. Bırakın sayım  yapılsın. Sonuç olarak tek bir vatandaşımızın oyu bile zayi olmasın."

Çelik, demokratik rejimde kaybeden aday ve parti olurken her hal ve  şart altında vatandaşın, milletin kazandığını kaydetti.

Cumhur İttifakı'nın oyunun yüzde 52 civarında olduğunu hatırlatan  Çelik, "Güçlü bir zafere imza atmışız ve netice itibarıyla herhangi bir  olağanüstü durum olarak algılamıyoruz bu meseleyi. Vatandaşımızın tek bir oyu  bile zayi olmasın, sonuç ortaya çıksın. Dolayısıyla soğuk kanlı bir şekilde  meseleyi yürütmek lazım. Bunu böyle, partiler arası, partilerin tabanlarını  oluşturan vatandaşlarımız arasında bir kavga, bir stres, bir gerilim alanı haline  getirmemek lazım." diye konuştu.

Vatandaşlardan müsterih olmalarını ve kimsenin kimseye kem gözle  bakmamasını isteyen Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Adlarımız farklı olabilir, partilerimizin adları farklı olabilir ama  hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seçimlerden güçlü bir şekilde çıktık,  seçim sonuçlarını da Yüksek Seçim Kurulu yayınladığı zaman, sonuç olarak kazanan  demokrasimiz olacak, vatandaşımız olacak. Bazı yerlerde bizim heba olmuş oyumuz  kayda geçiyor, bazı yerlerde diğer partilerin heba olmuş oyları kayda geçiyor.  Aslında buna herkesin, saygı duyması gerekir. Bu süreci başlattığımız için de,  diğer partilerdeki vatandaşlarımızın da haklarını korumuş oluyoruz. Çünkü orada  yargı gözetiminde yapılan, Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde, il seçim kurulları,  ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan sayımlar, aynı zamanda bütün parti  temsilcilerinin önünde yapılıyor."

"GAYET OLAĞAN BİR SÜREÇ YÜRÜYOR"

Bazı kesimlerin, "Sadece AK Parti ve AK Parti temsilcilerinin sayımda  bulunuyormuş" gibi açıklamalar yaptığına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Gerekirse kamerayla da yayınlanabilir dedik, bazı yerlerde  yayınlanıyor. Bunu karşımızdakiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı,  sürekli olarak bu süreci, güvensizlik doğuracak şekilde açıklamalar yaparken, biz  bu kamera konusunu gündeme getirdiğimizde, 'Siz bunu niye gündeme getiriyorsunuz,  vatandaşa güvenmiyor musunuz, AK Parti temsilcisine, diğer siyasi parti  temsilcilerine güvenmiyor musunuz?' diyorlar. Biz bunu, şunun için söylüyoruz,  birisi yürütülen süreçle ilgili bir şüphe, bir spekülasyon ortaya koyduğu zaman,  bizim bu konuda herhangi çekinecek hiçbir şeyimiz yok. Hemen diyoruz ki gelin,  şeffaflaşmayı sağlayacak en üst kriterleri uygulamaya koyalım. Dolayısıyla gayet  olağan bir süreç yürüyor."

"MEMLEKET BU MAZBATA FETİŞİZMİYLE YENİ TANIŞIYOR"

Her seçimden sonra itirazların yapıldığını ve mazbataların bir gün  içinde verildiği bir durumun geçmişte de söz konusu olmadığını aktaran Ömer  Çelik, "Herhangi bir şekilde mazbata sürecini, sonuçlar tam olarak ortaya çıksın,  ondan sonra da yetki alalım ve hizmete başlayalım diye düşünmek lazım. Bu süreci  akamete uğratıp da sürekli bir mazbata fetişizmi temelinde söylem üretmeye gerek  yok." dedi.

Çelik, memleketin bu mazbata fetişizmiyle yeni tanıştığını ifade  ederek, "Böyle bir şey yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir, vatandaşın  iradesinin ortaya çıkmasıdır. Partilerimizin adı farklı, hepimizin adı Türkiye  Cumhuriyeti. Yüksek Seçim Kurulu karar verecek, şu aday kazanmıştır diyecek,  yetkisini alacak o aday, hepimiz de hangi partiden olursa olsun vatandaşımızın  iradesini saygıyla selamlayacağız, 'Vatandaşımız bu talimatı vermiştir, bundan  sonra hizmetler bu şekilde yürütülecektir' diyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dirayetli  bir şekilde yönetilmeye ve reform süreçlerinin devam edeceğini vurgulayan Çelik,  "Dış politikadaki gündemimiz aynen devam ediyor. Biliyorsunuz kendileri, yakın  zamanda, birkaç gün içinde Rusya'yı ziyaret edecekler ve bu şekilde aslında  hükümet açısından, AK Parti açısından olağanüstü bir gündem yok. Her şey  yolundadır. Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya da gerek yok."  değerlendirmesinde bulundu.

