Bursa'da 177 bin Suriyeli yaşıyor!

H. Gül KOLAYLI 17 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye genelinde kayıtlı Suriyeli sayısı 23 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 12 bin 84 kişi artarak toplam 3 milyon 621 bin 968 kişi oldu.

Bu kişilerin 1 milyon 664 bin 249'unu (yüzde 46,7) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 556 bin 631 kişi. (yüzde 70,5)

Göç İdaresi'nin yayınladığı yaş aralığı tablosuna göre; Suriyeli erkekler toplam Suriyeli sayısının yüzde 53,8'ini oluşturuyor. Suriyeli kadınların oranı ise yüzde 46,2.

10 yaşın altındaki Suriyelilerin sayısı 1 milyon 45 bin 617 kişi (yüzde 28,8). Tabloya göre Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 276 bin 920 kişi fazla.

Erkek-kadın sayısı arasındaki en büyük fark 74 bin 50 kişi ile 19-24 yaş aralığında. Yaş sayısı arttıkça bu fark azalıyor. 60 üzeri yaş aralıklarında kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor.

15-24 yaş aralığındaki gençlerin Suriyeli sığınmacılar arasındaki oranı yüzde 20,9. Türkiye'de ise bu oran yüzde 15,5...

Suriyeli sığınmacıların yaş ortalaması 22,6 iken Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 32,4...

Yaş tablosuna göre kayıtlı Suriyelilerin yaş ortalaması 22,6. Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2019 verilerine göre yaş ortalaması ise 32,4.

23 Eylül 2020 tarihi itibarıyla şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 562 bin 183 kişi.

Suriyelilerin hangi şehirde yaşayacağına Göç İdaresi karar veriyor. İstanbul başta olmak üzere aralarında Bursa'nın da olduğu bazı büyü şehirler Suriyeli kaydına kapalı. Bu yüzden kaç Suriyelinin Bursa'da kaçak olarak yaşadığı bilinmiyor!

Sayısal olarak en çok Suriyeli barındıran şehir İstanbul.

Göç İdaresi'nin yayınladığı verilere göre, 23 Eylül itibarıyla Bursa'da yaşayan Suriyelilerin sayısı 177 bin 304... Genel ortalamadan hareketle yüzde 46'sının 0-18 yaş arası olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Bursa nüfus yoğunluğu açısından yüzde 5,7 ile yüzde 3,2 olan İstanbul'un önünde.

Hatta Güney Doğu illeri ile Adana, Osmaniye hariç sayısal olarak değil ama nüfusa oranla en fazla Suriyelinin yaşadığı il. Bursa'ya dağ ilçeleri artı iki ova ilçesinin nüfusu kadar yeni nüfus eklenmiş durumda.

Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeyeceği de 5 yıl önce Göç İdaresi, UNICEF ve Mülteci Derneği'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik tüm yerel basında çalışan gazetecilerin de dâhil edildiği Antalya'daki ikişer günlük eğitimlerde kafama dank etmişti!

 Seminerleri düzenli takip etmiştim. Görüştüğüm tüm yetkililer "Almanya'ya giden Türkler döndü mü? Dönmedi! Suriyelilerin de büyük kısmı Türkiye'de kalacak" demişti!..

Aylardır yazıp duruyorum. Kafamdan uydurmuyorum. Göç İdaresi'ni kaynak olarak kullanan Mülteci Derneği'nin aylık yayınladığı raporlardan kaynak olarak yararlanıyorum.

Ve sürekli şehir yönetenleri uyarıyorum! Suriyelilerin büyük çoğunluğunun savaş bitse de geri dönmeyeceği artık biliniyor!..

Şehrin altyapısını, eğitimi, sağlığı planlarken 177 binlik bu nüfus göz önüne alınıyor mu? Entegrasyon için sosyolojik ve kültürel tedbirler alınıyor mu? Tüm bunlar çok önemli, şehrin geleceğini doğrudan etkileyecek...

Aylardır bunu yazıp duruyorum! Hatta devletin maaş verdiği, telefon, doğal gaz, su, elektrik faturalarının ödendiği gibi bilgilerin asılsız olduğunu da defalarca yazdım. Buna rağmen kimi haysiyetsizler de nefret suçu işlediğim kanaati getirerek listeleyip kendi nefret suçlarını ilan etmişler! O haysiyet yoksunlarının listesi apoletimdir!..

Nokta.