ÇÖLDEN GÜNEŞ ENERJİSİ ELDE ETME PROJESİ (2)

Ziya GÜNEY 01 Ekim 2018 Pazartesi, 06:01

Bundan önceki yazımızda başta iklim değişikliği, fosil yakıtların ömrünün kısa ve pahalı olması gibi sebeplerle gelişmiş ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini izah etmeye çalışmıştık.

Bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında %28 gelişme oranıyla güneş enerjisinin ilk sırada yer alacağına dikkat çekmiştik.

Bugünkü yazımızda da gelişmiş Batı ülkelerinin bu çerçevede başlattıkları ve  maliyeti 450 milyar avro'yu bulacak, Avrupa'nın enerji ihtiyacının yaklaşık %17'sini karşılayacak ve kısa adı Desertec olan Afrika çölünden elektrik enerjisi temini projesinden bahsedeceğiz.

Desertec projesine Almanların en büyük çevre ve finans kuruluşlarının da içinde bulunduğu hatta başını çektikleri 12 uluslararası kuruluş katılıyor.

Kuzey Afrika'da, Fas'ta Sahra Çölüne kurulması planlanan güneş enerjisi panelleriyle (Solar termal enerji üretim tesisi) sağlanacak enerji, yeni teknoloji kullanılarak inşa edilecek yüksek gerilim hatları (HDVC)ile yaklaşık 2000 km uzaklıktaki Avrupa ülkelerine taşınacak.

Yaklaşık 450 milyar avro'luk bu çevreye duyarlı projeden faydalanacak ülkelerden birisi de enerji ihtiyacının tamamını yurt dışından karşılayan Fas olacak.

2015 yılında 1. etabı teşkil eden güneş enerji santrallerinin kurulmasının tamamlanması daha sonra da elde edilen enerjinin Avrupa'ya nakli öngörülüyor.

Ancak bu projeye Fransa katılmadığı gibi sıcak da bakmıyor. Fransız enerji firmaları Fas'ta güneş enerji santralleri yerine nükleer santraller kurmak istiyor.

Fransa'nın, eski bir sömürgesi olan Fas'ta ağırlığının epeyce fazla hissedildiği biliniyor.

Bizim ülkemizin de güneş enerjisi açısından büyük imkân ve fırsatlar sunduğu ancak bu fırsatları kullanmakta çok geç kaldığımız acı bir gerçek.

Çok geç de olsa geçen günlerde ODTÜ bünyesinde ülkemizin enerji ihtiyacının bir bölümünün güneş santrallerinden karşılanmasını sağlayacak teknolojilerin geliştirileceği "Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi" (GÜNAM)kurulması ile ilgili yönetmelik Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Merkez; çevresel, ekonomik ve enerji bağımsızlığı açısından büyük bir öneme sahip güneş enerjisi teknolojilerinin gelişimi için gerekli toplumsal altyapıyı oluşturmayı da amaçlıyor.

Bu konuda çok geç kalsak da bir üniversitemizin güneş enerjisi ile ilgili araştırma merkezi kurmasını memnuniyetle karşılıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanmak konusundaki çalışmaların başlangıcı kabul ediyoruz.