"BUNUNLA İLGİLİ SPEKÜLASYONA GEREK YOK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yabancı basın mensuplarıyla bir  araya gelerek, kara propaganda odaklarının tezlerine karşı, kendi tezlerini  aktaracaklarını belirtti.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Çelik, "seçim kurulları ve  Yüksek Seçim Kurulu kararına yönelik eleştirilerin" hatırlatması üzerine, şunları  kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu, bütün illerde AK Parti'nin taleplerine olumlu  cevap veriyor ya da bütün illerde muhalefetin taleplerine olumsuz cevap veriyor,  gibisinden bir şey yok. Ben kendim biliyorum pek çok ilde, ilçede bizim  arkadaşlarımızın yaptığı başvuruların reddedildiğini. Dolayısıyla bununla ilgili  ayrıntılı bir liste verebiliriz. Bununla ilgili spekülasyona gerek yok. Herhangi  bir yerde, AK Parti'nin haklı bir talebi kabul edildi, bir yerde muhalefetin  herhangi bir talebi kabul edilmediğinde, 'AK Parti'nin her talebi kabul edildi,  bizim hiçbir talebimiz kabul edilmiyor' gibisinden bir yaklaşım üretiyorlar. Öyle  değil. Onların taleplerinin kabul edildiği taraflar var, bizlerin taleplerinin  reddedildiği yerler de var. Dolayısıyla burada önemli olan ölçü nedir? Bizim ya  da onların taleplerinin kabul edilip edilmemesi değildir. Yüksek Seçim Kurulunun  verdiği kararların, hukuki prensiplere ve şimdiye kadarki yerleşikleşmiş  içtihatlara uygun olup olmadığıdır.

Oy sayımıyla ilgili meseleler aynı şekildedir, oy sayımı başladıktan  sonra devam edip etmeyeceği meseleleri aynı şekildedir. Lütfen biraz ders  çalışılsın ve Yüksek Seçim Kurulunun önce verdiği kararların uyumu tespit  edilsin. Bir de şöyle bir şey var, her ilin, her ilçenin o karar verilirken  oradaki yapı bir diğerinin benzeri değil, oylar nasıl şekillenmiş, oradaki sayım  çizelgeleriyle tutanaklar arasındaki çelişkinin boyutu nedir, böyle bir çelişki  var mı, yok mu, bütün bunları görerek oradaki yargı mekanizması karar veriyor.  Sadece sonuçları konuşarak sağlıklı bir yaklaşım üretmiş olmayız."

Ömer Çelik, bir başka soru üzerine, İstanbul'da oy sayımında bazı  yerlerde kendi lehlerinde, bazı yerlerde başka partilerin lehine sonuçlar  çıktığını, ancak farkın azaldığını, önemli olanının vatandaşın iradesinin tam  yansıması olduğunu belirtti.

Açıklamanın ardından AK Parti Sözcüsü Çelik, yabancı basın  mensuplarıyla bir araya geldi.

SPOR
7 gollü derbide kazanan Beşiktaş
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Larin'i...
GÜNCEL
Sessiz Bursa! Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamas...
GÜNCEL
Sokağa çıkma yasağı başladı!
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek s...
GÜNCEL
İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Buna göre, son 24 saatte 29 bin ...
SAĞLIK
Hamileyken koronaya yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi
Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı, kadının kasımda ...
GÜNCEL
Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kavvetleri'ne yön...
Arızalı televizyonun izini sürdü, 8 sene sonra zafer kazandı
Öykü Çelik'in 'mini etek' çıkışı olay oldu!
İznik'in kurtuluşunun 100.yıl dönümü... Cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı
Melisa Sözen veda etti! 'Güle güle git, yolların açık olsun'

En Çok Okunan Haberler

Bursa'nın göbeğinde silahlı çatışma! Görüntü...

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi sila...

Bursa'da ölümüne düğün yaptılar: 'Anlamayana...

Koronavirüs vaka sayısının patladığı, hastanelerin d...

Bursa'da dehşet! Abisini ve yengesini bıçakl...

Bursa'da kardeşler arasında otomobil mevzusunda kan ...

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte muhtemel ...

Milyonlarca çalışan yeni yılın yaklaşması ile birlik...

Bursa'da makas atarak trafiği birbirine katt...

Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, b...

Çöl tozları için koronavirüs uyarısı! Marmar...

Yılın bu döneminde gelen çöl tozlarının corona virüs...

Bursa'da sabah cezaevinden çıktı, akşam göza...

Bursa'da sabah saatlerinde cezaevinden tahliye olan ...

Rakamlar ortaya çıktı! En temiz Bursa...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme M...

Bursa'da gece yarısı sokakta yakalanan genç:...

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte şehir ...

Korona ilaçlarıyla ilgili uyarı! Sağlık Baka...

Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberine...

Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatı...

Karaman'da çalıştığı bisküvi fabrikasında kafasını k...

Azerin konser için Bursa'ya geliyor!

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Bursa'da 4 ...

Bursa'da dükkan sahibi müşterisini vurdu!

Bursa'da tütün satılan dükkanda yaşanan anlaşmazlık,...

Bursa'da trafiği rahatlatacak hamle: Yüzde 5...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde yaşan...

Covid-19 rastlanan kedileri itlaf ettiler!

Koronavirüs salgınında mutasyon tartışmaları sürerke...