Samih Pala'nın verdiği son röportaj : 'Yanlışa İzin Vermeyiz'

Kendine verilen yetkileri kullandığını belirten Semih Pala, sanayiye karşı olmadıklarını, ancak yer seçimi yanlış olan Batı OSB ve DOSAB Termik Santrali hakkında verdikleri karardan geri adım atmayacaklarını vurguladı.

GÜNCEL, 27 Eylül 2015 Pazar, 14:07
Samih Pala'nın verdiği son röportaj : 'Yanlışa İzin Vermeyiz'

Hülya Saatçi - Özel Haber

Bursa Kent Konseyi, emsali olmayan işlere imza atarak alanında ulusal ve uluslararası düzeyde model olmasının yanı sıra kent gündeminde yer tutan olaylar ve toplumsal hayata yönelik her konuda yaşamın içinde...  Güçlü ve demokratik yapısıyla her kesimin, görüşün yer aldığı Bursa Kent Konseyi'nin (BKK) öncelikleri arasında kent yatırımları ve bunların avantaj ve dezavantajlarını Bursalılara anlatılması yer alıyor. Bu amaçla BKK Başkanı Semih Pala ile hem toplumsal denge çizgisini oluşturan, birçok kent konseyinin oluşumuna destek sağlayan BKK'yı, Bursa'nın İmar Anayasası'nın hazırlanması için düzenlenen çalıştayı,  Batı OSB ve DOSAB Termik Santrali projelerinin kentteki yansımalarını ele aldık.

Pala, her kesimin kendini ifade edebildiği bir çatı kuruluş olan Bursa Kent Konseyi'nin güçlü ve demokratik yapısıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde de model olduğunu vurguladı. Kent konseylerinin yasalarda yer alan her şeyi konuşup ortaya bir veri çıkardığını ifade eden Pala, "Bizim yaptırım gücümüz yok, biz ilgili konuda görüşlerimizi belirtir ve fikirlerimizin takibini yaparız. Bir şeye karşı görüş belirtirken de çözüm önerileriyle birlikte bunu sunarız" diyerek kent konseylerinin oluşum sürecini aktardı.

TEMELİ YEREL GÜNDEM 21

Bursa Kent Konseyi'nin (BKK) Türkiye'ye örnek, dinamik ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Semih Pala, "Bu bir Bursa başarısıdır, Bursalıların başarısıdır" diye tanımlayarak kent konseyi kavramını en iyi algılayan ve uygulayan kentin Bursa olduğunu ifade etti. Bu başarının temelinde 1989 yılında oluşumu gerçekleşen Yerel Gündem 21 çalışmalarının yattığını, bu oluşumun Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker döneminde başladığını ifade eden Pala, "Yerel Gündem 21 oluşumunun Türkiye'de ilk başladığı şehirlerden biri Bursa'dır. Yerel Gündem 21 süreci kent konseylerine dönüşmüştür. Geçmişte var olan tabanı esas alarak geliştirdi. Çok farklı formatta, geniş çaplı Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir kent konseyini oluşturduk. Yasayla birlikte,  dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kent konseyi yapılanması ve seçimleri tamamlanarak süreç başlatılmıştır. Bu noktada da yine Bursa öncü şehirlerden biri oldu. Kent konseyinin ilk uygulandığı kent yine Bursa'dır.  Kent konseyleri işleyiş ve şekil olarak Yerel Gündem 21'den ayrılıyor. Eskiden genel sekreterlik yapılanması vardı şimdi başkanlık kurumu var. Yine belediyelerin kent konseylerine destekleri yasal hale getirildi ve destekler ilgili belediyelere verildi. Maddi açıdan belediyeler tarafından desteklenen kent konseyleri kurumsal ve bireysel katılımcılığı bünyesinde barındırarak işleyişini sürdürüyor" dedi.

YILDA BİN 500 ETKİNLİK

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 40 ofisin BKK'ya tahsis edildiğine vurgu yapan Semih Pala, "Fiziki büyüklüğümüzün yanı sıra yaptığımız etkinliklerle de büyüklüğümüzü ortaya koyuyoruz. Yılda bin 500 etkinlik yapan bir konseyiz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu rakamlara ulaşan yok. Öte yandan BKK güçlü, büyük, dinamik yapısıyla Türkiye'ye örnek olmuş, hatta bu konuda Bursa markası olarak Türkiye'deki yerini aldı. Biz bu gücümüzü kent konseyleri olmayan yerlerin yapılanması için de harcıyoruz. Bursa Kent Konseyi'nin ayrıcalıklı olması da şehrin ayrıcalıklı olmasından kaynaklanıyor. Bursa; tarihi, doğası, sanayisi ile Türkiye'nin sınırlarını aşan bir dünya kenti. Her şey var Bursa'da ve yaşadığımız kentin kıymetini bilmeliyiz. Bu değeri de Kent Konseyi olarak önce bizim kavramamız gerekiyor ki bize verilen yetkilerle biz de bu değeri yöneticilere ve halka anlatalım" diye konuştu.

