Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellendi.

SAĞLIK, 18 Kasım 2021 Perşembe, 18:05
Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi

Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" bölümünde yeni bir güncelleme yapıldı. Bu kapsamda bir veya birden fazla Covid-19 vakasının tespit edildiği okul servisleri ve sınıflarda yapılması gerekenler anlatıldı. Tüm okul çalışanlarının aşılarını tamamlamalarının tavsiye edildiği rehberde, sınıf mevcutlarının sosyal mesafe kuralına uygun şekilde planlanmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca okullarda yiyecek tüketimine de dikkat çekilen güncellemede, yiyecek tüketiminin mümkün olduğunca açık alanlarda yapılması gerektiği, mümkün olmayan durumlarda ise öğrenciler arası mesafenin korunması koşulu ile havalandırmanın iyi olduğu ortamlarda yapılması gerektiği vurgulandı.

Aynı sınıfta 10 gün içinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrencilerin "yakın temaslı" olarak kabul edilerek evlerine gönderileceğinin altı çizildi. Güncellemede enfeksiyon kontrol önlemlerine tam uyumun sağlanamadığı durumlarda da bir pozitif vakanın tespit edildiği sınıftaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin "yakın temaslı" kabul edileceği hatırlatıldı. Okullarda karşılaşabilecek olayların da soru cevaplar şeklinde yanıtlandığı güncellemede şunlar kaydedildi:

"1-Sınıftaki ilk PCR pozitif öğrenciden sonraki 10 gün içerisinde 2. PCR pozitif öğrencinin çıkması nedeni ile sınıf karantinaya alınmıştır. Temasın 5. günde yapılan PCR testi negatif çıkan öğrenciler tekrar yüz yüze eğitim ve öğretime başlamıştır. Ancak ilerleyen günlerde okula gelen öğrencilerin birinde semptom çıkmasını takiben PCR testi yapılmış ve sonuç pozitif gelmiştir. Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir?

Karantina sonrası 5. gün PCR testi negatif olan ve okula başlayan öğrenciler arasından bir öğrenciye PCR testi yapılması ve bu öğrencinin sonucunun pozitif çıkması halinde bu öğrenci eve gönderilerek izolasyona alınır. Sınıftaki diğer öğrenciler yüz yüze eğitime devam eder ancak bu öğrenciden sonraki 10 gün içerisinde ikinci bir vaka çıkması durumunda tüm sınıf tekrar karantinaya alınır.

2-Bir sınıfta ilk PCR pozitif öğrenciden sonraki 10 gün içerisinde 2. PCR pozitif öğrencinin çıkması nedeni ile sınıf karantinaya alınmıştır. Temasın 5. günde yapılan PCR testinde sınıftaki öğrencilerin birçoğu pozitif çıkmıştır. (Örneğin 20 kişilik bir sınıfın 10 tanesi pozitif çıkmıştır.) Bu durumda bu sınıf için ne yapılmalıdır?

Karantinaya alınan sınıftaki 5. gün yapılan PCR testinde pozitif çıkan öğrenciler evde izolasyona alınır. Diğer öğrenciler, bu hasta öğrenciler ile karantina süresince temas etmedikleri için PCR testleri negatif çıkan öğrenciler yüz yüze eğitime devam eder.

3-Bir sınıfta öğrenciler arasında ilk vaka çıktıktan sonra 10 gün içerisinde başka bir öğrencinin ve ailesinin pozitif çıktığı tespit ediliyor. Bu durumda ne yapılmalıdır?

Öğrenci hastalığı evden de, sınıftan da almış olabilir. İki durum ayrılamayacağı için çocuğun PCR testinin pozitifleştiği günden itibaren sınıf karantinaya alınır.

4-Bir sınıfta öğrenciler arasında ikiz kardeşler pozitif çıkıyor. İkiz kardeşler tek vaka mı yoksa iki vaka olarak mı kabul edilmelidir?

İkiz çocukların aynı evde yaşaması durumunda ortak temas nedeniyle tek vaka olarak kabul edilir. Ancak ikiz çocuklar farklı evlerde kalıyor ve aynı sınıfa gidiyor ise iki vaka olarak kabul edilir ve sınıf karantinaya alınır.

5-Sınıftaki ilk Covid-19 vakası öğrenci, pozitif öğrencinin olduğu sınıfta ders veren ve okul dışında riskli teması olmadığını belirten bir branş öğretmenin ikinci vaka olması durumunda nasıl hareket edilmelidir?

Böyle bir durumda branş öğretmeninin dersteki maske kullanma durumu sorgulanır, maske kullanımının kurallara uygun olması durumunda ikinci vaka olarak kabul edilmez. Pozitif öğrencinin olduğu sınıfta ilk vakadan sonraki 10 gün içerisinde aynı sınıfta öğrenciler arasında Covid-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır. Ayrıca okuldaki öğretmenlerin temas durumu iyi değerlendirilmelidir.

