Bursa'da 1050 Konutlar çıkmazı! 'Herkes taşın altına elini koymalı'

BTSO tarafından kentsel dönüşümün masaya yatırıldığı toplantıda konuşan, İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, hak sahipleri ve yerel yönetimlerin karşılıklı fedakarlık yapması gerektiğini belirtip, sağlıklı bir kentselleşmenin nitelikli bir dönüşüm hamlesiyle kurulabileceğini ifade etti.

GÜNCEL, 03 Kasım 2021 Çarşamba, 17:37
Bursa'da 1050 Konutlar çıkmazı! 'Herkes taşın altına elini koymalı'

Serap ÖZTÜRK

Bursa'nın kanayan yarası haline gelen kentsel dönüşüm, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) İnşaat Konseyi, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu çalışma grubu tarafından ele alındı. 'Bursa Kentsel Dönüşüm Raporu'na ilişkin gerçekleştirilen toplantıda, yeni yapılaşmaların insan odaklı, geleceğe yönelik olması gerektiğinin altı çizildi.

Doğru bir kentsel dönüşüm için tespit ve önerilerin sunulduğu, özellikle 1050 konutların tartışıldığı toplantıda söz alan İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, şehirleşmenin beraberinde getirdiği sorunların çözümü noktasında, kaynağı doğru tespit edip, bu doğrultuda harekete geçmenin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Nitelikli bir dönüşüm için çaba sarf ettiklerini ifade eden Tuğcu şunları söyledi: "Başarılı kentsel dönüşüm projeleri, stratejik ve katılımcı planlama yaklaşımıyla geliştirilmiş, ekonomik yapıyı göz ardı etmeyen, ekolojik sürdürülebilirliği temel alan, kamu- özel sektör ve yerel yönetimlerin iş birliğine dayalı, kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşıma sahip, çok aktörlü ve disiplinler arası bir süreci gerektirmektedir. Buna karşın kentsel dönüşümde üzerinde uzlaşılmış net bir politika bulunmamaktadır. Bursa'da alan bazlı bir dönüşüm stratejisi uygulanmaktadır."

(İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu)

PROJELER İNSAN ODAKLI OLMALI

Ülkemizde kentsel dönüşümün gayrimenkula odaklanarak yapıldığını, toplumun sosyal, ekonomik, kültürel yapısının baz alınmadan, sadece fiziki mekanın düzenlenmesi olarak algılandığının altını çizen Tuğcu, şu ifadeleri kullandı: "Yapılan yanlış uygulamalarla, kent içinde birbirinden kopuk yapılaşmalar oluşmakta, kentsel kimlik göz ardı edilmektedir.  Başarılı bir kentsel dönüşüm için temel öncelik, ilgili kanunların düzenlenerek kentsel dönüşüm konusundaki diğer mevzuatlar ile uyumunun sağlanması olmalıdır. Kentsel dönüşüm alanlarında ruhsatlı yapılar, ruhsat tarihinde yürürlükte bulunan imar yönetmeliklerine göre yeniden ruhsatlandırılabilmelidir. Yapılacak projeler insan odaklı olmalı; sosyal, ekonomik, kültürel özellikleri de içeren projeler oluşturulmalıdır. Mevcut sosyal dokunun yeni oluşacak dokuya uyumu sağlanmalıdır. Altyapı analizleri en iyi şekilde ortaya konarak kentsel ulaşım ağıyla bütünleştirilmesi sağlanmalıdır."

FİNANSMAN KAYNAĞI NASIL SAĞLANMALI?

Tuğcu sağlıklı dönüşümde oluşturulacak projelerin finansmanı noktasında, sadece kaynak aktarımı değil kaynaklarını kendi üreten stratejik yaklaşımların oluşturulması gerektiğini belirtip, "Bu noktada özellikle belediyeler uygulayacakları kentsel dönüşüm projeleri için merkezi bütçeden ilave pay almalı, bu payların da dönüşüm projeleri alan büyüklüğüyle orantılı olması gerekmektedir. Bununla birlikte 2b gelirleri, çevre cezaları, imar harçları, iller bankası faaliyetlerinden elde edilen karın bir bölümü gibi farklı gelir kaynaklarından pay alınması da finansman ihtiyacını karşılayacaktır." dedi.

