Milenyum çocuklarına!..

Bay Diplomat 11 Haziran 2018 Pazartesi, 02:34

            Önümüzdeki günlerde, 2000 yılında dünyaya gözlerini açmaları nedeni ile "milenyum çocukları" olarak adlandırılan çocuklarımız, kendi geleceklerini yönlendirecek uzun soluklu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (LKS) maratonunda en iyi dereceyi yapabilmek için çaba gösterecekler.

            Şimdiden o gençlerimize başarılar diliyorum.

            Başarı dileğimin yanında yararı olacağı ümidi ile kimi bilgileri de gençlerimizle paylaşmak istiyorum.

            Geleceklerinde, kendi yaşamlarının devamlılığında önemli katkısı olacak meslek seçimi için girecekleri ilk kapı yüksek öğretim kurumlarımızın kapısıdır.

            Gönüllerinde, kimileri teknik alanda kendilerine yön verecek kurumları, kimileri de sosyal alandaki kurumları seçeceklerdir.

            Günümüzde en popüler meslek grupları arasında hukuk, tıp gençlerimizin seçimlerinde üst sırada yer almaktadır.

            Ama bir meslek grubu var ki gençlerimizin belleklerinde henüz yerleşmemiştir.

            Günümüz dili ile 'Dışişleri Meslek Memuru', dünün dili ile 'Hariciyecilik' uluslararası dil ile 'Diplomat'.

            Daha düne kadar bu meslek grubunu, elimizin parmaklarını geçmeyecek sayıda olan yüksek öğretim kurumlarımız nerede ise tekellerinde tutuyorlardı.

            Bugün, ülkemizdeki ve denklikleri Yüksek Öğretim Kurumunca onaylanmış yurt dışı yüksek öğretim kurumlarının sosyal bölümlerinden diploma sahibi olan gençlerimiz bu tekelleri yıkmış durumdadırlar.

            Dışişleri meslek memuru olabilmek için artık o belli kurumların öğrencisi olmak zorunluluğu günümüzde kalkmıştır.

            Dünyanın saygın mesleklerinden birisidir dışişleri meslek memurluğu.

            Çalışma alanı, diğer sosyal alanlarda bulunan meslek gruplarına göre geniştir.

            Dünyaya, dar pencereden değil geniş açıdan bakarlar.

            Bunun için de öncelikli olarak;

            Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak gerekiyor.

            Dışişleri Bakanlığımız, 'Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı' duyurusunu internet sitesinde yapmaktadır. [1]

            Nedir 'Dışişleri Meslek Memurluğu?'

            Dışişleri Meslek Memurları, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurt dışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

            Dışişleri Bakanlığımızda kariyer memur niteliğinde iki memurluk daha vardır.

            Birincisi, Konsolosluk ve İhtisas Memurları, diğeri de Dışişleri Uzmanlığıdır.

            Dışişleri Meslek Memurluğu olma arzusunda olan gençlerimiz, programları ilgili kurum/kuruluş tarafından düzenlenen staj programlarına öğrencilik dönemlerinde katılabilirler. [2]

            Bu kurum/kuruluşlardan bazıları;

            Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi (SAM),

            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı,

            NATO Staj Programı,

            Avrupa Birliği Bakanlığı

            NATO stajları,

            Birleşmiş Milletler.

            Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)

            Bu kurum/kuruluşlarda staj olanağını elde eden öğrenciler, geleceklerinin en iyi meslek yatırımını yapmış olacaklardır.

***********************

            Bayramlar, insanları birbirine yaklaştıran, dayanışma ve kaynaşmayı artıran, sevgi ve saygının gelişmesini sağlayan önemli günlerdir.

            Bu yılda bizleri yaratan, yerin ve göğün sahibinin izni ile Ramazan Bayramı'na eriştik.

            Şükürler olsun.

            Ramazan Bayramınızı; ülkemiz, halkımız, Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olması, yakın coğrafyamız başta olmak üzere yaşanan acıların sona ermesi, Türkiye'de ve dünyada barış ve esenliğin hâkim olması dileklerimle kutluyorum.

------------------------------------------

[1] T.C. Dışişleri Bakanlığı İnternet Sayfası. www.mfa.gov.tr

[2]http://sam.gov.tr /http://mfa.gov.ct.tr  / https://www.ab.gov.tr / https://www.nato.int

http://www.unicankara.org.tr  / https://www.setav.org/