6-Okul dışında riskli temas öyküsü belirtmeyen üç branş öğretmeni Covid-19 olarak tespit ediliyor. Covid-19 tespit edilen öğretmenlerin ortak ders verdiği sınıflar mevcut. Bu durumda uygulama nasıl olmalıdır?

Öğretmenlerin derslerdeki maske kullanım durumu sorgulanır, maske kullanımının kurallara uygun olması durumunda derse girdiği sınıflarda sadece semptom takibi yapılır. Ancak sınıftaki öğrencilerde 10 gün içerisinde iki ve daha fazla vaka çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır. Öğretmenlerden herhangi birinin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında

10 gün içerisinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

7-İlk Covid-19 vakasının öğretmen olduğu ve 10 gün içinde bu öğretmenin derse girdiği sınıftaki bir öğrencinin PCR pozitif saptanması halinde nasıl hareket edilmelidir?

Öğretmen ilköğretimin ilk kademesinde görevli bir sınıf öğretmeni ise 10 gün içinde aynı sınıfta öğrenciler arasında vaka çıktığında sınıf karantinaya alınır. Öğretmen branş öğretmeni ise öğretmenin derste maske kullanım durumu sorgulanır, kuralına uygun maske kullanılması durumunda sınıftaki öğrencilerde iki ve daha fazla vaka çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır. Branş öğretmeninin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içerisinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

8-Ailedeki Covid-19 vakası nedeniyle yakın temaslı duruma düşen öğrencinin karantinası nasıl olmalıdır? Okula ne zaman dönmelidir?

Öğrencinin ailesinde Covid-19 tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğrenci yakın temaslı kabul edilir. Aile içinde pozitif vaka ile temas devam ettiği için ailenin izolasyon süresi bitene kadar evde kalır, bu sürenin sonunda semptom gelişmezse yüz yüze eğitime geri döner.

9-Bir sınıfta öğrenci Covid-19 olarak tespit ediliyor, 10 gün içerisinde bu sınıfta ders veren öğretmende PCR pozitif olarak tespit ediliyor. Öğretmenin okul dışında riskli teması var, öğretmen kuralına uygun şekilde maske kullanıyor. Bu durumda nasıl davranılmalıdır?

Öğrencide Covid-19 tespit edilmesinden sonraki 10 gün içerisinde diğer öğrenciler arasında yeni bir Covid-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

10-Aynı sınıfta iki öğrencide Covid-19 saptanması durumunda, sınıfa giren tüm branş öğretmenleri (uygun şekilde maske kullanıyor) yakın temaslı kabul edilmeli midir?
Hayır edilmezler.

11-Covid-19 pozitif branş öğretmenin maske kullanımı yok ya da uygun değil, girdiği tüm sınıflar karantinaya alınacak mı?

Branş öğretmeninin kuralına uygun maske takmadığı durumda maske kullanımının uygunsuz olduğu sınıftaki öğrenciler arasında 10 gün içerisinde ilk vakanın çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

12-Kreşler/anaokullarında dışarıdan ek ders/kurs için gelen öğretmenin PCR pozitif saptanması durumunda ders verdiği tüm sınıflar karantinaya alınacak mı?

Ek derse giren öğretmenin maske durumu sorgulanır eğer kuralına uygun şekilde maske kullanılmamış ise tüm sınıf karantinaya alınır. Öğretmen kuralına uygun maske kullanmış ise öğretmenin PCR pozitifliğinden sonraki ilk 10 gün içerisinde sınıfta Covid-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

13-Okulda farklı sınıflarda olup aynı kursa/okul sonrası etkinliğe giden birden fazla öğrencinin eş zamanlı PCR pozitif olması durumunda, kursa gidenler dışında bulunduğu sınıfın tümünü karantinaya alınacak mı?

Kurs/okul sonrası etkinliği sınıfındaki öğrencilerin hepsi karantinaya alınır. Ancak okul sınıfında sonraki 10 gün içerinde ikinci Covid-19 vakası çıkması durumunda okuldaki sınıf da karantinaya alınır.

14- Eş zamanlı olmayan (10 gün içerisinde olmayan) ancak aynı sınıfın içerisinde süreklilik arz edecek şekilde PCR pozitifliklerin olması durumunda sınıfın karantinaya alınacak mı?

Bu durumda ev ya da okul dışı yakın çevre teması düşünülür, sınıf karantinaya alınmaz. Sınıfın karantinaya alınması için öğrenciler arasında 10 gün içerisinde 2 ve üzerinde Covid-19 vakası saptanması gerekmektedir.