ACİL MASTER PLAN!

Tuğcu, kentsel dönüşüm master planının acilen hazırlanması gerektiğini de sözlerine ekleyip şöyle devam etti: "Master planı, kent içinde kentsel dönüşüm ilan edilecek bölümleri öncelik sırasına göre belirleyecektir. Çalışma alanlarında mevcut donatı alanları korunmalı, arttırılan yoğunluğun ihtiyaç duyacağı kadar donatı alanı ilave edilmelidir. Bu alanlara konut ve karma kullanım tanımlı ticaret ve konut dışı benzer fonksiyon önerilerinde donatı alanı ihtiyacı aranmamalıdır.

HAK SAHİPLERİ İÇİN ALTERNATİF...

Konut bölgelerinde yeniden tanımlanacak konut + ticari fonksiyonlu bölgelerde ticari birimler artışının konutlar için tasarlanan emsal alan toplamının yüzde 25'ini geçmesi halinde ilave donatı alanı aranmalıdır. Kentsel dönüşüm master planı olmayan yerel yönetimlere riskli alan ve rezerv alan yetkisi verilmemelidir. Kent içinde kalmış dağınık ve küçük ölçekli sanayi yapıları ve atölyeler planlanan veya planlanacak organize ticaret ve sanayi bölgelerine taşınmalıdır. Boşaltılan bu alanlar rezerv alan olarak değerlendirilebilir. Oluşan yeni organize sanayi ve ticaret bölgelerinin çeperlerinde kent içi ulaşım yükünü de hafifletecek şekilde yeni uydu kentler oluşturulmalıdır. Kent merkezlerinde kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda, yerinde kalmak isteyen hak sahiplerine daha küçük metrekareli konut önerilmeli, mevcut büyüklüğünde konut isteyenlere değeri üzerinden yapılacak hesaplamalarla rezerv yapı bölgelerinden alternatifler sunulmalıdır. Yeni yapılacak imar planlarında, arsa sahiplerini hak kaybına uğratmadan kentsel dönüşümde rezerv alanı olarak kullanılacak imar adaları oluşturulmalı, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrılan bu rezerv alanlarının süreç içinde amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek tedbirler alınmalıdır. Kentsel dönüşüm alanında tüm altyapı imkanlarını iyileştirmek için büyükşehir belediyesi koordinatörlüğünde yatırımcı ve kamu kurumları arasındaki işbirliği güçlendirilmelidir. Yerel yönetimlerimizin kentsel dönüşüme yönelik vizyonları ile hedefleri ve bu hedeflere yönelik oluşturdukları kentsel dönüşüm modelleri, uygulama araçları ile müdahale biçimleri başarılı bir kentsel dönüşüm süreci için oldukça önemlidir. Aynı zamanda deprem bölgesinde yer alan Bursa için afet risklerini de dikkate aldığımızda kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesinin tercihten öte zorunluluk olduğu ortaya çıkacaktır. Bursa'da dünün ihtiyacı, üretilen konutlarla talebe cevap vermekti; bugün ise ihtiyacımız olan nitelikli bir dönüşüm hamlesiyle sadece bugünün değil, geleceğin kentini de inşa etmektir."

1050 KONUTLAR ÇIKMAZI...

1050 konutlarda (Akpınar Mahallesi) hak sahiplerinin kendilerine sunulan bedel fiyatlarının altında ezildiğini ve bölgede yaşayanların düşük gelirli vatandaşlar olduğu sorusuna Tuğcu, şu yanıtı verdi:

"Bu noktada ortak bir fedakârlık gerekiyor. Daha yaşanabilir bir Bursa için herkesin taşın altına elini koyması lazım. Bedelleri ödemeye gücü olmayanlar için devlet de fedakârlık yapsın. Gerekirse harç istisnalarıyla desteklesin. Düşük faizli uzun vadeli kredi imkânları oluştursun. Hatta özellikle kentsel dönüşüm için faiz oranlarını daha da düşürsün. Belki günümüzdeki ekonomik şartlar buna çok elverişli değil ama önümüzdeki dönemlerde gündeme almak lazım.