BKK BEKLENTİYLE GELİNEN BİR YER DEĞİL

BKK olarak insanlara toplumsal görevlerini yapmaları için ortam sunduklarını söyleyen Pala,  konsey katılımcılarının bir şey almak için değil, vermek amacıyla geldiğini ve gönüllü olarak çalıştığını ifade etti. Amaçlarının 'Bursa Kent Konseyi' modelinin işleyişini sağlıklı bir şekilde devam ettirmek olduğunu vurgulayan Pala, "Birçok yerde kent konseyleri sağlıklı işleyemiyor. Bu konuda onlara da yol gösteriyoruz. Kent konseyleri demokratik toplum yapısında önemli yapı taşlarından biri ve herkesin bir araya gelebildiği yasal bir çatı kuruluş. Vizyonumuz çok geniş. Biz sadece Bursa ve Türkiye'ye değil insanlığa da hizmet etme anlayışı ve çabası içindeyiz" dedi.

BKK - BELEDİYE UYUMU

Kent konseylerinde başkanların ve bağlı meclis ve çalışma gruplarının seçimle göreve geldiğini hatırlatan Pala, "Bunların her birinin kendi işleyişleri var. Öte yandan kent konseylerinde kurumsal ve bireysel olmak üzere iki türlü katılımcılık esas. Kent konseyi ana seçimleri kurumsal katılımcıların temsilcileriyle meclis ve çalışma gruplarımızın seçimleri ise bireysel katılımcılarımızla yapılıyor. Kent Konseyi bir anlamda çatı kuruluş. Bu işleyişi çok iyi oturtmamız gerekiyor. Çünkü herkes gönüllü olarak çalışıyor burada. Kent konseyleri kurumsal katılımcılara tabi değildir. Bizler, herkesin ve her kesimin buraya katılımını sağlamakla sorumluyuz. Bu anlamda da ayrıcalıklı modeliz. Başarıdaki birinci şart kent konseyi yapısı ile belediye başkanının uyumlu olmasıdır. Bu aynı görüşte olmayı değil uyum içinde çalışmayı gerektiriyor. Uyumlu olacağız diye belediyenin her icraatını onaylamak zorunluluğumuz yok. Bazı konularda aynı fikirde olmadık ve bunu da konseyden çıkan bir sonuç olarak kavga etmeden uygun bir şekilde anlattık" dedi.

TOPLUMSAL DENGEYİ SAĞLADIK

BKK'da herkesin söz söyleme hakkına sahip olduğunu belirten Semih Pala, "Türkiye'de başarılı örnekler veriyoruz ve eşi benzeri olmayan işler yapıyoruz, iddialıyız. Elbette bu kadar farklı görüşü bir arada tutmak çok zordur ancak biz 'toplumsal denge çizgisi' anlayışını oluşturduk. Eğer bir kurumu siz herkese ve her kesime açık tutup, onlara kendilerini temsil etme imkânı verirseniz o zaman insanları bu çatı altında tutabilirsiniz. Burada herkes gönüllü olarak çalışıyor, ancak hiçbiri buraya kavga etmek için gelmiyor. Klasik siyasi söylemler yer bulamıyor. Çünkü demokrasinin olmazsa olmazları siyasi partilerdir ve partiler sistem içinde zaten bu görevlerini yapıyorlar, siyaset bizim işimiz değil. Kent konseyine partililer de geliyor ama particilik yapmıyorlar. Buraya gelen herkes düşüncesini söyler ve asla kavga etmez" dedi.