15- Öğrenci servislerinde 10 gün içerisinde birden fazla öğrencide PCR pozitifliği saptanması durumunda serviste bulunan öğrenciler dışında, pozitif öğrencilerin bulunduğu sınıfın tümü karantinaya alınacak mı?

Tüm servisteki öğrenciler, şoför ve serviste görevli personel karantinaya alınır, karantinaya alınan bu öğrencilerin sınıflarında 10 gün içerisinde ikinci Covid-19 vakası çıkması durumunda sınıf karantinaya alınır.

16-Servis şoförü veya personelinin pozitif tespit edilmesi durumunda servisteki öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek karantinaya alınacak mı?

Pozitif çıkan servis şoförü/personeli izolasyona alınır, ancak 10 gün içerisinde bu servisteki öğrenciler arasında Covid-19 vakası çıkması durumunda tüm servisteki öğrenciler ve serviste görevli personel karantinaya alınır. Servis kaynaklı bulaş nedeniyle karantinaya alınan öğrencilerin sınıflarında sonraki 10 gün içerisinde ikinci Covid-19 vakası çıkması durumunda sınıf da karantinaya alınır.

17-Okul içerisinde öğretmenler odasında eş zamanlı iki öğretmende pozitiflik tespit edildiğinde (uygun şekilde maske kullanımı yoksa) öğretmenler odasını kullanan tüm öğretmenlerin karantinaya alınıp alınmayacağı?

Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir. Öğretmenlerin aşılı ve aşısız olma durumuna göre Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ndeki kurallar uygulanır.

18-Aynı sınıfta öğrenciler arasında 10 gün içerisinde iki Covid-19 vakası çıktığında yakın temaslı olarak belirlenen öğrenci tam aşılıysa izolasyona alınır mı yoksa okula devam ederler mi?

En az iki doz aşılı, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş veya hastalığı geçirdikten sonraki dönemde en az bir doz aşı yaptırmış öğrenciler, yakın temaslı olmaları durumunda koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına ve yüz yüze eğitime devam edebilirler. Semptom gelişmesi durumunda semptom geliştiği gün semptom gelişmemesi durumunda temasın 5. günü PCR testi yaptırırlar."

GÜNCEL
Van'da korkutan deprem!
Van'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van'da sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde bir depre...
DÜNYA
İngiltere'de maske kullanımı yeniden zorunlu olacak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Güney Afrika'da Covid-19'un yeni mutasyonu Omicron'un keşfedil...
GÜNCEL
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
nlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Has...
GÜNCEL
CHP'de büyük coşku
Tapusu alındıktan sonra tadilattan geçirilen Cumhuriyet Halk Partisi Bursa il binasının açılışı C...
ASAYİŞ
Bursa'da kontrolden çıkan araç inşaat temeline uçtu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, fabrika inşaatının temeline uçtu. ...
ASAYİŞ
Bursa'daki kazada ölen 4 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi
Bursa'da kamyona arkadan çarparak hayatını kaybeden 4 gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Eşiyle tartıştı, öfkesini arabasından çıkardı: O anlar güvenlik kamerasında
Akşener'den yüzde 50+1 açıklaması: Muhatabı Sayın Bahçeli
Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgü!
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki

En Çok Okunan Haberler

Bursa-Esence açıklarında 3.0 büyüklüğünde de...

Kandilli'den yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde ...

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücr...

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2022'de geçerli ...

Bursa'da feci son! Enjeksiyon makinesi altın...

Bursa'da çalıştığı fabrikada üzerine plastik enjeksi...

Bir ayı saldırısı da Bursa'dan

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanda ayı saldırısına uğ...

Asgari ücrette kritik gelişme: Kıdem tazmina...

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ü...

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-imzaların, kimlik ...

Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asga...

SGK'ya 1 milyon 190 bin kişi yapılandırma ba...

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi...

Bursa'da bu köyün çeşmesinden doğal maden su...

Bursa'da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıy...

Emniyet'ten 'e-Devlet' uyarısı: Herkes dikka...

Gaziantep'te bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan...

'Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam gelecek' ...

Doların 23 Kasım Salı günü 13,5 seviyesine gelmesi e...

Sosyal medya bu nikah memurunu konuşuyor: Sö...

Evlenen bir çifte tavsiyelerde bulunan bir nikah mem...

25 Kasım gram altın ne kadar oldu?

25 Kasım altın fiyatları merak konusu oldu. Geçtiğim...

Pompaya büyük zam! Bu geceden itibaren geçerli

Döviz kurlarında dün yaşanan sert dalgalanmanın ardı...

Bursa'da definecilerin mağara hayatı pes ded...

UNESCO'ya aday tarihi kent İznik definecilerin gözde...