Bir şekilde bu ödeme gücü olmayanların bir formulasyonla bunu gidermesi ya da rezerv alanları kullanması gerekiyor. Kentsel dönüşümde de sihirli bir formül yok. Yapabilecekler belli. Hak sahibi, yerel yönetimler ve yatırımcıların ortak akılla bunu çözmesi gerekiyor. Bölgeye özgü bir çözüm üretmek işbirliği ile mümkündür. 1050 konutlarda 2000 küsur hak sahibi var. Ve hepsinin birbirine benzemesi mümkün değil. Belli ilkeler ortaya konur ve sonuna kadar yardım olunur ama herkese birebir uyan bir formül oluşturmak mümkün değil. "

UYDU KENTİN ÖNEMİ...

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise,  "Uydukent Bursa'nın kurtuluşu olacak. Bursa'nın en büyük sorunu ulaşım. Uydu kent Ulalımı çözecek en önemli projelerden biri. Uydu kent konforlu yaşam alanları demek. Bunları iyi planlamak çok önemli. Belediyenin henüz karar verip vermediğini bilmiyoruz. Çünkü paydaşlarla bunun görüşmeleri devam ediyor. Burada tarımı da öldürmeden uydu kentleri oluşturmak esas. Bu artık kaçınılmaz. Uydu kent Bursa'ya konulmalı. Bursa'da artık sanayiye çok fazla ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Kentte çok dağınık sanayi alanları var. Hala devam ediyor. Ve ruhsatla devam ediyor. Bunların şehir dışına alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL
Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanıyor... Muhteşem eserler Bursa'da sergileniyor
Boyası ağaç ve bitki köklerinden yapılan, yüzde 100 koyun yününden oluşan ve tarihi 3 bin yıl önc...
EKONOMİ
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 ...
EKONOMİ
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, temel gıda maddeleri olan şeker, yağ ve una gel...
TÜRKİYE
DAEŞ, Kuzey Irak'a saldırdı: 7 Peşmerge, 3 sivil öldü
Terör örgütü DAEŞ'in, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, Irak Kü...
EKONOMİ
Fitch, Türkiye'nin tahminini yükseltti, görünümü düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisi...
EKONOMİ
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son...
Film gibi... İnşaatta işçi gibi çalışıp, cinayet şüphelisini yakaladı!
Meclis'e gidiyor! 10 sene boyunca oy kullanamayacaklar
Okulda dehşet anları! Öğretmen camdan atladı
Bakan Nureddin Nebati'den ilk açıklama

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da hırsızlar kozalak yüzünden genç ada...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evine ek gelir sağlaya...

Kuyumculardan yıl sonu altın tahmini!

Düğün sezonunun başlamasıyla altın satışları hızland...

Kaymakamın Müslüme paylaşımı sosyal medyayı ...

Şanlıurfa'nın Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Müslüme...

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! İl...

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak is...

Bir kadın daha erkek kurbanı! 2 çocuğunun an...

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde ayrıldığı eşini ziy...

Altın fiyatlarında yeni zirve!

1 Aralık Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiya...

Çiçek Abbas filmi gerçek oldu! Araçlarını gö...

Esenyurt'ta bir mahalleye dadanan hırsızlar, çok say...

Asgari ücrette kritik gelişme: Kıdem tazmina...

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ü...

Öfkeye bak! Bursa'da darp edip denize attılar

Bursa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövül...

İstanbul'da lodos faciası: Ölü sayısı 4'e yü...

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına can ve mal kay...

Bursa'da hepsi otobüslerde bulundu: Davul, t...

Bursa'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşya...

Bursa'da bu köyün çeşmesinden doğal maden su...

Bursa'da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıy...

Bursa'da yürek yakan kaza! 9 yaşındaki çocuk...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonun ezdiği bisikl...

Bursa'da ağaçlar yandı, zeytinyağı fiyatları...

Geçen sene aşırı soğuklardan dolayı zeytin ağaçları ...

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-imzaların, kimlik ...