UZLAŞI KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURDUK

Gelinen noktada uzlaşı kültürünün oluşturulduğunu dile getiren BKK Başkanı Pala, "Türkiye, demokratik bir ülkedir ve bu sistemde öncelikle siyasi partiler esastır. İleri demokrasinin geliştiği ülkelerde siyasi mekanizmaya ek olarak bu partilere yön veren, onlara düşünce aktaran sivil toplum kuruluşları devreye girer. Türkiye'de ileri demokrasi yolunda, demokratikleşmede yol alan bir ülke...  İktidar ve siyasi partilere yönelik toplumsal görüş ve düşüncelerin aktarıldığı sağlıklı ortamların ve uzlaşı kültürünün oluşturulması gerekliydi. Gerçekten bu bir ihtiyaç. Bu mekanizmanın idarecilere yöneticilere iktidara yön verme sistemin sağlıklı olması gerekiyor. Birine bir şey söylerken söyleme şekli önemlidir. Sert ifadeler ortamı gerdiği gibi sonuca ulaşmada zorluklarda yaratıyor. İşte biz BKK'a bu yapıyı da geliştirmeye çalışıyoruz. Valilikle, belediyeyle, çevreyle, sanayiyle ilgili konularda konuşmayı  'Çarşı her şeye karşı' modunda yaparak bir yere varamayız.  Muhalefet yapmak laf olsun diye karşı çıkmak değildir. Karşıt görüşünüzü sert söylemler yerine tüm tarafların bir araya geldiği ortamlarda bunu kullanılan doğru sözcüklerle ifade etmek, medenice ve çözüm önerilerini de sunarak anlatmak olmalıdır. Kavga etmeden, tüm fikirlerin ortaya dökülmesi, ortak paydanın oluşması ve buna bağlı olarak ele alınan konunun avantajlı ve dezavantajlı yanlarının iyice irdelenmesi görevini üstlendik" dedi.

EN SERT KONULARDA MÜDAHİL OLUYORUZ

Bursa Kent Konseyi Başkanı Pala, uzlaşı kültürünü oluşturmak adına bünyesinde var olan çalışma ofisleri, meclisler ve çalışma gruplarının yanı sıra geniş kapsamlı, konunun taraflarının, uzmanlarının ve muhaliflerin bir araya geldiği 'Bursa Konuşuyor' genel konsey toplantılarıyla kente yeni bir ivme kazandırdıklarını söyledi. Toplantılar ve alınan kararlar hakkında da bilgi veren Pala, "Bursa Kent Konseyi olarak 4 yıl önce Bursa'nın 1/100.00 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı'na yönelik bir çalıştay hazırladık. Üniversite iş birliğiyle düzenlediğimiz ve 6 ay süren bu çalıştayda konunun tarafları, proje ortakları, akademisyenler ve STK'lar kentin geleceğini şekillendirecek bu planlama üzerinde çalıştı ve görüş bildirdi. 55 maddelik ana kriteri oluşturdu. Farklı dünya görüşlerine sahip 600 kişi bu çalıştay sonunda 'Bursa'nın 2030 yılı vizyonunu belirleyen 'Kent Anayasası' bu çalışma ile oluşturdu ve oybirliği ile kabul etti. Bir kişi bile bu çalışmaya 'hayır' demedi. Çünkü bu vizyon belirlenirken, Bursa'nın nüfusunu yükseltecek fonksiyonlar tercih edilmedi, yeni sanayinin gelmeyeceği öngörüldü ve tarımı desteklemek amacıyla tarımsal sanayiye yönelmesi  gerektiği vurgulandı. .

YAPTIRIM GÜCÜMÜZ YOK

Bursa'nın ana konularıyla ilgili her alanda fikir üretildiğini de ifade eden Semih Pala, kent konseylerinin şehre ve yasalarda yer alan her şeyi konuştuğunu ve ortaya bir veri çıkardığını kaydetti. BKK Başkanı Semih Pala, "Bizim yaptırım gücümüz yok, biz ilgili konuda görüşlerimizi belirtir ve fikirlerimizin takibini yaparız. Bir şeye karşı görüş belirtirken de çözüm önerileriyle birlikte bunu sunarız. Örneğin Kent Konseyi, Batı OSB konusunda buranın ileri teknoloji bölgesi olarak kente kazandırılması ve Badırga'daki Deri OSB ile Boya OSB arasında olmasını, Badırga'nın batısına geçilmemesi fikrini ortaya koymuştu. Biz konsey olarak 'Deri OSB'nin batısında 13 milyon metrekarelik alanda yapımı planlanan Batı OSB'nin Deri ve Boya OSB arasında kalan 8 milyon metrekarelik alanda uygulayın, tarım arazilerinden uzak durun' dedik. Biz Bursa'ya gözümüz gibi bakıyoruz. Ama siz illa 50 milyon metrekarelik tanımlanmış sanayi arazisinin 20 milyon metrekarelik bölümü boş dururken, verimli tarım arazileri üzerinde Badırga'nın batısında yapacağız derseniz söylemlerimiz sertleşir. Siz Uluabat gölü ve Marmara Denizi arasında kalan o tarım arazilerine göl manzaralı sanayi kuruluşu kuracaksınız diye Biz Bursa'nın geleceğinden ve Çevre Düzeni Planı'ndan vazgeçemeyiz. Yok, öyle yağma... Kusura bakmasınlar, biz sanayiden üretimden yanayız, ancak yanlış yere yapılacak sanayi bölgesine karşı mücadele ediyoruz ve bunu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

TERMİK SANTRAL İÇİN YER ÖNERDİK

Kentin geleceğine yönelik çalışmalar kapsamında yine tüm tarafların katıldığı bir toplantıyla DOSAB Termik Santrali'ni Bursa Konuşuyor' toplantılarında ele aldıklarını belirten Semih Pala,"Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayiciler haklı olarak mevcut boyahanelerin buhar ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yatırım konusunda ısrar ediyorlar. Ancak, bugüne kadar ihtiyaca yeten boyahanelere yenilerinin eklenmeyeceğini, bu nedenle buhar enerjisi santralinin o bölgede yanlış bir yatırım olacağını göz ardı ediyorlar. Sanayicinin işi girişimdir, ama bunu doğru yerde yapmak önemlidir. Bu toplantının sonunda santralin teknolojik olarak üstün olduğu ancak yer olarak Demirtaş'ta yapılmaması görüşü belirtildi. Kent Konseyi sorunlara mantıklı ve tutarlı bakıyor. Bu konuda çözüm önerisi olarak 'Santrali Deri OSB ile Boya OSB arasındaki 8 milyon metrekarelik alana yapın' dedik. Şehir logosu üzerinde de konuştuk. Konsey katılımcıları yeni Bursa logosunu beğenmediler, lalenin Bursa tarihinde hiçbir yerinin olmadığını belirttiler, bunu da ilgili yerlere ilettik. Konseyde ortaya çıkan görüşlere ilgili makamlar uyar ya da uymaz bu onların bileceği iş. Ama biz fikirlerimizin her zaman takipçisiyiz" dedi.

Kaynak: Yenidonem

GÜNCEL
Osmangazi metruk binalardan temizleniyor!
Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları yıkıyor.
ASAYİŞ
Bursa'da biber kurutma tesisini soyan hırsızlar suçüstü yakalandı!
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde biber kurutma tesisini soyan hırsızlar çaldıkları malzemeler...
ASAYİŞ
Bursa'da 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi!
Bursa'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonla 1 kilo 250 gram uyuşturucu el...
GÜNCEL
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnaf ve sanatkarlara müjde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye ...
KÜLTÜR-SANAT
İnegöl'de kültür sanat pandemide de devam etti!
Geçen sene ilk kovid-19 vak'asının görüldüğü mart ayına kadar 35 kültür sanat faaliyeti yapan İne...
GÜNCEL
Orhangazi altyapısına 7,5 milyonluk yatırım!
Bursa il merkezinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yüzde 100'e varan oranda birbirinden ay...
Zirvedeki yabancı komedi filmleri ve dizileri!
Yargıtay'dan 'kabadayılık yapma' kararı!
Sık sık gördüğümüz mitolojik yaratıklar ve gerçek hikayeleri!
Trump'ı 4 günde iyileştiren Kovid-19 tedavisi Almanya'da başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Bursa Valiliği yeni önlemleri açıkladı! 14 g...

Bursa Valiliği, son 10 gün içerisinde Brezilya'dan ...

İş yeri vergi ödemelerine erteleme!

Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri iç...

Restorasyonu yılan hikayesine dönmüştü! Burs...

Bursa'da yılan hikayesine dönen 600 yıllık tarihi Em...

Orhangazi Belediye Başkanı'ndan istifa iddia...

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, hakkında çık...

Bursa'da korku dolu anlar! Şiddetli lodos ev...

Bursa'da 4 katlı binanın çatısı şiddetli lodos neden...

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! Bur...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde...

Bursalılar dikkat! Bazı seferler iptal

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri...

Hindistan ve Çin arasındaki Sikkim bölgesind...

Çin ve Hint askerlerinin, sınır bölgesinde bir kez d...

Benzine zam bekleniyor!

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere ...

Uludağ'da facia ucuz atladıldı! Çatıdan gürü...

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da tehlik...

İŞKUR'dan otizmli gençlerin üretkenliğini ar...

 Bursa Çalışma ve İş Kurumu, "Otizmli genç...

Ev araba parasına güvercin

Denizli'de 30 yıldan bu yana güvercin besleyen Adem ...

27 bin 893 kişiye kısıtlama cezası!

İçişleri Bakanlığı, 18-25 Ocak tarihleri arasında so...

Korkutan kuraklık uyarısı: Virüsten daha teh...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakü...

WhatsApp milyonlarca kullanıcısını kaybetti

WhatsApp, veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşme...